Ἱερά Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας Πάρου - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝOΜOΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΚΝΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΩN

ΑΡΧΙΜ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Omofilo IM

Ἀγαπητοί,

Ἐνημερωθήκαμε γιὰ τὸ συλλαλητήριο ποὺ ὀργανώνετε ἐναντίον τοῦ νέου νομοσχεδίου γιὰ τὸ γάμο καὶ τὴν οἰκογένεια καὶ σᾶς συγχαίρουμε θερμά!

Τὸ νέο νομοσχέδιο ποὺ μεταξὺ ἄλλων θεσμοθετεῖ τὸν πολιτικὸ γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ τὴν υἱοθεσία παιδιῶν ἀπὸ ὁμόφυλες οἰκογένειες ἀποδεχόμενο τὴ θεωρία τῶν «κοινωνικῶν φύλων» ἀντιμάχεται τὴν ὀρθόδοξη πίστι καὶ ἀνοίγει τὸ δρόμο στὴν διαστροφὴ γιὰ νὰ ἐπιβληθῇ καὶ στὴν Ἑλλάδα μας. Ἔτσι γίνεται τὸ βέλος ποὺ χτυπᾷ καίρια στὴν καρδιὰ τῆς ὀρθόδοξης πατρίδας μας, ἡ βάσις γιὰ τὸν πλήρη ἀποχριστιανισμὸ τῆς Ἑλλάδος, τὴ διάλυσι τῆς οἰκογενείας, τὴ ναρκοθέτησι τῆς φυσιολογικῆς ἐξελίξεως τῶν παιδιῶν καὶ τῶν νέων, τὴν ποινικοποίησι κάθε ἀντίθετης ἄποψης καὶ τὸ διωγμὸ τῶν χριστιανῶν.

Ἀκολουθώντας στὰ βήματα τῶν ὁσίων Ἀντωνίου, Θεοδοσίου, Σάββα, Δανιὴλ τοῦ Στυλίτου καὶ ἄλλων ποὺ ἄφησαν τὶς ἀσκητικές τους παλαῖστρες γιὰ νὰ κατέβουν στὸν κόσμο, νὰ ὁμολογήσουν τὴν πίστι καὶ νὰ ἡγηθοῦν πανδήμων συλλαλητηρίων, στὰ βήματα τοῦ Μακρυγιάννη, τοῦ ὁσίου Χριστσοφόρου Παπουλάκου, τοῦ μακαριστοῦ π. Αὐγουστίνου Καντιώτου στεκόμαστε στὸ πλάϊ σας. Γι᾽ αὐτὸ ἀντιπροσωπεία τῆς Μονῆς μας θὰ συμμετάσχῃ στὸ τωρινὸ συλλαλητήριο, ἀλλὰ καὶ ἡ ταπεινὴ προσευχή μας θὰ σᾶς συνοδεύῃ.

Ὅσοι Ἕλληνες ἂς ἀντισταθοῦμε!

Ὅσοι πιστοὶ ἂς σταθοῦμε ὄρθιοι στὴν πέτρα τῆς πίστεως!

Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας, ὥστε ὅσοι μὲν πορεύονται κατὰ τὸ θέλημά Του νὰ παραμείνουν ἀκλόνητοι καὶ ὅσοι τὸ ἀντιστρατεύονται νὰ καταλάβουν τὸ λάθος τους καὶ νὰ ἐπιστρέψουν στὴν Πηγὴ τῆς Ζωῆς.

Μετ᾽ εὐχῶν ἐν Κυρίῳ
Ὁ καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας Πάρου
ἀρχιμ. Νικόδημος καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί.

Υποκατηγορίες