ΦΩΤΟ - ΗΜΕΡΙΔΑ 11-ΙΟΥΝ-2023 : ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ

  • Estia Anatarakseis Afisa

  • Undefined

  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Στόν ἀπόηχο τῆς λειτουργικῆς ἀναγέννησης: ἀναταράξεις στή Θεία Λατρεία

Estia Anatarakseis Afisa20 χρόνια περίπου μετά τήν πρώτη ἀπόπειρα γιά ριζικές ἀλλαγές, στή λειτουργική ζωή τῆς ἑλληνικῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, πού ἄφησε τά ἴχνη της στή λειτουργική μας πρακτική,  συνεχίζονται ὑποφώσκουσες προσπάθειες γιά «διορθώσεις» στόν τρόπο τελέσεως τῆς Θ. Λειτουργίας, τῶν ἄλλων ἀκολουθιῶν καί ὅλου τοῦ πλαισίου τῆς Λατρείας.  Σέ πολλές περιπτώσεις ἱερεῖς πείθονται ἀπό τούς προϊσταμένους τους  νά «φωνάζουν» τίς μυστικές εὐχές, συζητεῖται ἔντονα ἡ ἐπιβολή μεταφράσεως τῶν τελουμένων καί προωθεῖται  ἡ ἀνάγνωση στή δημοτική γλῶσσα τῶν παλαιοδιαθηκικῶν ἀναγνωσμάτων. Λειτουργίες καί ἀγρυπνίες τελοῦνται τό ἀπόγευμα ἤ 8-10 μ.μ. Γυναῖκες, χωρίς ἔκτακτη ἀνάγκη, ἀναλαμβάνουν τήν ψαλμωδία, ἠλεκτρονικοί «ἰσοκράτες» τάμπλετς κυριαρχοῦν στά ἀναλόγια, ¨ποδοπατεῖται¨ τό τυπικό τῆς λατρείας μέ τό ἐπιχείρημα «ὡς δόξῃ τῷ προεστῶτι».

Ὅλες αὐτές οἱ προσπάθειες γιά ἀλλαγές στόν ἱερό χῶρο τῆς ὀρθοδόξου λατρείας, ἄν ἐπεκταθοῦν, θά δημιουργήσουν σύγχυση καί ἀποπροασανατολισμό στό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτά τά δεδομένα ὁδήγησαν τήν ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ στήν διοργάνωση τῆς ἡμερίδας μέ τίτλο :

Στόν ἀπόηχο τῆς λειτουργικῆς ἀναγέννησης: ἀναταράξεις στή Θεία Λατρεία

πού θά πραγματοποιηθεῖ μέ ἐκλεκτούς εἰσηγητές στό Πολεμικό Μουσεῖο τήν Κυριακή 11 Ἰουνίου 2023 καί ὧρες 5-9 μ.μ.

Ἡ ἐνημέρωση κληρικῶν καί λαϊκῶν, διά τῆς φυσικῆς παρουσίας τους, γιά τά ζητήματα αὐτά, κρίνεται ἀπαραίτητη γιά τήν ἀφύπνιση καί ἀκαινοτόμητη τήρηση τῆς πατροπαραδότου λατρείας μας.

 

Υποκατηγορίες