ΙΔΡΥΣΗ «Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν»

Στὶς 15 Ἰουνίου 2011, ὁ π. Σαράντης Σαράντος, ἀνήγγειλε τὴν ἵδρυση  τῆς νεοσύστατης μή κερδοσκοπικῆς ἑταιρείας «Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Δημαρχείου Ἁμαρουσίου.

EPM1a EPM1a EPM Video

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

15/06/2011: ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ "ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ, Ο ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ ΑΓΙΟΣ", ΙΔΡΥΣΗ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ.

Ἳδρυση «Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν» Ὀμιλία π. Σαράντη Σαράντου

Ἡ ὀνομασία τῆς νεοσύστατης μή κερδοσκοπικῆς ἑταιρείας «Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν», προέκυψε ἀπό τήν ἀγάπη μας στούς Ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί τό θαυμασμό μας στήν ἀριστουργηματική Ἑλληνική γλῶσσα μας σ’ ὅλη της τή διαχρονία.

Ἄς μή νομισθεῖ ὅτι δικές μας κατακτήσεις εἶναι ἡ ἀγάπη στή γλῶσσα καί στούς Ἁγίους Πατέρες.  Εἴμαστε μειράκια μπροστά στούς Τιτᾶνες τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὑπό τοῦ ὁποίου ἐνεφοροῦντο οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας, ἐμπειρότατοι μάλιστα ὄντες ἐκεῖνοι στήν τέλεια, εἰς βάθος, εἰς πλάτος καί εἰς ὅλον τό ποιόν της, γνώση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης.

Ἳδρυση τῆς νεοσύστατης μή κερδοσκοπικῆς ἑταιρείας «Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν»

ΔΕΙΤΕ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

IdrisiEPMVideo

Στὶς 15 Ἰουνίου 2011, ὁ π. Σαράντης Σαράντος, ἀνήγγειλε τὴν ἵδρυση  τῆς νεοσύστατης μή κερδοσκοπικῆς ἑταιρείας «Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν» στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Δημαρχείου Ἁμαρουσίου.

Ἡ ἐκδήλωση «ἄνοιξε» μέ τή χορωδία τοῦ «Σχολείου Ψαλτικῆς» ποὺ ἔψαλε ἐπίκαιρους κατανυκτικοὺς Βυζαντινοὺς ὕμνους μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ Δοξαστικὸ ἀπὸ τὴν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ του Ἁγίου Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου.

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΔΩ

Στή συνέχεια ἀκολούθησε χαιρετισμὸς τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Δωρόθεου Κιούση,Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ, ὁ ὁποῖος μετέφερε τὶς πατρικὲς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. κ. Κυρίλλου γιὰ τὴν παροῦσα ἐκδήλωση, ἀλλὰ καὶ τὴν «καλὴ εὐόδωση τῶν σκοπῶν» τῆς νεοσύστατης Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν. Μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρθηκε σὲ σκέψεις καὶ προβληματισμοὺς τοῦ Σεβασμιωτάτου σὲ μία ἐποχὴ ραγδαίων ἐξελίξεων, ὅπου ἡ πολύμορφος κρίσι «εἶναι κυρίως πνευματική», τόνισε ὅτι χρειάζεται «συστράτευση ὅλων τῶν ἀγωνιζομένων Χριστιανῶν», καθὼς καὶ ἀνάγκη νὰ «ἀρθρωθεῖ ὀρθόδοξος θεολογικὸς λόγος, παραδοσιακός, οὔτε ὀπισθοδρομικὸς ἀλλὰ οὔτε καὶ ἄπλετα νεωτεριστικός, ὄχι προϊὸν ἀκαδημαϊκοῦ σπουδαστηρίου ἀλλὰ ἀποτέλεσμα ἀσκητικῶν ἀγώνων, ἐνσυνείδητης πνευματικῆς καὶ λειτουργικῆς ζωῆς, ἐκ τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας προερχόμενος καὶ ὄχι ὡς προσπάθεια νὰ ἐπιβληθεῖ ἔξωθεν καὶ ἄνωθεν στὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας».

Ἳδρυση τῆς "Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν"

Τετάρτη 15 Ἰουνίου 2011 Δημαρχεῖο Ἁμαρουσίου
Ὁ π. Σαράντης Σαράντος, ὡς ἰδρυτικὸ μέλος, θὰ ἀναγγείλει τὴν
ἵδρυση τῆς "Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν"

 Ὁ πανοσιολογιώτατος  Ἀρχιμανδρίτης π. Σαράντης Σαράντος, οἱ πρωτοπρεσβύτεροι π. Ἰωάνννης Φωτόπουλος , π. Ἀντώνιος Μπουσδέκης , π. Βασίλειος  Κοκολάκης  καὶ ὁ δικηγόρος  κ. Χρῆστος Παπασωτηρίου, ἵδρυσαν τήν ἀστικὴ μὴ κερδοσκοπικὴ  ἑταιρεία μὲ τὸν τίτλο  "Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν", δίνοντας  ἔτσι καὶ νομικὴ ὑπόσταση  στόν μακρόχρονο  ἀγώνα  ποὺ  ἤδη  κάνουν  μαζὶ  μὲ πλῆθος συνεργατών σὲ πολλοὺς τομεῖς, μὲ πιὸ γνωστὸ ἴσως ἐκείνον τῆς ἐνημέρωσης σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴν "ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση" καὶ τήν "Κάρτα τοῦ Πολίτη", τὴν συλλογὴ ὑπογραφῶν.

Υποκατηγορίες