ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΒΙΝΤΕΟ: ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

1821 2021 L

Προλογίζει ὁ αἰδεσιμ. π. Ἀναστάσιος Τραϊφόρος

ΧΟΡΩΔΙΑ ΕΝ ΨΑΛΤΗΡΙΩ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Δρ. Δημήτριος Γ. Μεταλληνός - «Μάχου ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος»

Εὐαγγελία Λάππα, μαθήτρια Β΄Λυκείου: "Γεώργιος Καστριώτης"

Ἀρχιμ.Εὐσέβιος Σπανός "Ἡ Ἁγ.Λαύρα:200 χρόνια ἀπό τήν ἙλληνικήἘπανάσταση"

Αἰδ.Πρωτ. Ἐμμανουήλ Γιαννούλης: «Ἡ ἄφιξη τοῦ Καποδίστρια στήν Αἴγινα»

Ἀρχιμ. Καλλίνικος Ἀποστολόπουλος: " Ἡ Ἱ.Μ. Μεγάλου Σπηλαίου"

Παν. Ἀρχιμ. Μάξιμος Ἰβηρίτης: "Ἡ προσφορά τοῦ κλήρου στήν Ἐπανάσταση"

Ἀρχιμ. Ἰάκωβος Κανάκης: "Ἡ προσφορά τῆς Ἱ.Μ. Φιλοσόφου"

Ὁ ρόλος τῆς γυναίκας τό 1821 (Ὀπτ/κό ὑλ. Λεόντιος Σχολή Ν. Σμύρνης)

Συμπεράσματα - Αἰδεσιμολογιώτατος πρεσβ. Νικόλαος Γαβαλλᾶς ΕΠΜ

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΣ ΥΜΝΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Υποκατηγορίες