«Σχέση Ἱερῶν Κανόνων καί Κοσμικῶν Νόμων»

Δευτέρα 31 Ὀκτωβρίου 2011.

Στὶς 31 Ὀκτωβρίου 2011, πραγματοποιήθηκε ἀπό τήν Ε.Π.Μ. ἐκδήλωση στό Δημαρχεῖο τοῦ Ἀμαρουσίου, κατά τήν ὁποία παρουσιάστηκε τό βιβλίο τοῦ π. Λάμπρου Φωτοπούλου, νομικοῦ καί θεολόγου, τ.δικηγόρου παρ' Ἀρείῳ Πάγῳ, μεταπτ. Κανονικοῦ Δικαίου,

EPM Vivliop1

Ἡ ἐκδήλωση «ἄνοιξε» μέ τή χορωδία τοῦ «Σχολείου Ψαλτικῆς» ποὺ ἔψαλε ἐπίκαιρους κατανυκτικοὺς Βυζαντινοὺς ὕμνους μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ Δοξαστικὸ ἀπὸ τὴν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου [πατῆστε ἐδῶ ].

Στή συνέχεια ἀκολούθησαν οἱ εἰσηγήσεις τῶν: Ἀρχιμανδρίτου Σαράντη Σαράντου, [πατῆστε ἐδῶ] Χρήστου Παπασωτηρίου, Δικηγόρου παρ' Ἀρείῳ Πάγῳ, [πατῆστε ἐδῶ] Πρεσβυτέρου Γεωργίου Διαμαντοπούλου ἐκφωνηθεῖσα ἐκ τοῦ πρωτ. Βασιλείου Κοκολάκη [πατῆστε ἐδῶ], καί Πρωτοπρεσβυτέρου Λάμπρου Φωτοπούλου [πατῆστε ἐδῶ].

Τέλος ὁ π. Σαράντης Σαράντος εὐχαρίστησε ὅλους ὅσους συνέβαλαν στὴν ἐκδήλωση, ἡ ὁποία «ἔκλεισε» μὲ τὸν Ἐθνικό μας Ὕμνο.

«Σχέση Ἱερῶν Κανόνων καί Κοσμικῶν Νόμων»

Πρωτοπρεσβυτέρου Λάμπρου Φωτοπούλου.

Ὃταν τιμοῦν κάποιον συγγραφέα γιά τήν ἒκδοση ἑνός βιβλίου του πρέπει νά αἰσθάνεται πολύ ὑπερήφανος. Ἂν ὃμως τό βιβλίο πού ἒγραψε δέν περιέχει δικές του ἰδέες ἀλλά εἶναι ἀντιγραφή ἀπό βιβλία ἂλλων τότε πρέπει ἀντίθετα νά ντρέπεται πολύ γιατί ἡ πράξη του δέν εἶναι ἀξιέπαινη. Ὑπάρχει πάντως καί ἡ περίπτωση κατά τήν ὁποία ἡ ἀντιγραφή νά ἒχει κάποια ἀξία, ὃταν ἀποβλέπει σέ συλλογή πρωτοτύπων κειμένων καί ἰδεῶν σάν περίπου ἓνα ἀνθολόγιο. Μέ αὐτό τόν τρόπο βοηθοῦνται πολλοί ἀναγνῶστες νά πάρουν μιά γεύση ἀπό πολλά σπουδαῖα ἒργα μεγάλων ἀνδρῶν. Νομίζω ὃτι αὐτό τό τελευταῖο ἐκφράζει τό λόγο συγγραφῆς τοῦ βιβλίου πού παρουσιάζουμε σήμερα μέ τόν τίτλο ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ.

Εἰσήγηση π. Διαμαντοπούλου στὴν ἐκδήλωση βιβλιοπαρουσίασης τοῦ βιβλίου «Σχέση Ἱερῶν Κανόνων καὶ κοσμικῶν νόμων» τοῦ π. Λάμπρου Φωτόπουλου καὶ τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν (31/10/11).

Σεβαστοὶ πατέρες, ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

ποτελεῖ γιὰ τὴν ταπεινότητά μου ἰδιαίτερη χαρὰ καὶ τιμὴ ἡ πρόσκληση ποὺ μοῦ ἀπηύθυνε ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν γιὰ νὰ φθέγξομαι κάποιες σκέψεις σχετικὰ μὲ τὸ πόνημα τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Λάμπρου Φωτοπούλου «Ἱεροὶ Κανόνες καὶ Κοσμικοὶ Νόμοι». Πρόκειται πράγματι γιὰ μία πρωτοπόρα προσπάθεια τοῦ συγγραφέως, ἐγνωσμένου νομικοῦ, ποὺ ἀποσκοπεῖ στὴν πνευματικὴ «ἀνακάθαρσιν» τῶν ἱερῶν Κανόνων.

Εἰσήγηση Χρῆστου Παπασωτηρίου στὴν ἐκδήλωση βιβλιοπαρουσίασης τοῦ βιβλίου «Σχέση Ἱερῶν Κανόνων καὶ κοσμικῶν νόμων» τοῦ π. Λάμπρου Φωτόπουλου καὶ τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν (31/10/11).

Τὸ πόνημα τοῦ πατρὸς Λάμπρου Φωτόπουλου περὶ τῶν Ἱερῶν κανόνων καὶ τῶν Κοσμικῶν Νόμων συνιστᾶ καρπὸ ὄχι μόνον ἀρίστης γνώσεως αὐτῶν, ἀλλὰ πρὸ πάντων φωτισμένης ἑρμηνευτικῆς τους προσεγγίσεως, ὑπὸ τὴν ἔννοια τοῦ ἐντοπισμοῦ τῶν μεταξὺ τοὺς διαφορῶν. Διαφορῶν ὄχι μόνον ἐννοιολογικῶν, σχετιζομένων μὲ τὴν διαφορετικὴ πηγὴ καὶ τρόπο διαμορφώσεως αὐτῶν, ἀλλὰ πρωτίστως μὲ τὸν σκοπό, στὸ ὁποῖον ἀποβλέπει ἡ πραγμάτωσή τους καὶ προσφυῶς μὲ τὰ μέσα ἐπιτεύξεως τοῦ σκοποῦ ἑκάστου ἐκ τῶν δυὸ συστημάτων κανόνων.

Εἰσήγηση π. Σαράντου στὴν ἐκδήλωση βιβλιοπαρουσίασης τοῦ βιβλίου «Σχέση Ἱερῶν Κανόνων καὶ κοσμικῶν νόμων» τοῦ π. Λάμπρου Φωτόπουλου καὶ τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν (31/10/11).

Ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ αἰδεσιμολογιωτάτου πρωτοπρεσβυτέρου, ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ καί συλλειτουργοῦ π. Λάμπρου Φωτοπούλου συμπίπτει μέ μιά πολύ ὁριακή κατάσταση στή χώρα μας, τήν Ἑλλάδα.

Σύμφωνα μέ τίς ἐκτιμήσεις ἐγκρίτων νομικῶν, συνταγματολόγων, οἰκονομολόγων καί ἄλλων συναφῶν ἐπιστημόνων, ἡ χώρα μας ἀντιμετωπίζει σοβαρό συνταγματικό πρόβλημα.  Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες δειλά δειλά οἱ κυβερνῆτες μας ἀνεκοίνωναν, ὅτι κινδυνεύει ἡ ἐθνική μας κυριαρχία.

Υποκατηγορίες