Ἀνοικτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στήν Πλατεία Συντάγματος ἐνάντια στό νομοσχέδιο γιά τήν θεσμοθέτηση «γάμου» καί υἱοθεσίας ἀπό ὁμοφυλόφιλους

Ἱερά Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας Πάρου - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝOΜOΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΚΝΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΩN

ΑΡΧΙΜ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Omofilo IM

Ἀγαπητοί,

Ἐνημερωθήκαμε γιὰ τὸ συλλαλητήριο ποὺ ὀργανώνετε ἐναντίον τοῦ νέου νομοσχεδίου γιὰ τὸ γάμο καὶ τὴν οἰκογένεια καὶ σᾶς συγχαίρουμε θερμά!

Τὸ νέο νομοσχέδιο ποὺ μεταξὺ ἄλλων θεσμοθετεῖ τὸν πολιτικὸ γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ τὴν υἱοθεσία παιδιῶν ἀπὸ ὁμόφυλες οἰκογένειες ἀποδεχόμενο τὴ θεωρία τῶν «κοινωνικῶν φύλων» ἀντιμάχεται τὴν ὀρθόδοξη πίστι καὶ ἀνοίγει τὸ δρόμο στὴν διαστροφὴ γιὰ νὰ ἐπιβληθῇ καὶ στὴν Ἑλλάδα μας. Ἔτσι γίνεται τὸ βέλος ποὺ χτυπᾷ καίρια στὴν καρδιὰ τῆς ὀρθόδοξης πατρίδας μας, ἡ βάσις γιὰ τὸν πλήρη ἀποχριστιανισμὸ τῆς Ἑλλάδος, τὴ διάλυσι τῆς οἰκογενείας, τὴ ναρκοθέτησι τῆς φυσιολογικῆς ἐξελίξεως τῶν παιδιῶν καὶ τῶν νέων, τὴν ποινικοποίησι κάθε ἀντίθετης ἄποψης καὶ τὸ διωγμὸ τῶν χριστιανῶν.

Ἀκολουθώντας στὰ βήματα τῶν ὁσίων Ἀντωνίου, Θεοδοσίου, Σάββα, Δανιὴλ τοῦ Στυλίτου καὶ ἄλλων ποὺ ἄφησαν τὶς ἀσκητικές τους παλαῖστρες γιὰ νὰ κατέβουν στὸν κόσμο, νὰ ὁμολογήσουν τὴν πίστι καὶ νὰ ἡγηθοῦν πανδήμων συλλαλητηρίων, στὰ βήματα τοῦ Μακρυγιάννη, τοῦ ὁσίου Χριστσοφόρου Παπουλάκου, τοῦ μακαριστοῦ π. Αὐγουστίνου Καντιώτου στεκόμαστε στὸ πλάϊ σας. Γι᾽ αὐτὸ ἀντιπροσωπεία τῆς Μονῆς μας θὰ συμμετάσχῃ στὸ τωρινὸ συλλαλητήριο, ἀλλὰ καὶ ἡ ταπεινὴ προσευχή μας θὰ σᾶς συνοδεύῃ.

Ὅσοι Ἕλληνες ἂς ἀντισταθοῦμε!

Ὅσοι πιστοὶ ἂς σταθοῦμε ὄρθιοι στὴν πέτρα τῆς πίστεως!

Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας, ὥστε ὅσοι μὲν πορεύονται κατὰ τὸ θέλημά Του νὰ παραμείνουν ἀκλόνητοι καὶ ὅσοι τὸ ἀντιστρατεύονται νὰ καταλάβουν τὸ λάθος τους καὶ νὰ ἐπιστρέψουν στὴν Πηγὴ τῆς Ζωῆς.

Μετ᾽ εὐχῶν ἐν Κυρίῳ
Ὁ καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας Πάρου
ἀρχιμ. Νικόδημος καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί.

Ἀνακοίνωση τῆς Διπλῆς Ἱερᾶς Σύναξης τοῦ Ἁγίου Ὄρους, σχετικά μέ τό νομοσχέδιο γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν

Μὲ ἀφορμὴ τὴν κατάθεση τοῦ νομοσχεδίου «Ἰσότητα στὸν πολιτικὸ γάμο. Τροποποίηση τοῦ Ἀστικοῦ κώδικα καὶ ἄλλες διατάξεις» γιὰ ψήφιση ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Βουλὴ, συνῆλθαν στὶς Καρυές, σήμερα 8.2.2024, οἱ 40 Καθηγούμενοι καὶ Ἀντιπρόσωποι τῶν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ λόγῳ τῆς μείζονος καὶ ἰδιαζούσης σοβαρότητος τοῦ θέματος ἀποφάσισαν νὰ ἀπευθυνθοῦν μὲ τὴν παροῦσα ἀνακοίνωση σὲ κάθε καλοπροαίρετο ἄνθρωπο καὶ νὰ συμπαρασταθοῦν στὴν ἀγωνία καὶ τὸν ἀγώνα τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν προστασία τοῦ πυρήνα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.

Τὸ νομοθέτημα, ὅπως προβλέπει τὸ σχέδιο νόμου, ἐνῶ θέλει νὰ διασφαλίσει τὴν ἀρχὴ τῆς ἰσότητος μέσῳ τῆς σύναψης «γάμου» σὲ πρόσωπα τοῦ ἰδίου φύλου καὶ ἀκόμη τὴν προστασία ἀπὸ διακρίσεις, καταστρατηγεῖ θεμελιώδεις ἀρχὲς τῆς ἀνθρώπινης ὑπάρξεως καὶ θανατώνει τὴν δυνατότητα τῆς ζωῆς καὶ τῆς φυσιολογικῆς ἀναπτύξεως τοῦ παιδιοῦ.

ΨΗΦΙΣΜΑ ἀνοικτῆς συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στήν Πλατεία Συντάγματος 11 Φεβ 2024

(ὄπως κατατέθηκε στόν ἀξιότιμο πρόεδρο τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων)

Συναχθήκαμε σήμερα Κυριακὴ 11 Φεβρουαρίου 2024 καὶ ὥρα 3μ.μ. στὴν ἱστορικὴ πλατεῖα Συντάγματος μεγάλο πλῆθος Ἑλλήνων πολιτῶν μὲ αφορμὴ τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴ θεσμοθέτηση τοῦ «γάμου» τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ τὴν τεκνοθεσία γιὰ νὰ ὑπερασπισθοῦμε τὰ στοιχειώδη καὶ βασικὰ τῆς ἑλληνορθοδόξου παραδόσεως, τοῦ ἑλληνικοῦ συντάγματος,τῆς πανανθρώπινης κοινωνίας καὶ τῆς λογικῆς : Τὸν γάμο ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς, τὴν οἰκογένεια καὶ τὰ παιδιά.  Σύμφωνα μὲ τὴν ἁγία Γραφὴ ὁ Θεὸς «ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησε» τὸν ἄνθρωπο, καὶ ἔδωσε εὐλογία στοὺς πρωτοπλάστους «αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε».  Ἔτσι θεσπίσθηκε ὁ γάμος, δημιουργήθηκε ἡ οἰκογένεια, ὀργανώθηκαν οἱ κοινωνίες καὶ συνεχίσθηκε ἡ ζωή. Μὲ τὸ Εὐαγγέλιο ὁ θεσμὸς τοῦ γάμου ἔφθασε στὴν τελειοποίησή του. Ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ ἑνώνει τὸν ἄνδρα καὶ τὴν γυναῖκα ἀδιάρρηκτα καὶ μοναδικὰ καὶ τὰ παιδιὰ ἀναπτύσσονται ἰσορροπημένα καὶ γίνονται δημιουργικὰ ζώντας μὲ τὴν σταθερότητα τῆς πατρικῆς προστασίας  καὶ τὴν τρυφερότητα τῆς μητέρας μέσα στὴν ἑνότητα τῆς οἰκογενείας.  Ἀπὸ τὴν ἄλλη κατὰ τὸ ἑλληνικὸ Σύνταγμα ἄρθρ. 21 πργφ. 1 H oικoγένεια, ως θεμέλιo της συντήρησηςκαι πρoαγωγής τoυ Έθνoυς, καθώς και o γάμoς,η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελoύν υπό τηνπρoστασία τoυ Kράτoυς ἐνῶ στὴν πργφ. 2 οἱ πoλύτεκνες oικoγένειες… έχoυν δικαίωμα ειδικής φρoντίδας από τo Kράτoς.  Τέλος ἡ στοιχειώδης γνώση τοῦ γεννητικοῦ συστήματος τοῦ ἄνδρα καὶ τῆς γυναίκας πείθουν κάθε λογικὸ ἄνθρωπο γιὰ τὴν φυσιολογικὴ λειτουργία, τόν ρόλο καὶ τὴν συμπεριφορὰ τῶν γονέων.

Ὁμιλία Δήμου Θανάσουλα στήν ἀνοικτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στήν Πλατεία Συντάγματος 11 Φεβ 2024

ΔΗΜΟΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΚΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

Σεβαστοί πατέρες, φίλες καί φίλοι συναγωνιστές

Γιά ἄλλη μία φορά ἡ Νέα Τάξη καί οἱ ντόπιοι συνεργάτες της μᾶς ἀναγκάζουν νά κατεβοῦμε σύν Θεῷ στούς δρόμους καί τίς πλατεῖες γιά νά ἐκφράσουμε τήν ἀντίθεσή μας στά σχέδιά τους. Τούτη τή φορά γιά τήν προσπάθειά τους νά μαγαρίσουν τήν Ἱερή Ἀξία τῆς Οἰκογένειας. Τήν Οἰκογένεια πού καί τό ἴδιο τό Σύνταγμά μας στό ἄρθρο 21 ὁρίζει ὡς "θεμέλιό τῆς συντήρησης καί προαγωγῆς τοῦ Ἔθνους". Μέ πλήρη συναίσθηση τοῦ Ἱεροῦ μας καθήκοντος νά ὑπερασπιστοῦμε τήν Πίστη μας, τίς Ἀξίες καί τό Ἔθνος μας μαζευτήκαμε καί πάλι σέ τούτη τήν Πλατεία καί βροντοφωνάζουμε:

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ

ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ!

ΟΧΙ!

Υποκατηγορίες