ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κίτρους Κατερίνης καί Πλαταμῶνος κ. Γεωργίου

στό Συλλαλητήριο τῆς 4ης Μαρτίου 2018
στά Προπύλαια τῶν Ἀθηνῶν γιά τά νέα Θρησκευτικά

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Κίτρους Κατερίνης καί Πλαταμῶνος ἀφουγκράζεται, μέ πολλή προσοχή καί νηφαλιότητα, τήν διαρκῶς αὐξανόμενη ἀνησυχία τοῦ ποιμνίου της (Σύλλογοι Γονέων καί ἐκπαιδευτικῶν καθώς καί πληθώρα γονέων) πάνω στό ἐπίμαχο θέμα γιά τά νέα Προγράμματα καί τούς φακέλους τῶν Θρησκευτικῶν.

Ἡ ἀπόφαση νά διανεμηθοῦν καί τήν προηγούμενη καί αὐτήν τήν σχολική χρονιά ἔρχεται σέ εὐθεία ἀντίθεση μέ τό Σύνταγμα, μέ τή Διεθνῆ Σύμβαση τῆς Ρώμης "περί προασπίσεως τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου καί τῶν θεμελιωδῶν ἐλευθεριῶν", μέ τόν ἰσχύοντα ἐκπαιδευτικό Νόμο 1566/1985 καί μέ μία σειρά ἀκυρωτικῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας καί τῶν διοικητικῶν Ἐφετείων.

 

Μελετώντας ἐκτενῶς τά νέα Προγράμματα τῶν Θρησκευτικῶν διαπιστώσαμε ὅτι διαπράττεται μία σοβαρότατη ἀδικία εἰς βάρος τῶν ὀρθοδόξων μαθητῶν. Δέν ζητᾶμε τίποτα περισσότερο ἀπό αὐτό πού ἀπολαμβάνουν ἤδη οἱ ἕλληνες μαθητές ἄλλων θρησκευμάτων καί ὁμολογιῶν. Νά ἀπολαμβάνουν τό δικαίωμα, πού ἀπορρέει ἀπό τό σύνταγμα καί τούς νόμους τοῦ κράτους, ἔτσι ὥστε νά διδάσκονται Θρησκευτικά πού ἡ ἴδια ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει ἐγκρίνει, σύμφωνα μέ τόν Καταστατικό της Χάρτη.

Παρατηροῦμε μέ ἔκδηλη ἀνησυχία ὅτι ἀπό τά νέα Προγράμματα ἀπουσιάζουν βασικά σημεῖα τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης καί παρατηροῦμε μία ἀνεξήγητη μονομέρεια στόν θεολογικό προσανατολισμό τῶν φακέλων τοῦ μαθήματος. Ἀποκλείονται παντελῶς ἀπό τά νέα ἐγχειρίδια μεγάλα θεολογικά ἀναστήματα τῆς ἐποχῆς μας, ἐνῶ, ἀντίθετα, γεγονότα, μαρτυρίες καί ἄρθρα συγκεκριμένης θεολογικῆς σκέψης ἐπαναλαμβάνονται διαρκῶς σέ ὅλα τά ἐπίπεδα τῆς ἐκπαίδευσης. Ἡ ἀνοιχτότητα καί ὁ σεβασμός σέ κάθε διαφορετική ἄποψη καί θέση, πού διαρκῶς ἐπικαλοῦνται οἱ συγγραφεῖς τῶν νέων Προγραμμάτων, ἔμεινε μόνο στά χαρτιά. Ἡ «πολυφωνία» πού βγάζει πρός τά ἔξω τό νέο Πρόγραμμα εἶναι στήν πράξη μία κακόγουστη μονοφωνία πολύ συγκεκριμένου τρόπου σκέψης καί ἀντίληψης τῶν πραγμάτων.

Ταυτόχρονα, ὁ τρόπος πού παρατίθενται στά νέα ἐγχειρίδια οἱ πληροφορίες γιά τίς ἄλλες θρησκεῖες δημιουργοῦν τεράστια σύγχυση κυρίως στούς μαθητές τῶν τάξεων τοῦ Δημοτικοῦ καί τοῦ Γυμνασίου καί ὁδηγοῦν ἀναπόφευκτα στόν συγκρητισμό καί προσηλυτισμό τῶν ὀρθοδόξων μαθητῶν. Ἔτσι, ἀλλοιώνεται ἡ χριστιανική πίστη καί τό ὀρθόδοξο φρόνημα μέ ἀνυπολόγιστες συνέπειες στήν ζωή τῶν μαθητῶν. Κι ἐνῶ οἱ ἑνότητες πού παρουσιάζουν τήν χριστιανική διδασκαλία τό κάνουν μέσα ἀπό ποικίλες πηγές ἄναρχα καί χωρίς ἱστορική συνέχεια, ἡ παρουσίαση τῶν ξένων θρησκειῶν, εἰδικά στήν Α΄ Γυμνασίου, γίνεται ἀπόλυτα δομημένα καί ὁλοκληρωμένα, σέ ἀντίθεση μέ τήν φιλοσοφία τῶν νέων Προγραμμάτων πού ἀναζητοῦν τήν γνώση μέσα ἀπό τήν διερεύνηση ἀποκλειστικά πηγῶν.

Ἀντιλαμβάνεται κανείς, ξεφυλλίζοντας καί μελετώντας προσεκτικά τά νέα Προγράμματα καί τούς φακέλους πού δημιουργήθηκαν γιά νά τά ὑποστηρίξουν, ὅτι δέν ἀντιστοιχοῦν στίς πνευματικές ἀνάγκες, τά πραγματικά ἐνδιαφέροντα καί τήν ὀρθόδοξη πίστη τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν μαθητῶν.

Χαιρετίζουμε τό σημερινό Συλλαλητήριο, μέ τήν εὐχή καί τήν ἐλπίδα ἡ φωνή τοῦ Ὀρθόδοξου λαοῦ νά φτάσει στά αὐτιά τῶν ὑπευθύνων, ὥστε νά πράξουν στό ἀκέραιο αὐτό πού ἡ παράδοση τοῦ λαοῦ μας, τό Σύνταγμα καί οἱ νόμοι ἐπιτάσσουν.

Ὁ Μητροπολίτης Κίτρους Κατερίνης καί Πλαταμῶνος κ. Γεώργιος