Ἡ πλάνη τῆς θεωρίας τῆς ἐξελίξεως

Ἡ πλάνη τῆς Θεϊστικῆς ἐξελίξεως καί «Πρωτοποριακή» ἑτερόδοξη και «ἑλληνική Ὀρθόδοξη» θεολογία.

Γεωργίου Χασούρου,
βιολόγου μέσης ἐκπ/σεως

ΣΧΟΛΙΟ "ΟΡΘΡΟΥ": Ἐπειδή τά τελευταῖα χρόνια στά ἑλληνικά, καί ὄχι μόνο, σχολεῖα μᾶς ἔχουν ποτίσει μέ ἀλλότρια δόγματα περί τῆς ἐξελίξεως εἴτε αὐτή ἀναφέρεται στήν δημιουργία τοῦ κόσμου (μία μέρα = τεράστιο χρονικό διάστημα ) εἴτε στήν δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου (ἐξέλιξη ἀπό πιθηκοειδές) , γιαυτό εἶναι ἀπαραίτητη ἡ διάδοση τῆς παρούσης ὁμιλίας γιά νά βάλουμε τά πράγματα στή θέση τους, δηλαδή ἐκεῖ πού πραγματικά ἦταν, εἶναι καί θά εἶναι.

ὁμιλία ἔγινε στίς 25 Νοεμβρίου 2018 στόν Ἱ.Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου, στό πλαίσιο τῶν δράσεων τῆς ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ.

Ἡ θεωρία τῆς ἐξελίξεως καί τῆς καταγωγῆς τοῦ ἀνθρώπου ἡ ὁποία παρουσιάστηκε ἀπό τόν Κάρολο Δαρβίνο ἐδῶ καί 150 χρόνια, ἔχει ὡς γνωστόν προκαλέσει ἀτέλειωτες συζητήσεις καί διαφωνίες σέ ὅλο τόν κόσμο. Ὅμως, ἀκόμα πιό ἔντονες διαφωνίες, ἰδιαίτερα μεταξύ τῶν χριστιανῶν, ἔχει ἐπιφέρει μία ἄποψη γιά τή δημιουργία τῶν ὄντων ἡ ὁποία ὀνομάζεται διεθνῶς  Theistic Evolution, δηλαδή Θεϊστική Ἐξέλιξη (ΘτΈ) ἤ κατά μία ἄλλη ἐκδοχή Christian evolutionism (Χριστιανικός ἐξελικτισμός). Τό κεντρικό δόγμα αὐτῆς τῆς θεωρίας εἶναι ὅτι ὁ Θεός δημιούργησε τόν κόσμο, ἔθεσε τούς σταθερούς φυσικούς νόμους καί μετά τόν ἄφησε νά ἐξελιχθεῖ ἀργά σέ δισεκατομμύρια ἔτη μέχρι καί τόν ἄνθρωπο. Ὅ,τι λέει δηλαδή ἡ δαρβινική θεωρία τῆς ἐξελίξεως μέ τή διαφορά ὅτι ἡ ἐξέλιξη στήν ΘτΈ δέν γίνεται στά τυφλά ἀλλά μέ τήν καθοδήγηση τῆς θείας πρόνοιας.

Πολλοί  ὀρθόδοξοι χριστιανοί διατυπώνουν συχνά τό ἑξῆς ἐρώτημα ὅταν ἀκοῦνε ἀντιρρήσεις καί ἔριδες γύρω ἀπό τήν δαρβινική ἐξέλιξη: «Τί πειράζει στήν πίστη μας καί τή σωτηρία μας, ἄν δεχτοῦμε ὅτι ὁ Θεός ἐξέλιξε τόν κόσμο ἀργά σέ δισεκατομμύρια χρόνια ,ὅπως ἡ ἐπιστήμη περιγράφει καί ὅτι ὁ ἄνθρωπος σωματικά ἐξελίχτηκε ἀπό τά πιθηκοειδῆ; Τί πειράζει ἀκόμα ἄν πιστέψουμε, ὅτι ἡ ἑξαήμερος διήγηση τοῦ Μωυσῆ εἶναι ἀλληγορική , δηλαδή κάθε «μέρα» τῆς Δημιουργίας στήν πραγματικότητα εἶναι τεράστια χρονικά διαστήματα;»