ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΑΡΧ. ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΑΡΑΝΤΟΥ "Περί ἀντιχρίστου καί σφραγίσματος"