Παρών στό συλλαλητήριο κατά τῶν νέων Θρησκευτικῶν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης!

Παρών θά εἶναι στό συλλαλητήριο κατά τῶν Νέων Θρησκευτικῶν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος τό ὁποῖο διοργανώνουν τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῶν Ἀθηνῶν καί ἡ Ἀνώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ἑλλάδος τήν Κυριακή 4 Μαρτίου στά Προπύλαια καί ὥρα 1μμ! Ἤδη σέ πρό μηνῶν τηλεοπτικές δηλώσεις του ὁ κ. Εἰρηναῖος εἶχε σαφῶς τοποθετηθεῖ:

«Πολύ ἁπλά θά πῶ: Δέν πρέπει νά χάσουμε τήν ταυτότητά μας. Δέν πρέπει νά χάσουμε αὐτό πού εἴμαστε. Σεβόμαστε τούς πάντες καί τά πάντα. Ὅλες τίς θρησκεῖες, ὅλους τούς ἡγέτες τῶν θρησκειῶν. Τά πάντα. Ἀλλά δέν θέλουμε νά διαλύσουμε τήν δική μας Ἐκκλησία. Δέν εἶναι σωστό. Γιά ποιό λόγο; Γιά ποιό λόγο θά ταυτίσουμε, θά ἀνακατέψουμε τά πάντα;

Βεβαίως, μποροῦμε νά τό κάνουμε ὡς μεγάλοι. Ἀλλά, νά δώσουμε στά παιδιά μας, νά συγχύσουμε τά παιδιά μας ἀπό μικρά; Σέ αὐτή τήν κατάσταση;

Ἐμεῖς, ὡς μεγάλοι εἴμαστε ἐλεύθεροι νά κάνουμε ὅ,τι θέλουμε. Ἀλλά, τά παιδιά μας νά μήν τούς διδάξουμε αὐτό πού πρέπει νά πιστεύουν; Αὐτό πού εἶναι; Αὐτό πού ἡ Ἑλλάδα εἶναι;»


(26 Νοεμβρίου 2017 σέ τηλεοπτική ἐκπομπή τοῦ Κρήτη TV).

Ἡ παρουσία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης σίγουρα συνιστᾶ μεγάλης σημασίας γεγονός καθώς εἶναι δεδομένο ὅτι θά δώσει εὐρύτερο κύρος στό συλλαλητήριο καί εἶναι ἐνισχυτικό τοῦ ἀγώνα τῶν διοργανωτῶν του.

Ὅλοι λοιπόν νά δώσουμε τό παρών στά Προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τήν Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 στό συλλαλητήριο κατά τῶν νέων Θρησκευτικῶν.