ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ὑπό τοῦ Πανοσιολογιώτατου Ἀρχ/του π. Σαράντη Σαράντου.

 [ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ «ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ»: «ΙΑΤΡΙΚΗ» ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ,
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 17 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ Ι.Μ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ]

Chapter05

[ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ]

Σεβασμιώτατε, πανοσιολογιώτατοι, αἰδεσιμολογιώτατοι, ἀγαπητοί πατέρες, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἀγαπητές ἀδελφές,

Λυσσαλέα ἡ Νέα Ἐποχή πολεμάει τήν ὀρθόδοξη, ἡρωϊκή καί μαρτυρική πατρίδα μας, τήν Ἑλλάδα.  Μέσα ἀπό πέντε πυλῶνες βομβαρδίζει ὅλα τά ἐπίπεδα τῆς καθημερινῆς βιοπάλης καί τῆς πνευματικῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς.

Ὁ πρῶτος πυλώνας εἶναι ἡ ἐξουσία, οἱ ἄρχοντές μας.  Ὑποδουλωμένοι στούς δανειστές ἐκποιοῦν τά πάντα.  Θά μᾶς ἀφή­σουν νά ἀναπνέουμε τουλάχιστον λίγο ἀέρα, λίγο ὀξυγόνο; Μήπως ἤδη ἐλέγχουν καί τόν ἀέρα μας καί τήν ἀνάσα μας ἀκόμη;

Ὁ δεύτερος πυλώνας  ἀποτελεῖται ἀπό κάποιους ἐπισκόπους, ἱερεῖς, μιά γνωστή ὁμάδα θεολόγων, πού συστηματικά ἀγωνίζονται νά ἀποδομήσουν τήν πανέμορφη, αἰώνων ἐθνική μας παράδοση καί τήν πανσθενουργό ὀρθόδοξη πίστη.

Προσφάτως τρομακτική ἐπιχείρηση ἐξαπολήθηκε ἀπό εἴκοσι ἑπτά «διακεκριμένους» θεολόγους, Ἕλληνες καί ξένους, ὁμιλητές στήν Ἀκαδημία τοῦ Βόλου, μέ πρῶτον τό Σεβασμιώτατο, ἐναντίον τῶν ἀσφαλῶς θεοπνεύστων Ἱερῶν Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας μας.  Ἡ μεταπατερική θεολογική συνάφεια ἁπλώνει ἀπειλητικά τά πλοκάμια της καί ἐνάντια στούς Ἱερούς Κανόνες.

Τρίτος πυλώνας οἱ ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές καί ψυχίατροι, ἱερεῖς ἤ θρησκευόμενοι ὑφέρπουν, συνειδητά ἤ μή, στήν ὀρθόδοξη ποιμαντική, ἀκόμη καί στά ἱερά μυστήρια, ἱερά Ἐξομολόγηση καί Θεία Εὐχαριστία, ἀφ’  ἑνός μέν γιά νά τά ψυχολογοποιήσουν, ἀφ’ ἑτέρου γιά νά ἀποδείξουν ὅτι εἶναι ἀποτελε­σματικότερη ἡ ψυχοθεραπεία ἀπό τήν ἀβέβαιη κατ’ αὐτούς ἀόριστη καί ἄπιαστη θεραπεύουσα Θεία Χάρη.

Τέταρτος πυλώνας οἱ ἐναλλακτικές θεραπεῖες.  Προ­σπαθοῦν οἱ ἐναλλακτικοί θεραπευτές νά πείσουν τούς Ἕλληνες ὀρθοδόξους πολῖτες ὅτι κατέχουν ἐναλλακτικές μεθόδους θεραπείας στά διάφορα εἴδη ἀσθενειῶν, ἰσο­δύναμες ἤ καί καλύτερες, ἀποδοτικότερες τῆς κλασσικῆς ἰατρικῆς.  Ὁ θεοφώτιστος ἅγιος Γέροντας, ὁ Ἅγιος Πορφύριος, συνιστοῦσε τήν κλασσική ἰατρική.

Οἱ ἀξιότιμοι διακεκριμένοι ὁμιλητές μας θά μᾶς ἐνημερώσουν πάνω σέ ὅλα τά ἐπίπεδα προέλευσης, σημερι­νῆς δράσεως, διασυνδέσεων, φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς καί σκευασμάτων τῶν ἐναλλακτι­κῶν θεραπειῶν, γιά νά καταλάβουμε καί μεῖς, τί εἶναι οἱ ἐναλλα­κτικές θεραπεῖες καί νά ἀναλάβουμε ἕκαστος τίς εὐθῦνες μας.

Ἡ Ἡμερίδα μας αὐτή, δέν ἀποσκοπεῖ νά βλάψει τά συμφέροντα κάποιων, οὔτε καί νά ἀποκομίσει κάποια ὑλικά, κοινωνικά ἤ ἄλλα ὀφέλη.

Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν ἐνδιαφέρεται γιά τήν ἀλήθεια.  «Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθε­ρώσει ὑμᾶς» λέγει ὁ θεῖος Παῦλος.  Γι’ αὐτήν τήν ἀλήθεια ὁ ἴδιος δεινοπάθησε, κινδύνευσε, ναυάγησε, φυλακίσθηκε, μαστιγώθηκε, ἀρρώστησε, μαρτύρησε. Ἄλλωστε καί ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας εἶπε στόν Πιλᾶτο: «Ἐγώ εἰμί ἡ Ἀλήθεια», καί κατόπιν ἐσιώπησε.  Ἀφοῦ ὁμολόγησε ὅτι Αὐτός εἶναι ἡ μόνη ἀλήθεια παραδόθηκε ἑκουσίως ὁ τέλειος Θεάνθρωπος, αἴρων τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, σταυρωθείς καί ἀναστάς «παγγενῆ τόν Ἀδάμ συναναστή­σας μεθ’ ἑαυτοῦ» καί μηδένα σταυρώσας πρός παραδειγματισμόν.

Στήν Ἡμερίδα μας αὐτή γιά τίς ἐναλλακτικές «θερα­πεῖες» βάσει προγράμματος δίδεται ἀρκετός χρόνος γιά συζήτηση στή στρογγυλή τράπεζα πού θά ἀκολουθήσει, ὥστε νά διασαφηνισθοῦν ὅλα τά πυκνά σημεῖα τῶν ὁμιλητῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὅλη τήν καλή διάθεση γιά ἐξηγήσεις.  Θά ὑποβληθοῦν γραπτῶς τά ἐρωτήματα πρός τούς ὁμιλητές καί πιστεύουμε ὅτι θά περισσεύσει καί χρόνος γιά προφορική ὑποβολή ἐρωτήσεων.

Δέν μιλήσαμε γιά τόν πέμπτο πυλώνα μέσα ἀπό τόν ὁποῖο ἐφορμᾷ ἡ Νέα Ἐποχή στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.  Εἶναι ἡ θολή κουλτούρα.

Τελευταία λυπηρή ἐπίθεση τῆς ἀντιχριστιανικῆς κουλτούρας ἔγινε πρόσφατα σέ μιά ἀπρόσμενη ὁμιλία τῆς ποιήτριας κυρίας Ἰουλίτας Ἠλιοπούλου γιά τό νομπελίστα ποιητή μας Ὀδυσσέα Ἐλύτη.  Ἐπί χρόνια σύντροφός του, τόνισε τά ἐρωτικά στοιχεῖα στήν ποίηση τοῦ Ἐλύτη.  Μιά μίξη παγανισμοῦ καί χριστιανισμοῦ συμπλήρωσαν τήν ὁμιλία της.

Ὅλα αὐτά πραγματοποιήθηκαν στό πολιτιστικό κέντρο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, γιά τή λειτουργία τοῦ ὁποίου τήν εὐθύνη ἔχει ὁ π. Βασίλειος Χριστοδούλου.

Τρομάξαμε μήπως αὐτό τό πολιτιστικό κέντρο ἀλλωθεῖ ἀπό ἀνθρώπους τῆς θολῆς κουλτούρας μέ παρουσιάσεις ἀλλότριες τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματος καί τῆς χριστιανικῆς βιοτῆς.

Σχολιασμό αὐτῆς τῆς ἀδίστακτης ὁμιλίας ἔχει κάνει ὁ π. Ἰωάννης Φωτόπουλος, τήν ὁποία θά βρεῖτε σέ λίγες ἡμέρες στήν ἱστοσελίδα μας www.orthros.eu.

 

Νά εὐχαριστήσουμε

 

Τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γλυφάδας κ. Παῦλο, τοῦ ὁποίου  ἀπολαμβάνουμε τίς εὐχές του. Ἔχουμε τήν ἀνάγκη τῆς παρουσίας καί τῆς αἰγίδος ἑνός ἐπισκόπου,

τούς σεβαστούς πατέρες πού παρευρίσκονται, ἀλλά και ὅλους ἐσᾶς πού ἤρθατε  ἐδῶ γιά νά συμπροβληματισθοῦμε καί νά συμπνευματισθοῦμε, ἀφοῦ ἀκούσουμε τούς ἐξαιρετικούς ὁμιλητές πού ἔχουν ἀσχοληθεῖ λεπτομερῶς και ἐπιστημονικῶς μέ τά θέματα αὐτά.

Εὐχαριστοῦμε τή χορωδία ἐν Ψαλτηρίῳ μέ τούς ἡγέτες αὐτῆς τῆς ἐξαιρετικῆς προσπαθείας Κώστα Φωτόπουλο καί Κώστα Μπουσδέκη.

Τούς ὁμιλητές μας, τόν αἰδεσιμολογιώτατο π. Κων/νο Στρατηγόπουλο, τόν πανοσιολογιώτατο π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη, τόν κ. Γεώργιο Κρῖππα, τόν κ.  Κων/νο  Καρακατσάνη, τόν κ. Μιχάλη Ράλλη,  καί τήν κ. Κων/να Ἀλεβίζου.

Τό Πολεμικό Μουσεῖο καί τόν κ. Κοροδῆμο, ὑπεύθυνο τῶν Δημοσίων Σχέσεων τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου.

Τόν συντονιστή τῆς ἡμερίδος Παναγιώτη Κίκιλη, γιατρό νεφρολόγο, διευθυντή τῆς μονάδος αἱμοκάθαρσης τοῦ Νοσοκομείου τῆς Καλύμνου,

Τήν Πειραϊκή Ἐκκλησία (ραδιόφωνο, διαδίκτυο) καί τόν Σεβ/τατο Μητροπολίτη Πειραιῶς κ. Σεραφείμ πού ἔδωσε την εὐλογία του γιά τή ζωντανή μετάδοση τῆς ἡμερίδος ἀπό τό Ραδιόφωνο καί τό διαδίκτυο,

τόν Ἀχελῶο TV μέ τόν κ. Φώτη γιά τήν τηλεοπτική κάλυψη τῆς ἐπαρχίας,

τόν Γιῶργο Ἀβραμίδη (τεχνική κάλυψη ἡμερίδος, ἦχος-εἰκόνα-φωτισμός)

τόν Ἄρη μέ τούς συνεργάτες του (Βίντεο καί φωτογράφιση),

τή ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ τῆς ὁποίας τά μέλη διακονοῦν ἀόκνως, πολύ και σκληρά,

τούς Ἀφισοκολλητές, πού ἔκαναν δρομολόγια ἀφιλοκερδῶς,

τόν Γραφίστα Κυριάκο Παπαδόπουλο, μέ τόν εὔστοχο πάντα συνδυασμό τίτλου καί εἰκόνας στήν ἀφίσα καί τήν πρόσκληση,

τίς Ἐκτυπώσεις ΛΥΧΝΙΑ,

τόν Γιάννη Πεσμαζόγλου καί τήν πρεσβυτέρα Εὐτυχία Χατζηθανάση, ὑπεύθυνοι τοῦ Κέτερινγκ,

τόν Διαδικτυακό ἀνταποκριτή τῆς ΕΣΤΙΑΣ και ὑπεύθυνο τῆς ἱστοσελίδας orthros.gr, μέ τήν ἄψογη κάθε φορά φροντίδα καί ἐπιμέλεια προβολῆς τῶν ἡμερίδων μας  Δημήτρη Χιωτακάκο,

τόν π. Βασίλειο Κοκολάκη, ἱδρυτικό μέλος καί Γραμματέα τῆς Ε.Π.Μ.,

τούς ἄνδρες τῆς τήν Angel Security, γιά τήν τάξη τοῦ χώρου και τήγενικότερη ὁμαλή διεξαγωγή ταῆς ἡμερίδος,

τό χορηγό «Ἀπόστολο Παῦλο»,

καθώς καί ὅλους ἐσᾶς καί ὅσους θά ἔρθουν καί μετά σ᾿ αὐτήν τήν ἡμερίδα.

 

 

Τελευταῖες ἀναρτήσεις