Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν διοργανώνει παζάρι 29 & 30 Νοεμβρίου.

BAZAAR-2013-EPM