Ἡ ἐκπληκτική ἐπιστολή τοῦ Ἀναστάση, πού ἐπέστρεψε τά θρησκευτικά στόν κ. Ὑπουργό!

Ναύπακτος, 10 Νοεμβρίου 2017

Ἀγαπητοί μου συμμαθητές,

Αὐτή τήν ἐπιστροφή μου ἀπό τό σχολεῖο στό σπίτι δέν πρόκειται νά τήν ξεχάσω ποτέ!

Χοροπηδοῦσα ἀνάμεσα στά σοκάκια τοῦ χωριοῦ μας στή Ναύπακτο καί μαζί χόρευε καί ἡ καρδιά μου! Νά μποροῦσα νά ζωγράφιζα τήν εὐτυχία πού αἰσθανόμουν!

Θά ἀναρωτιέστε γιατί ἤμουν τόσο πολύ χαρούμενος! Σήμερα ἦταν ἡ σημαντικότερη ἡμέρα τῆς ζωῆς μου! Ἀποφάσισα τί θέλω νά γίνω ὅταν μεγαλώσω! Θά γίνω Οὐρανοδρόμος! Ναί..ναί καλά ἀκούσατε! Οὐρανοδρόμος! Ἕνας ταπεινός κηπουρός πού μέ μία τσουγκράνα θά ἀπομακρύνω κάθε σκουπιδάκι πού πλησιάζει τίς ἀνθρώπινες καρδοῦλες καί θά δείχνω τόν δρόμο γιά τόν Οὐρανό! Ὅλα αὐτά παρέα μέ μία τσουγκράνα πού θά΄ναι πλασμένη ἀπό τοῦ Θεοῦ μας τίς ἀρετές τίς καλές!

Εὐχηθεῖτε μου νά τά καταφέρω!

Ξέρω πώς γιά νά γίνει κάποιος ἕνας καλός καί ὠφέλιμος ‘’Οὐρανοδρόμος’’ θά πρέπει νά ἔχει ἀποκτήσει κάποια ἐφόδια… δέν εἶναι πολλά φίλοι μου! Εἶναι ἕνα καί μοναδικό! Νά βιώνει τήν Ἀλήθεια! Πόσο ὄμορφο εἶναι νά λές καί νά ζεῖς τήν Ἀλήθεια στή ζωή σου!

Καί ἐγώ αὐτό ἐπιθυμῶ μέσα ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου! Μόνο ἔτσι θά γίνω χαρούμενος καί θά συναντήσω τήν Χαρά πού φωλιάζει στήν ψυχή μου.

Ξεκίνησα ἀπό σήμερα! Πρώτη πράξη ἀλήθειας, θάρρους καί γενναιοδωρίας…ὕστερα ἀπό συζήτηση μέ τούς γονεῖς μου, στείλαμε πίσω στό Ὑπουργεῖο, τό καινούργιο βιβλίο τῶν Θρησκευτικῶν! Δέν χρειαζόμαστε τέτοιο «φάκελο». Ἔτσι τόν εἶπαν, «φάκελο» ἀλλά ἐγώ γνωρίζω πώς οἱ φάκελοι δέν εἶναι ἔτσι… αἰσθάνθηκα ὅτι μᾶλλον μέ δουλεύουν ! Ἐμεῖς θέλουμε νά μάθουμε γιά τήν Ὀρθοδοξία μας, γιά τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ μας, τῶν Ἁγίων μας, γιά τήν πίστη μας τήν Ἀληθινή, τήν παράδοσή μας, αὐτή πού τόσα χρόνια στήριξε τήν πατρίδα μας, τόν κάθε ἕναν ἀπό ἐμᾶς!

Κάποιοι ἀρνοῦνται τόν Θεό μας γιατί ἔχουν συμφέρον νά μήν ὑπάρχει! Ἐμεῖς ὅμως θ΄ ἀντισταθοῦμε! Θά ζητήσουμε τό μάθημα νά γίνεται ἀπό τά βιβλία πού ὑπῆρχαν τά προηγούμενα χρόνια καί ὄχι ἀπό τά τωρινά. Φίλοι μου, εἶναι σημαντικότερο νά εἴμαστε παιδιά μέ ἀξίες, παρά μέ ἐπιτυχίες! Αὐτά θά μᾶς ἀνοίξουν τούς σωστούς ὁρίζοντες στήν ζωή μας.

Ξέρω ὅτι πολλοί μπορεῖ νά ἀπογοητευτεῖτε καί νά ἀγχωθεῖτε μέ αὐτή τήν κατάσταση! Δέν χρειάζεται. Γιατί ὅποιος ἀγωνίζεται γιά τήν Ἀλήθεια δέν ἔχει τίποτα νά φοβηθεῖ! Ὁ Χριστός μας εἶναι ἡ ἴδια ἡ Ἀλήθεια…ἡ Ὁδός…ἡ Ζωή μας!Θυμηθεῖτε πώς ὅσο πιό μεγάλο εἶναι τό σκοτάδι , τόσο πιό εὔκολα μποροῦν νά φανοῦν τ΄ ἀστέρια! Ἔφτασε ἡ ὥρα νά ἀγωνιστοῦμε! Νά παλέψουμε γιά τήν Ἀλήθειά μας!

Οἱ γονεῖς μου πάντως δέν ἀγχώθηκαν. Τούς εἶπε ἕνας φίλος καί βρῆκαν τήν δήλωση τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ βιβλίου στό διαδίκτυο. Καί τήν ἔκαναν τή δήλωση ὄχι μόνο γιά μένα, πού πάω Γυμνάσιο, ἀλλά καί γιά τήν ἀδελφούλα μου τήν Χαρούλα πού πάει στό Δημοτικό καί γιά τόν μεγάλο μου ἀδελφό τόν Ἀνδρέα, στό Λύκειο.

Ὅλοι μαζί τό συζητήσαμε στήν οἰκογένεια, ὅλοι μαζί τό συμφωνήσαμε.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἐκνευριστήκαμε ἀρκετά μόλις ἀνοίξαμε τά βιβλία, πού τελικά δέν καταλαβαίνεις ποιά πίστη διδάσκουν ! Στενοχωρήθηκα καί γιά μία στιγμή εἶπα νά ζητήσουμε ἀπαλλαγή ἀπό τό μάθημα, νά μήν πηγαίνω καθόλου… ἀλλά μετά σκέφτηκα: ὄχι δέν θά φύγω ἀπό τό μάθημα ! Θά μείνω μέσα νά ἀγωνιστῶ καί νά ἀπαιτήσω μέσα στό σχολεῖο τῆς Ὀρθόδοξης Ἑλλάδας μου νά διδάσκομαι Ὀρθόδοξα θρησκευτικά, ὅπως ἀπό παλιά οἱ γονεῖς μου.
Φανταστεῖτε, στείλαμε στό Ὑπουργεῖο τρία βιβλία σέ ἕνα βαρύ φάκελο μέ τίς τρεῖς δηλώσεις μέσα !

Ὅταν τήν ἄλλη μέρα οἱ γονεῖς μου πῆγαν φωτοτυπία τῶν δηλώσεων στό σχολεῖο, ὁ κύριος Διευθυντής παραξενεύτηκε λίγο. Ἐπειδή εἶναι πολύ καλός καί ἔξυπνος, πῆρε τή Δήλωση τήν ἔγραψε σέ ἕνα βιβλίο , (νομίζω τό λένε πρωτόκολλο). Ἔνοιωσε ἀμέσως τόν πατέρα μου, πού τοῦ ἐξήγησε ὅτι δέν ἔχει κάτι μαζί του, οὔτε μέ τήν Θεολόγο μας , πού πάντα μας μιλᾶ σωστά γιά τήν Ὀρθοδοξία. Ὁ πατέρας μου ἐξήγησε ὅτι δέν θέλει νά γίνουμε πειραματόζωα –πού λένε- τοῦ κάθε Ὑπουργοῦ πού κάνει πειράματα μέ τήν πίστη μας.

Ἐκείνη τήν ὥρα ἦρθε καί ἡ Θεολόγος μας, ἡ κά Ἀναστασιάδου. Μᾶς χαιρέτισε μέ ἕνα εὐγενικό χαμόγελο, ὅπως πάντα. Μίλησαν λίγο μέ τόν πατέρα μου καί τοῦ ἐξήγησε νά μήν ἀνησυχεῖ: τό Ὑπουργεῖο δέν τούς ὑποχρεώνει νά τά διδάξουν ὅλα ἀπό τά νέα βιβλία (τούς δῆθεν φακέλους πού λέγαμε…) οὔτε καί νά βαθμολογήσουν ἀπό ἐκεῖ τά παιδιά. Αὐτά τά βιβλία εἶναι μόνο μία πηγή γιά τό μάθημα. Μέ συμβούλευσε νά κρατῶ λίγες σημειώσεις σέ ἕνα τετράδιο ἀπό τό μάθημα πού παραδίδει κάθε φορά καί τίς ἐργασίες πού μᾶς βάζει γιά τήν ἄλλη φορά… Καί ἔχει δίκαιο, γιατί καί ἐγώ θά εἶμαι ἐπιμελής στό μάθημα καί ἡ καθηγήτρια θά γνωρίζει ὅτι ὑπολογίζω σοβαρά τό μάθημά της. Θά γνωρίζει ὅτι παρέδωσα τό βιβλίο ὄχι γιατί βαριέμαι , ἀλλά γιατί θέλω νά ὁμολογήσω τήν πίστη μας !

Μᾶς ὑποσχέθηκε ἡ κά Ἀναστασιάδου ὅτι σύμφωνα μέ τό ἀναλυτικό πρόγραμμα τοῦ Ὑπουργείου , θά μᾶς βάζει ὄμορφες ἐργασίες στή τάξη καί στό σπίτι, κείμενα Ὀρθόδοξα νά μελετήσουμε, μικρά τέστ, κάποιο διαγώνισμα χωρίς δυσάρεστες ἐκπλήξεις, θά μᾶς βαθμολογήσει ἀπό τήν ὅλη συμμετοχή μας. Οὔτε κάν θά ἀναφερθεῖ σ΄ αὐτά πού μᾶς μπερδεύουν σάν Χριστιανούς καί δέν εἶναι οὔτε γιά τήν ἡλικία μας, οὔτε εἶναι ξεκάθαρα γιά κανένα.

Φίλοι μου , εἶναι ὑπέροχο νά ἀγωνίζεσαι γιά τά ὄνειρά σου! Ἄς γίνουμε ὅλοι μας ‘’Οὐρανοδρόμοι’’! Θά νιώσετε μία γλυκιά ἠρεμία πού στό πέρασμά της , φέρνει τήν εὐτυχία!

Θά μέ θυμηθεῖτε …ὅταν ζεῖς τήν Ἀλήθεια, συναντᾶς τήν ἄνοιξη στήν καρδιά σου καί σέ ἐκεῖνο τό μέρος ἀποκαλύπτονται μπροστά σου… τά ὡραιότερα τοπία!

Καλή μας Πορεία!
Μέ πολλή ἀγάπη,
ὁ συμμαθητής σας,
Ἀναστάσης