ΑΦΙΕΡΩΜΑ 10 ΕΤΩΝ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαδικτυακή ἐκδήλωση 10ῃ ἐπετείῳ ἀπό τήν ἵδρυσή τῆς Ἑστίας

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος.

Tsagkaris

Τῆς θεολογίας ὁ ποιητής,
τῆς Ὀρθοδοξίας ὁ φωστήρ,
τῆς ποίμνης τοῦ Χριστοῦ ὁ ὑπερασπιστής.

Παναγιώτη Τσαγκάρη
Καθηγητὴ Θεολόγου, Ὑπ. Δρ. Θεολογίας,
Γενικοῦ Γραμματέα τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων

Ὁμιλία πού ἐκφωνήθηκε σέ ἐκδήλωση πού ὀργάνωσε στίς 24 Ἰανουαρίου 2021, στό Μαρούσι Ἀθηνῶν ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν γιά τόν ἑορτασμό τῶν δέκα χρόνων παρουσίας της (2011-2021), στά ἐκκλησιαστικά, θεολογικά, κοινωνικά, πνευματικά καί ἐθνικά δρώμενα τῆς χώρας μας.

ΒΙΝΤΕΟ

«Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος: Τῆς θεολογίας ὁ ποιητής, τῆς Ὀρθοδοξίας ὁ φωστήρ, τῆς ποίμνης τοῦ Χριστοῦ ὁ ὑπερασπιστής»