ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΑΡΧ. ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ