Πρόγραμμα ἡμερίδος: Ἐκκλησία καί Πολιτεία στήν ἐποχή τῆς Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης

Estia Great Reset ProgramaΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 - 17.00
Ἀμφιθέατρο OTEAcademy, Πέλικα & Σπάρτης 1 - Μαρούσι, 15122

Συντονιστής: πρωτ. Ἰω. Φωτόπουλος, Νομικός-Θεολόγος

17:00   ΕΝΑΡΞΗ-ΠΡΟΣΕΥΧΗ

17:05   Βυζαντινή χορωδία μαθητῶν τοῦ ¨Σχολείου Ψαλτικῆς¨

17:20   Χαιρετισμοί

17:45   Σχέσεις Ἐκκλησίας καί Πολιτείας (Σχολή Γονέων· Ἀνοιχτό Παν/μιο Κατερίνης 30/10/1995)
             & Ἡ Ἀλλαγή τοῦ Συντάγματος, (Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἀντίπα Ὀδοντιατρικῆς, 17/6/2017)

Σχετικά ἠχητικά ἀποσπάσματα τοῦ μακαριστοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ

18:00   Σχέση τῆς Ἐκκλησίας μέ τήν Πολιτεία

Κείμενο μακαριστοῦ π. Σαράντη Σαράντου

18:15   Ἡ «πολιτικὴ ὀρθότητα» ὡς ἐργαλεῖο τῆς «woke ἀτζέντας» γιὰ τὴν διείσδυσή της στὴν Ἐκκλησία.

Γεώργιος Ἀποστολάκης, Βουλευτὴς Ἐπικρατείας, Ἐπίτιμος Ἀντιπρόεδρος Ἀρείου Πάγου

18:45   Γεωπολιτική τὸῡ διαχωρισμοῦ Κράτους - Ἐκκλησίας στὴ Δύση καὶ ἡ περίπτωση τῆς Ἑλλάδας

Κωνσταντῖνος Γρίβας, Καθηγητὴς Γεωπολιτικῆς καὶ Συγχρόνων Στρατιωτικῶν Τεχνολογιῶν καὶ Διευθυντὴς τοῦ Τομέα Θεωρίας καὶ Ἀνάλυσης Πολέμου, Στρατιωτικὴ Σχολὴ Εὐελπίδων.

19:10   -  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ -

19:25   Οἱ σχέσεις Ἐκκλησίας – Κράτους στὴν ἐποχὴ τοῦ ὑπερηφάνου μετανθρώπου

Μοναχός Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, Δρ. Θεολογίας – Πτ. Φιλοσοφίας

19:50   Ἡ ἱστορική καί νομική σημασία τῆς συνταγματικῆς ἀναγνώρισης ἐπικρατούσης θρησκείας

Χαράλαμπος Ἄνδραλης, δικηγόρος

20:10 Ἡ "Θεοκρατία" τοῦ Κοσμικοῦ Κράτους

Λέων Μπράνγκ, Δρ. Θεολογίας

20:30   Στρογγυλή Τράπεζα.

20:45   Πορίσματα - Λήξη ἡμερίδος

ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

Υποκατηγορίες