Ἡ ὁμοιοπαθητική θεραπεύει τήν ψυχή !;

Στά βίντεο πού θά δεῖτε τά ὁποῖα ἀφοροῦν τήν προώθηση βιβλίου Ὁμοιοπαθητικῆς τοῦ Γιώργου Βυθούλκα, ὁ π. Βαρνάβας Γιάγκου μας ἐξήγησε ὅτι ὅσοι πατέρες, κληρικοί, λαϊκοί, Ἐκκλησίες, ἰατρικός κόσμος ἀρνῆται τήν Ὁμοιοπαθητική ὡς ἰατρική ἐπιστήμη, καί τήν κατατάσσουν στίς ὁλιστικές θεραπεῖες -θρησκεῖες ἀνατολικῆς ἐμπνεύσεως, εἶναι ὅλοι τους «στενόκαρδοι», «οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν "ἄνοιγμα" νά προσλάβουν τό Ὄλον, (ὄπως ἐξηγεῖ λίγο ἀργότερα "Ὅλον" ὁ κ. Βυθούλκας ἐννοεῖ τό "Κοσμικό Ὄλον" καί τό ἐπαναλαμβάνει συνεχῶς!)

Ἐπίσης ὅλοι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι, θεσμοί, Ἐκκλησία (Ἑλλάδος, Ρωσίας, Διορθόδοξες Διασκέψεις), εἶναι«νομικιστές», ἐπίσης «ὁ "Ὀρθόδοξος" πρέπει νά εἶναι ἀνοιχτός καί νά προσεγγίζει τόν καθένα Κρισναμούρτη!!»

Ἐπίσης συνεχίζει λέγοντας ὅτι «προσβάλουν τήν ἀλήθεια» (ἐννοεῖται τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς), καί «ἐκθέτει τήν Ἐκκλησία»!ἡ ἄρνηση τῆς τυφλῆς ἀποδοχῆς τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς.

Στήν συνέχεια δέχεται ὄτι«ἡ θεραπεία τοῦ σώματος εἶναι ταυτόχρονη θεραπεία καί τῆς ψυχῆς» πράγμα τό ὁποῖο ἐπιτελεῖ κατά τόν π. Βαρνάβα ἡ Ὁμοιοπαθητική.

Γιά νά ἐμπεδώσουμε τί λέει: Ἡ ὁμοιοπαθητική θεραπεύει τήν ψυχή!!

Αὐτά καί ἄλλα πολλά θά δεῖτε βλέποντας τά παρακάτω βίντεο ἀφοῦ διαβάσετε σχετικά μέ τήν Ὁμοιοπαθητική τά ὁποία ἔχουμε κατά καιρόν δημοσιεύσει (βλ. "ΟΡΘΡΟΣ-Η ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ;" ΚΑΙ "ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ-ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ").

[ΠΗΓΗ: ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ]