«Σχέση Ἱερῶν Κανόνων καί Κοσμικῶν Νόμων»

Δευτέρα 31 Ὀκτωβρίου 2011.

Στὶς 31 Ὀκτωβρίου 2011, πραγματοποιήθηκε ἀπό τήν Ε.Π.Μ. ἐκδήλωση στό Δημαρχεῖο τοῦ Ἀμαρουσίου, κατά τήν ὁποία παρουσιάστηκε τό βιβλίο τοῦ π. Λάμπρου Φωτοπούλου, νομικοῦ καί θεολόγου, τ.δικηγόρου παρ' Ἀρείῳ Πάγῳ, μεταπτ. Κανονικοῦ Δικαίου,

EPM Vivliop1

Ἡ ἐκδήλωση «ἄνοιξε» μέ τή χορωδία τοῦ «Σχολείου Ψαλτικῆς» ποὺ ἔψαλε ἐπίκαιρους κατανυκτικοὺς Βυζαντινοὺς ὕμνους μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ Δοξαστικὸ ἀπὸ τὴν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου [πατῆστε ἐδῶ ].

Στή συνέχεια ἀκολούθησαν οἱ εἰσηγήσεις τῶν: Ἀρχιμανδρίτου Σαράντη Σαράντου, [πατῆστε ἐδῶ] Χρήστου Παπασωτηρίου, Δικηγόρου παρ' Ἀρείῳ Πάγῳ, [πατῆστε ἐδῶ] Πρεσβυτέρου Γεωργίου Διαμαντοπούλου ἐκφωνηθεῖσα ἐκ τοῦ πρωτ. Βασιλείου Κοκολάκη [πατῆστε ἐδῶ], καί Πρωτοπρεσβυτέρου Λάμπρου Φωτοπούλου [πατῆστε ἐδῶ].

Τέλος ὁ π. Σαράντης Σαράντος εὐχαρίστησε ὅλους ὅσους συνέβαλαν στὴν ἐκδήλωση, ἡ ὁποία «ἔκλεισε» μὲ τὸν Ἐθνικό μας Ὕμνο.

ΣΧΕΣΗ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Τό θέμα πού ἒχω τήν τιμή καί τή χαρά νά σᾶς παρουσιάσω σήμερα εἶναι «Σχέση ἱ. Κανόνων καί Κοσμικῶν Νόμων».

Θά προσπαθήσουμε δηλαδή νά βροῦμε τά κοινά σημεῖα καθώς καί τίς διαφορές τῶν δύο δεοντολογικῶν συστημάτων:Τῶν ἱερῶν Κανόνων ἀφενός καί τῶν κοσμικῶν Νόμων ἀφετέρου. Ἡ προσέγγιση πού ἐπιχειροῦμε νά κάνουμε εἶναι μία συγκριτική μελέτη μέσα ἀπό τήν ὁποία θά προσπαθήσουμε νά κατανοήσουμε τήν λειτουργικότητα τοῦ κάθε συστήματος μέσα στή σημερινή κοινωνική πραγματικότητα. Πρίν ὃμως προχωρήσουμε στό θέμα μας εἶναι ἀναγκαία μιά διευκρίνιση τῶν ὃρων.  Τί ἐννοοῦμε ὃταν λέμε  Ἱεροί Κανόνες καί  τί ὃταν λέμε κοσμικοί Νόμοι;