Ὄχι ἄλλα πισωγυρίσματα στήν ἀνανέωση... αὐτή τή φορά τῶν κανόνων.

Πρωτ. Βασιλείου Κοκολάκη, ἐφημερίου Ἱ.Ν. Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Χολαργοῦ

AgNikodimosAgiorΧριστός ἀνέστη!

Πρός τόν ἑλληνορθόδοξο λαό μας

μία ταπεινή ἐνημέρωση γιά ἕνα πολύ κρίσιμο θέμα.

Ἡ Ἐκκλησία δοκιμάζεται, τό κράτος διαλύεται, ἡ ἀσωτία-ἀνωμαλία νομιμοποιεῖται.
Μᾶς διέλυσαν-ἀτόνισαν τή γλώσσα καί μᾶς ἀνθελληνοποίησαν,
μᾶς διέστρεψαν τήν ἱστορία καί μᾶς ξερρίζωσαν,
μᾶς πούλησαν τήν πατρίδα καί μᾶς χρέωσαν,
μᾶς ἀκύρωσαν τό Σύνταγμα καί μᾶς ἐξευρωπάϊσαν,
μᾶς ἀπέλυσαν μέ δῶρο τή διαθεσιμότητα,
μᾶς ὁδήγησαν στήν αὐτοκτονία καί τό διασκέδασαν...

Καί σάν δέν ἔφθαναν ὅλα αὐτά,  ἐκκλησιαστικοί καί δή πανεπιστημιακοί παράγοντες δέν θέλουν νά τηρήσουν τό ¨Στήκετε καί κρατεῖτε τάς παραδόσεις ἅς ἐδιδάχθητε εἴτε διά λόγου εἴτε δι΄ἐπιστολῆς ἡμῶν¨(Β΄Θεσ.β΄, 15). Συνεχίζουν τίς προσπάθειες ἐκκοσμικεύσεως τῆς Ἐκκλησίας μας δῆθεν μέσα ἀπό τή μέθοδο τῶν σκέψεων-προτάσεων προβληματισμοῦ καί ὄχι θέσεων-ἀποφάσεων ἐπιβολῆς τῶν ὅσων θέλουν νά περάσουν.

Μέ τήν ἴδια μέθοδο ἔχουν γίνει καί στό παρελθόν συνέδρια καί ὁμιλίες γιά μιά ἀνετότερη ἐκκλησιαστική παράδοση, μοντέρνα, κοντά στό σύγχρονο προοδευτικό ἄνθρωπο, ἐλαφρυτέρων ἐπιτιμίων, χαλαροτέρας ἀσκήσεως, μέ ἔνθερμο πνεῦμα ὑπέρ τῆς ἐκκοσμικεύσεως τῆς λατρείας, τῆς ἁπλουστεύσεως τῆς ἱερατικῆς ἐνδυμασίας, τῆς ἐγκρίσεως τῆς γυναικείας ἱερωσύνης, τῆς ἀποδοχῆς τῆς ἐγκυρότητας τῆς ἱερωσύνης καί τοῦ βαπτίσματος τῶν αἱρετικῶν, τῆς συναινέσεως ὑπέρ τῶν μεταμοσχεύσεων μονῶν ὀργάνων, τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν, τῆς κατασκευῆς νέων ἀκολουθιῶν τῶν μυστηρίων, τῆς εὔκολης παρεμβάσεως τῶν εἰδικῶν-ψυχιάτρων ἀντί τῶν ἐξομολόγων στή ζωή τῶν ἀνθρώπων, τῆς ἐπικρο(α)τήσεως τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, μέχρι  πού φθάσαμε στήν ἐπιβολή τῆς μεταφράσεως τοῦ Ἀποστόλου καί τοῦ Εὐαγγελίου, σέ ἔκδοση νέου Ἱερατικοῦ, νέων εὐχῶν, Νέας Ἐποχῆς.

Καί γιά νά γίνουμε τώρα πιό συγκεκριμένοι, 27 εἰσηγητές, 19 Ἕλληνες καί 8 ἀλλοδαποί, συζητοῦν, πυροβολώντας (;) τούς κανόνες, γιά τό ἄν σήμερα οἱ κανόνες διατηροῦν τήν ἰσχύ τους ἤ χρειάζεται κάποια ἀναπροσαρμογή τους σέ συνάφεια μέ τήν ἐποχή μας.

Πρόκειται γιά τό Διεθνές Συνέδριο πού ὀργάνώσε ἡ Ἀκαδημία θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου ἀπό τίς 8 ἕως τίς 11 Μαΐου 2014 στό Συνεδριακό Κέντρο ¨Θεσσαλία¨(Μελισσάτικα Βόλος) μέ θέμα:

 «Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας καί σύγχρονες προκλήσεις».

Παραθέτουμε αὐτούσιο τό εἰσαγωγικό σημείωμα τῆς ἡμερίδος:   

«Είναι αλήθεια ότι οι ιεροί Κανόνες, μαζί με την Αγία Γραφή και τους δογματικούς και συνοδικούς Όρους, αποτελούν κεντρικό πυλώνα στη ζωή και την παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι κανόνες, ειδικά, απηχούν, αντανακλούν και καταγράφουν την ζωντανή εμπειρία του εκκλησιακού σώματος, ενώ σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν οδοδείκτες που το προσανατολίζουν για την υπέρβαση ή την επίλυση ποικίλων ζητημάτων που ανακύπτουν στην πορεία του μέσα στην ιστορία προς τα έσχατα.

  Όπως κάθε πατερικό κείμενο που αποτελεί στοιχείο της εκκλησιαστικής παράδοσης, έτσι και ο κάθε κανόνας προέρχεται από μια συγκεκριμένη εποχή και απηχεί, εκτός από τη διαχρονική σωτηριώδη εμπειρία της Εκκλησίας, και τα συγχρονικά χαρακτηριστικά του τόπου και χρόνου διαμόρφωσής του.

  Το κεντρικό ζήτημα που τίθεται για μια ακόμη φορά είναι εάν υπάρχει η δυνατότητα η Ορθόδοξη θεολογία, όσον αφορά ειδικά στην κανονική της παράδοση, να κατανοηθεί και να λειτουργήσει όχι μόνο ως «παραδοσιακή», μένοντας αμετακίνητα πιστή στο γράμμα μιας υποτιθέμενης «παράδοσης», αλλά και ως συναφειακή, υπερβαίνοντας τις συντεταγμένες ενός προ-νεωτερικού κοσμοειδώλου, το οποίο αποτελεί τελεσίδικα παρελθόν για τον χρόνο της Εκκλησίας.

   Τίθεται, λοιπόν, το αγωνιώδες έρωτημα κατά πόσο, μέσα στο αναμφισβήτητο κύρος που τους περιβάλλει, οι κανόνες αυτοί διατηρούν την υπαρκτική δυναμική τους, για να ανταποκρίνονται στα αιτήματα του ολοένα και περισσότερο μεταβαλλόμενου κόσμου».

Διαβάζοντας τό παραπάνω κείμενο παρατηρεῖ κανείς τά ἑξῆς:

Ἀπό τή μιά λέει ὅτι οἱ κανόνες, ἀποτελοῦν κεντρικό πυλώνα στή ζωή καί τήν παράδοση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί ἀπό τήν ἄλλη θέτει τόν προβληματισμό ἄν  ὑπάρχει ἡ δυνατότητα ἡ Ὀρθόδοξη θεολογία, ὅσον ἀφορᾶ εἰδικά στήν κανονική της παράδοση, νά κατανοηθεῖ καί νά λειτουργήσει ὄχι μόνο ὡς «παραδοσιακή», μένοντας ἀμετακίνητα πιστή στό γράμμα μιᾶς ὑποτιθέμενης «παράδοσης», ἀλλά καί ὡς συναφειακή, ὑπερβαίνοντας τίς συντεταγμένες ἑνός προ-νεωτερικοῦ κοσμοειδώλου, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ τελεσίδικα παρελθόν γιά τόν χρόνο τῆς Ἐκκλησίας.

Δηλαδή νά φτιάξουμε μία νέα παράδοση πού νά κατανοεῖται ἀπό ἀνεκκλησίαστους ἀνθρώπους; Μά ἡ Ἱερή μας Παράδοση εἶναι αὐτή πού εἶναι. Ἐμεῖς πρέπει νά ἀλλάξουμε, νά καθαρισθοῦμε γιά νά τήν  κατανοήσουμε. Ἡ ἰατρική, ἡ φιλοσοφία ἀλλά καί ἡ κάθε ἐπιστήμη δέν εἶναι κατανοητές ἀπό ὅλους. Πρέπει μήπως νά τίς ἁπλοποιήσουμε ἤ νά τίς ἀκυρώσουμε γιά νά βρίσκονται σέ συνάφεια μέ τήν ἐποχή μας; Ὄχι βέβαια! Ὅποιος τίς ἀγαπᾶ ἀγωνίζεται ὁ ἴδιος νά ἀποκτήσει τά προσόντα γιά νά τίς προσεγγίσει. Γιατί νά μήν ἰσχύει τό ἴδιο καί γιά τούς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας; Καί πολύ περισσότερο γιά τή θεολογία, τήν ἐπιστήμη τῶν ἐπιστημῶν!

Τί σημαίνει συναφειακή ὀρθόδοξη θεολογία καί τί προνεωτερικό κοσμοείδωλο; Νά ὑποθέσουμε ὅτι ἐννοεῖ νά συμβαδίζει, νά συσχετίζεται, νά ἔχει συνάφεια ἡ ὀρθόδοξη θεολογία μέ τό σήμερα; νά συσχηματισθεῖ μήπως; σύμφωνα μέ τό ¨μή συσχηματίζεσθε τῶ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλά μεταμορφοῦσθε τῆ ἀνακαινώσει τοῦ νοός ὑμῶν, εἰς τό δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τό ἀγαθόν καί εὐάρεστον καί τέλειον¨(Πρός Ρωμ. ιβ΄, 2); Ἔρχεται βεβαίως σέ ἀντίφαση μέ τό ἴδιο τό Εὐαγγέλιο.

Καί προνεωτερικό κοσμοείδωλο νά ὑποθέσουμε τόν βίο καί τά θεόπνευστα λόγια τῶν ἑκατομμυρίων ἁγίων μαρτύρων μας ἤ καί τόν ἴδιο τόν Χριστό, πού ἀποτελοῦν παρελθόν τῆς Ἐκκλησίας; Δέν εἶναι ὁ Χριστός τό πᾶν ὅπως ἔλεγε ὁ ἅγιος Πορφύριος;

Συνεχίζει τό κείμενο καί λέει ἀπό τή μιά ὅτι οἱ κανόνες ἀπηχοῦν, ἀντανακλοῦν καί καταγράφουν τή ζωντανή ἐμπειρία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος καί ἀπό τήν ἄλλη ὅτι ὁ κάθε κανόνας προέρχεται ἀπό μιά συγκεκριμένη ἐποχή καί ἀπηχεῖ, ἐκτός ἀπό τή διαχρονική σωτηριώδη ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας, καί τά συγχρονικά χαρακτηριστικά τοῦ τόπου καί χρόνου διαμόρφωσής του.

Μένει ἤ δέ μένει τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ  διαχρονικῶς  ἕνα καί τό αὐτό, εἰς τούς αἰῶνας; ἤ τί ἄλλο ἐννοοῦν ὅταν λένε ἐκκλησιαστικό σῶμα; Ἄν τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ δέν  ἀλλάζει οὔτε ἀλλοιώνεται, τότε οἱ κανόνες πού  τό ἀπηχοῦν καί τό ἀντανακλοῦν, ἀλλάζουν ἀνάλογα μέ τίς ἐποχές; Θά μοιάσουμε στούς ὀπαδούς  τῆς παπικῆς θεολογίας τῆς ἀπελευθέρωσης      ( Λατινική Ἀμερική) ὅπου ὁ Χριστός θεωρεῖται μόνο ὡς ἄνθρωπος-ἐλευθερωτής  τῶν καταπιεσμένων καί φτωχῶν μιά πού τό ζοῦμε ἔντονα στήν ἐποχή μας;

Ἀπό τή μιά λέει ὁ συγγραφέας ὅτι οἱ κανόνες προσανατολίζουν γιά τήν ὑπέρβαση ἤ τήν ἐπίλυση ποικίλων ζητημάτων πού ἀνακύπτουν στήν πορεία μέσα στήν ἱστορία πρός τά ἔσχατα ἀλλά ἀπό τήν ἄλλη ὅτι πρέπει νά ἐρευνήσουμε κατά πόσο, μέσα στό ἀναμφισβήτητο κύρος πού τούς περιβάλλει, οἱ κανόνες αὐτοί διατηροῦν τήν ὑπαρκτική δυναμική τους, γιά νά ἀνταποκρίνονται στά αἰτήματα τοῦ ὁλοένα καί περισσότερο μεταβαλλόμενου κόσμου.

Λές καί διαλέγονται δύο ἐγκέφαλοι μέ ἕνα κεφάλι.

Ἄν μή τί ἄλλο διακρίνεται μία σχιζοφρένεια στό ἴδιο τό εἰσαγωγικό κείμενο. Τελικά τό Συνέδριο δέν ἔχει κάποιες ξεκάθαρες θέσεις πού θέλει   νά προβάλλει; Ἤ τίς ἔχει καί θέλει νά τίς περάσει μέ τήν πρόφαση τοῦ προβληματισμοῦ;

Ἡ ὀρθόδοξη πίστη μας εἶναι ἁπλή καί ξεκάθαρη!

Τόσους  αἰῶνες γιατί δέν χρειάσθηκε κάποια ἀλλαγή τῶν ἱερῶν κανόνων γιά νά εἶναι πιό εὔπεμπτοι ἀπό τόν ἀγράμματο ἤ κουρασμένο κόσμο; τώρα προέκυψε τό πρόβλημα; γιατί τώρα;

Δέν μᾶς λέει ὁ Χριστός μας οὔτε ἕνα γιῶτα νά μήν ἀλλάζουμε ἀπό τήν Ἁγία Γραφή πού ἀποτελεῖ τή βάση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος; ¨ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται¨ (Ματθ. ε΄, 17)

Ἀφοῦ οἱ κανόνες ἐκφράζουν τό ἐκκλησιαστικό σῶμα σύμφωνα μέ τό εἰσαγωγικό σημείωμα τῆς ἡμερίδος, τότε πῶς νά ἀλλάξουμε τά γιῶτα τῶν κανόνων;

Ἐπιπλέον ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας μετά τό 1900, γιά νά ἀναφερθοῦμε σκοπίμως σ᾿ αὐτούς πού εἶναι πιό κοντά στήν ἐποχή μας, ὅπως ὁ ἅγιος Νεκτάριος, ὁ ἅγιος Βησσαρίων, ὁ ἅγιος Πορφύριος, ὁ ἅγιος γέροντας Παΐσιος, τόλμησαν ποτέ νά κάνουν πιό ἐπιεικεῖς ἤ χαλαρότερους τούς κανόνες τῶν Οἰκουμενικῶν καί Τοπικῶν Συνόδων; πού θά ἦταν καί τό λογικότερο μάλιστα, κάτω ἀπό τίς δεινές συνθῆκες ἤ συνέπειες τοῦ Α΄καί Β΄Παγκοσμίου Πολέμου. Ἀλλά καί τόσοι ἁγιορεῖτες ἅγιοι γέροντες, ποτέ μά ποτέ δέν ἀμφισβήτησαν τήν διαχρονικότητα τῶν Ἱερῶν Κανόνων, δέν καλλιέργησαν τήν ψευτοκουλτούρα τῆς  Νέας Ἐποχῆς ἤ τῆς ὅποιας ἐποχῆς πού εἶχε τήν ἀνάγκη συγκαταβάσεως ἤ διαφορετικῆς προσοικειώσεως τῶν Κανόνων στά μέτρα τῆς κοσμικῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων.Τυχαῖο; Δέν νομίζω. Σά νά μᾶς διδάσκουν πώς κάποια πράγματα στή ζωή μας εἶναι θεόπνευστα καί ἀπαρασάλευτα.

Καί γιά τή νηστεία, καί γιά τά σαρκικά πάθη, καί γιά τά μυστήρια καί γιά τό ὀρθόδοξο δόγμα καί γιά τήν ὀρθόδοξη  πίστη καί γιά τή λατρεία καί γιά τήν ποιμαντική καί γιά τήν ἐκκλησιαστική διοίκηση καί γιά τίς σχέσεις μας μέ ἀλλοδόξους καί γιά αὐτές μέ ὁμοδόξους, γιά ὅλα, οἱ κανόνες ἤδη ἔχουν πάρει θέση. Θά ᾿ταν πολύ ἐπιπόλαιο, ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας φωτιζόμενοι ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα νά κατέληγαν σέ ὅρους καί κανόνες μέ μία στενή προσωρινή προοπτική γιά τά δεδομένα μόνο τῆς ἐποχῆς τους.  Ἀγαποῦν οἱ ἅγιοι ὅλους τούς ἀνθρώπους καί τούς πρίν καί τούς μετά ἀπ᾿ αὐτούς περισσότερο ἀπό μᾶς ἤ ὄχι;

Ἀγαποῦν ἄραγε οἱ συντελεστές τῆς ὀργανώσεως τοῦ συνεδρίου αὐτοῦ τούς ἀντιφρονοῦντες πρός αὐτό καί αὐτούς ὁμοδόξους τους; Ἤ ἀναζητοῦν ἕναν κανόνα καταδίκης ὅσων δέν τούς ἀκολουθοῦν; Ἄν θεωροῦνται σήμερα αὐστηροί καί δυσβάστακτοι οἱ κανόνες, δέν ἦταν πάντα ἔτσι; Δέν ὑπῆρχαν πάντοτε ἄνθρωποι μέ βαριά ἠθικά παραπτώματα; Δέν ὑπῆρχαν πάντα αἱρετικοί ἤ ἀλλόθρησκοι; Ἀκρατεῖς καί ἄθεοι;

Ἐκτός αὐτοῦ ὅμως, καθοδηγεῖται τελικά ἤ δέν καθοδηγεῖται μία Οἰκουμενική Σύνοδος ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα;

Ἄν ἡ ἀπάντηση εἶναι θετική περιττεύει κάθε προσπάθεια ἀλλαγῆς ἤ μειώσεως ἤ καταργήσεως τῶν κανόνων. Δέν τά ¨βάζουμε¨ μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἄν πιστεύουμε ὅτι εἶναι Θεός. Σίγουρα θά γυρίσει ἐναντίον μας ἡ βολή. Ἐκτός ἄν κι᾿ αὐτό κάνει λάθη καί δέν βλέπει μακριά.

Ὁ ἅγιος γέροντας Παΐσιος ἔλεγε χαρακτηριστικά γιά τούς κανόνες:

«-Γέροντα,  ἡ ἀκριβής τήρηση τῶν ἐντολῶν βοηθᾶ νά᾿ χουμε τήν αἴσθηση τοῦ Θεοῦ;

-Ἡ τήρηση τῶν  ἐντολῶν βοηθᾶ ...Βλέπουμε  καί οἱ Ἅγιοι Πατέρες μέ πόση διάκριση ἔλεγαν νά ἐφαρμόζονται οἱ ἱεροί κανόνες! Ὁ Μέγας Βασίλειος πού ἔχει γράψει τούς πιό αὐστηρούς κανόνες, ἀναφέρει τόν κανόνα πού ἰσχύει γιά μιά ἁμαρτία, ἀλλά μετά ὁ ἴδιος προσθέτει: ¨μήν ἐξετάζεις χρόνο ἀλλά τρόπο μετανοίας¨.

         -Γέροντα τό ἐπιτίμιο βοηθᾶ νά κοπεῖ ἕνα πάθος;

         -Πρέπει νά καταλάβει κανείς ὅτι τό ἐπιτίμιο θά τόν βοηθήσει...Δέν θά τόν πνίξουμε τόν ἄλλο γιά νά τόν στείλουμε στόν Παράδεισο, ἀλλά θά τόν βοηθήσουμε νά ζητήσει μόνος του νά κάνει κάποια ἄσκηση. Νά φθάσει νά χαίρεται γιατί ζεῖ, νά χαίρεται γιατί πεθαίνει».

Ὁ ἅγιος γέροντας Παΐσιος δέν ἐφευρίσκει ἄλλους κανόνες, δέν μειώνει, δέν ἀλλάζει οὔτε καταργεῖ τούς κανόνες τοῦ Πηδαλίου, παρά τό ὅτι καί στήν ἐποχή του ἦταν σέ ἔξαρση ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἡ ὁμοφυλοφιλία, ἡ ἐκκοσμίκευση στήν Ἐκκλησία, ἡ πολεμική κατά τῶν θρησκευτικῶν...Νά τί λέει:

«Τό Πηδάλιο λέγεται πηδάλιο, γιατί ὁδηγεῖ πρός τή σωτηρία τόν ἄνθρωπο πότε μέ τόν ἕνα τρόπο καί πότε μέ τόν ἄλλο, ὅπως ὁ καραβοκύρης πάει τό πηδάλιο πότε ἀριστερά καί πότε δεξιά, γιά νά βγάλει τό καράβι στήν ἀκτή. Ἄν τό πάει ὁλόϊσια, θά ρίξει τό καράβι πάνω στά βράχια, θά τό βουλιάξει καί θά πνιγοῦν οἱ ἄνθρωποι. Ὁ πνευματικός νά χρησιμοποιεῖ τούς κανόνες ὄχι σάν κανόνια!»

(Πνευματικός ἀγώνας, Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον ¨ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ¨, σ. 276-278).

Οἱ παραπάνω λόγοι δέν σημαίνουν πώς θά φτιάξουμε ἕνα νέο πηδάλιο στά μέτρα μας.

ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς βλέποντας μέ μία εὐρύτερη θεολογική σκέψη τά ἀνοίγματα τῶν ὀρθοδόξων πρός τούς Φράγκους-οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὡς μέτρο τῶν πάντων τόν ἄνθρωπο-καί τή μιμητική ροπή πρός αὐτούς ἐκ μέρους τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας διδάσκει:  

 «Ες τν στοραν τονθρωπνου γνους πρχουν τρες κυρως πτσεις: τοδμ, τοοδα, το ππα. οσα τς πτσεως ες τν μαρταν εναι πντοτε δα: τ ν θλ κανες ν γν καλς δι τοαυτο του».τσι μως ξισνεται νθρωπος μ τν Διβολο, ποος θλησε κα ατς ν γν θες δι τοαυτο του. οσα τς μαρτας συνσταται σ' ατν κριβς τν λαζονικ αταπτη. Ατ εναι οσα τοδου το Διαβλου, τ ν μ θλ τποτε ξω π' ατν, λλ ν μν μνος του, ρμητικ κλεισμνος ναντι το Θεο. πτση το ππα γκειται σττι θλει νντικαταστσ τν Θενθρωπο μνθρω­πο. Μ τ δγμα τολαθτου ππας σφετερσθηκε λη τν ξουσα κα τ δικαιματα πονκουν στν Θενθρωπο κα ατοανακηρχθηκε κκλησα ν τ παπικκκλησίᾳ, διμορφος Παντοκρτωρ. γι' ατ τ δγμα τολαθτου το ππα πβη τ κεντρικ δγμα το Παπισμο, τποο δν θποκηρυχθ, ως του ππας εναι ππας το οὑμανιστικο Παπισμο. πυρνας το δγματος τολαθτου το ππα = τονθρπου εναι ποθεανθρωποηση τονθρπου, πργμα ποπιδικουν λοι ο οὑμανισμο, κμη κα ο θρησκευτικο.τσι πανρχεται νθρωπος στν εδωλολατρα, στν πολυθεα, στν διπλ, φυσικ κα πνευματικ, θνατο. πομακρυνμενος π τν Θενθρωπο κθε οὑμανισμς μετατρπεται σ μηδενισμ. Μ τ δγμα το παπικολαθτου γινε δγμα εδωλολατρικς οὑμανισμς, διτι τσι δογματοποιθηκε παναξα, τ παγκριτριο το ομανιστικο πολιτισμο «πντων χρημτων μτρον νθρωπος». σμκρυνση το Χριστιανισμο σ ομανισμχει ββαια πλοποισει τν Χριστιανισμ, ταυτχρονα, μως, τν χει καταστρψει».

(Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς ¨Ἄνθρωπος καί θεάνθρωπος¨, σ. 150-157)

Πῶς τολμοῦν ἑπομένως σύγχρονοι ὀρθόδοξοι θεολόγοι νά κάνουν κριτική στούς Ἱερούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας; Ἔχουν φθάσει σέ τέτοιο ὕψος ἁγιότητος ἤ μήπως συμβαίνει τό ἀντίθετο; Σέ κάθε μας ὁμιλία, σέ κάθε μας λόγο, χρειάζεται ἄκρα ταπείνωση, διότι ὅσο ξεφεύγουμε ἀπό αὐτήν, ἀφήνουμε χῶρο σέ δαιμονικές ἐπιδράσεις. Ἔτσι ὁ χριστοποιημένος διά τῶν μυστηρίων ἄνθρωπος γίνεται σταδιακά δαιμονοάνθρωπος, μέχρι πού φθάνει νά κοινωνεῖ ἀλλοτρίων μυστηρίων, ἀλλοδόξων ἤ ἀλλοθρήσκων.  

Πρός ἐπιβεβαίωση δέ τούτου, συνηγορεῖ καί πάλι ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς, ὁ ὁποῖος σέ ἄλλο σημεῖο- σχετικό μέ τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, χωρίς νά ἀφήνει κανένα περιθώριο γιά ἐνδεχόμενες ποθούμενες ἑνώσεις μέ ἀμετανόητους αἱρετικούς, ἔτσι ὅπως λαχταροῦν σημερινοί κουλτουριάρηδες μοντέρνοι θεολόγοι πού ἀγαποῦν ἀπροϋπόθετα καί ἐρωτεύονται ἀνελέητα- λέει:

« διδασκαλία τς ρθοδόξου κκλησίας το Θεανθρώπου Χριστο, πο διατυπώθηκε π τος γίους ποστόλους, π τος γίους Πατέρες, π τς γίες Συνόδους, γύρω π τ θέμα τν αρετικν εναι ξς: ο αρέσεις δν εναι κκλησία, οτε μπορον ν εναι κκλησία. Γι' ατ δν μπορον ο αρέσεις νχουν τγια Μυστήρια, διαίτερα τ Μυστήριο τς Εχαριστίας, ατ τ Μυστήριο τν Μυστηρίων. Γιατί κριβς θεία Εχαριστία εναι τ πν κα τ πάντα στν κκλησία: δηλαδ εναι καδιος Θεάνθρωπος Κύριος ησος καδια κκλησία κα γενικ κάθε τί πονήκει στν Θεάνθρωπο. Ἡ «intercommunio», δηλαδ διακοινωνία μ τος αρετικος εἴτε μέ συμπροσευχές εἴτε στ ἅγια Μυστήρια, διαιτέρως στ θεία Εχαριστία, εναι πλέον ναίσχυντη προδοσία το Κυρίου ησο Χριστο, προδοσία τοούδα. Πρόκειται μάλιστα περ προδοσίας λόκληρης τῆς κκλησίας το Χριστο, τς κκλησίας το Θεανθρώπου, τς κκλησίας τς ποστολικς, τς κκλησίας τς γιοπατερικς, τς κκλησίας τς γιοπαραδοσιακς, τς κκλησίας τς Μίας κα μοναδικς. δθ πρέπει ν σταματήσει κάποιος τν χριστοποιημένο νο του κα τ συνείδηση μπροστ σ μερικγια γεγονότα, για μηνύματα καγιες ντολές.

Πρτον, πρέπει ν διερωτηθομε σ ποικκλησιολογία κα σ ποι θεολογία μ θέμα τν κκλησία θεμελιώνεται λεγόμενη «intercommunio»; Γιατί λόκληρη ρθόδοξη Θεολογία τς κκλησίας γύρω π τ θέμα τς κκλησίας βασίζεται κα θεμελιώνεται χι στν inter-communio (διά-κοινωνία), λλ στ θεανθρώπινη πραγματικότητα τς communio δηλαδ στ θεανθρώπινη  Κ οινωνία (πρβλ. Α΄ Κορ. α΄, 9. 10, 16-17. Β΄ Κορ. ιγ΄, 13. βρ. β΄, 14. γ΄, 14. Α΄ ω. α΄, 3), νννοια inter-communio, διά-κοινωνία, εναι καθ' αυτνντιφατικ καλότελα διανόητη γι τν ρθόδοξη καθολικ συνείδηση.

Τ δεύτερο γεγονός, κα μάλιστα ερ γεγονς τς ρθοδόξου πίστεως, εναι τξς: Στν ρθόδοξη διδασκαλία γι τ θέμα τς κκλησίας κα τν γίων Μυστηρίων, τ μόνο κα τ μοναδικ μυστήριο εναι δια κκλησία, τ Σμα το Θεανθρώπου Χριστο, οτως στε ατ ν εναι κα μόνη πηγ κα τ περιεχόμενο λων τν θείων Μυστηρίων. ξω π ατ τ θεανθρώπινο κα παμπεριεκτικ Μυστήριο τς κκλησίας, τ Πάν-μυστήριο, δν πάρχουν οτε μπορον νπάρχουν «μυστήρια»· πομένως, κα οδεμία «διά-κοινωνία» (inter-communio) πάρχει στ Μυστήρια. ς κ τούτου μόνο μέσα στν κκλησία, στ μοναδικ τοτο Παμμυστήριο το Χριστο, μπορε ν γίνει λόγος γι τ Μυστήρια. Γιατί κκλησία ρθόδοξη, καθς εναι τ Σμα το Χριστο, εναι πηγ κα τ κριτήριο τν Μυστηρίων καχι τντίθετο. Τ Μυστήρια δν μπορον νναβιβάζονται πάνω π τν κκλησία, οτε ν θεωρονται ξω π τ Σμα τς κκλησίας.

νεκα τούτου, σύμφωνα μ τ φρόνημα τς Καθολικς τοῦ Χριστοκκλησίας κα σύμφωνα μλόκληρη τν ρθόδοξη Παράδοση, ρθόδοξη κκλησία δν παραδέχεται τν παρξη λλων μυστηρίων ξω π' ατήν, οτε τ θεωρες μυστήρια, μέχρις του προσέλθει κάποιος μ μετάνοια π τν αρετικ «κκλησία», δηλαδ ψευδοεκκλησία, στν ρθόδοξη κκλησία το Χριστο. Μέχρι τότε πο μένει κάποιος ξω π τν κκλησία, χωρς νχει νωθε μαζί της δι τς μετανοίας, μέχρι τότε ατς εναι γι τν κκλησία αρετικς καναπόφευκτα βρίσκεται ξω π τ σωτηριώδη Κοινωνία = communio. Γιατί «τς γάρ μετοχ δικαιοσύνῃ κανομίᾳ; τς δ κοινωνία φωτ πρς σκότος;» (Β' Κορ. στ΄, 14).

«...Ὁ πρωτοκορυφαος πόστολος, μ τν ξουσία πολαβε π τν Θεάνθρωπο, δίνει ντολή: «Αρετικν νθρωπον μετ μίαν κα δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ» (Τίτ. γ΄, 10). κενος, λοιπόν, ποος, χι μόνο δν παραιτεται π τν «αρετικν νθρωπον» λλ δίνει σ' ατν κα τν διο τν Κύριο, τν θεία Εχαριστία, ατς βρίσκεται στν ποστολικ κα θεανθρώπινη γία πίστη; π πλέον γαπημένος Μαθητς το Κυρίου ησο, πόστολος τς γάπης, δίνει ντολή: ¨νθρωπος ποος δν πιστεύει στ σάρκωση το Χριστο καδν παραδέχεται τν εαγγελικ γι' Ατν διδασκαλία ὡς Θεανθρώπου «μ λαμβάνετε ατν ες οκίαν»¨ (Β' ω. α΄, 10).

Κανόνας ΜΕ' τν γίων ποστόλων βροντοφωνε: «πίσκοπος πρεσβύτερος διάκονος, αρετικοῖς συνευξάμενος μόνον, φοριζέσθω· ε δπέτρεψεν ατοῖς, ς κληρικος νεργσαι τί, καθαιρείσθω» (Πρβλ. Κανόνα ΛΓ' τς ν Λαοδικεί Συνόδου).

Κανόνας ΞΔ' τν γίων ποστόλων διατάζει: «Ε τς κληρικός, λαϊκός, εσέλθη ες συναγωγν ουδαίων, αρετικν, προσεύξασθαι, κα καθαιρείσθω, καφοριζέσθω».

Κανόνας ΜΣΤ' τν γίων ποστόλων:«πίσκοπον πρεσβύτερον αρετικν δεξαμένους βάπτισμα θυσίαν καθαιρεσθαι προστάττομεν. Τς γρ συμφώνησις Χριστ πρς Βελίαρ; τς μερς πιστῷ μετπίστου;».

θεόπνευστος φορέας τς ποστολικς καγιοπατερικῆς καθολικς Παραδόσεως τς κκλησίας το Χριστο, γιος ωάννης Δαμασκηνός, εαγγελίζεται π τν καρδιλων τν γίων Πατέρων, λων τν γίων ποστόλων, λων τν γίων Συνόδων τς κκλησίας τν ξς θεανθρώπινη λήθεια: «ρτος κα ονος δν εναι τύπος το Σώματος κα Αματος το Χριστο γένοιτο), λλ τδιο τ Σμα το Κυρίου θεωμένο... Δι μέσου ατο καθαριζόμενοι νωνόμαστε μ τ Σμα το Κυρίου κα μ τ Πνεμα Του κα γινόμαστε Σμα Χριστο (=κκλησία)... Κανομάζεται ¨μετάληψη¨ γιατί δι μέσου ατς μεταλαμβάνουμε τ Θεότητα τοησο. Κοινωνία δνομάζεται κα εναι ληθινά, πειδ δι μέσου ατς κοινωνομε μ τν Χριστ κα μετέχουμε τ σάρκα Του κα τ Θεότητά Του. Δι μέσου ατς κοινωνομε κανωνόμαστε μεταξύ μας. Γιατί πειδ μεταλαμβάνουμε πναν ρτο, λοι εμαστε να Σμα Χριστο κανα Αμα, κα γινόμαστε μέλη νας τοῦ λλου, ποτελώντας να σμα (σύσσωμοι) το Χριστο. Γι' ατ λοιπόν, ς φυλαχτομε μ κάθε τρόπο ν μν παίρνουμε μετάληψη αρετικν, οτε ν τος δίνουμε. Μ δίνετε τγια στος σκύλους, λέγει Κύριος, οτε ν ρίχνετε τ μαργαριτάρια σας μπροστ στος χοίρους (Ματθ. ζ΄, 6), γι ν μ γίνουμε συμμέτοχοι στν (αρετική) κακοδοξία κα συνεπς κα στν καταδίκη τους. Γιατί ἐὰν βέβαια θεία μετάληψη εναι νωση μ τν Χριστ κα μεταξύ μας, τότε πωσδήποτε νωνόμαστε μ τ θέλησή μας κα μλους πο μεταλαμβάνουν μαζί μας. Γιατί ατνωση γίνεται μ τ θέλησή μας καχι χωρς τ γνώμη μας. Γιατίλοι να σμα εμαστε, πειδ μεταλαμβάνουμε π τν να ρτο, πως λέγει θεος πόστολος» (ωάννου Δαμασκηνο, κδ. Ὀρθ. πίστεως 4,13, PG 94, c. 1149. 1152.1153).

τρόμητος μολογητς τν θεανθρωπίνων ρθοδόξων ληθειν (γιος Θεόδωρος Στουδίτης) ναγγέλλει σ' λους τούς νθρώπους λων τν κόσμων:

«Τ ν κοινωνε κανες π αρετικλοφάνερα διαβεβλημένο ς πρς τν βίο του, τν ποξενώνει π τν Θε κα τν ξοικειώνει μ τν διάβολο» (Ρ.G. 99, c. 1668C). Σύμφωνα μ τν διο ρτος τν αρετικν δν εναι «σμα Χριστο» (Ρ.G. 99, c. 1597Α). Γι' ατό, «πως λοιπν ὁ θεος ρτος, ταν μετέχουν σ’ ατν ορθόδοξοι, λους σους μετέχουν τος κάνει νποτελον να σῶμα τσι κριβς κα ὁ αρετικς (ρτος), καθιστώντας μεταξ τους κοινωνος ατος πο μετέχουν π' ατόν, τος μφανίζει να σμα ντίθετο στν Χριστό» (Ρ.G. 99, c. 1480CD).

π πλέον « κοινωνία πο δίνεται π τος αρετικούς, δν εναι κοινς ρτος, λλ φαρμάκι (=δηλητήριο), πο δν βλάπτει τ σμα λλ πο μαυρίζει κα σκοτίζει τν ψυχή» (Ρ.G. 99, c.1189C)

(«Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί ὁ Οἰκουμενισμός»,¨Ἀνθρωπιστικός Οἰκουμενισμός¨, σ. 228-233 ) 

Ἀναρωτιόμαστε: οἱ ὀργανωτές καί ὁμιλητές τοῦ ἐν λόγῳ Συνεδρίου τοῦ Βόλου, αὐτά ἐννοοῦν, ὅταν οἱ ἴδιοι λένε πώς οἱ κανόνες ἐκφράζουν τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας; Ἄν δέν ἐννοοῦν αὐτά, τότε ἔρχονται σέ ἀπροκάλυπτη, συνειδητή ἀντίθεση μέ ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας;   Ἄς γίνουν ξεκάθαροι!

Δόξα τῷ Θεῷ, ἰδιαιτέρως στήν ἐποχή μας, δέν μᾶς παίρνει ἄλλο νά ἀναρωτιόμαστε γιά τό ἄν βρισκόμαστε σέ λάθος πορεία ὡς πρός τό δόγμα καί τό ἦθος, τή λατρεία καί τούς Ἱερούς Κανόνες.Σέ ὅλα τά σύγχρονα, φτιαχτά ἤ μή προβλήματα, πῆραν θέση οἱ σύγχρονοι ἅγιοί μας, ὅπως ὁ ἅγιος Νεκτάριος, ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς, ὁ ἅγιος Πορφύριος, μᾶς ἄφησαν κείμενα, μᾶς δίδαξαν μέ τή ζωή τους. Νισάφι πιά! 

Μήν ξεχνοῦμε ἐπίσης ὅτι ὡς πρός τή σχέση μέ τούς αἱρετικούς, ὁ Κύριος ἐξεφώνησε τά φοβερά ¨οὐαί¨ ἐναντίον τῶν Φαρισαίων καί Γραμματέων, τούς ὁποίους ἀπεκάλεσε ὄφεις καί γεννήματα ἐχιδνῶν.

Ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης συστήνει οὔτε νά τούς χαιρετοῦμε. Οἱ κανόνες τῆς Ἐκκλησίας ὁρίζουν οὐδέ συνδυάζειν, οὐδέ συνεύχεσθαι, οὐδέ συνεσθίειν, οὐδέ λαμβάνειν εἰς οἶκον, οὐδέ χαίρειν λέγειν αὐτοῖς.

Τό δέ παράδοξο εἶναι ὅτι αὐτοί πού θέλουν νά ἀλλάξουν τούς κανόνες κάνοντάς τους χαλαρότερους, πιό ἀρεστούς στούς ἀνεκκλησίαστους ἀνθρώπους, αὐτοί οἱ ἴδιοι εἶναι πού τούς χρησιμοποιοῦν μέ ἀκρίβεια καί χωρίς καμιά οἰκονομία, ὅταν μέ χαιρεκακία βλέπουν νά σέρνονται στά ἐκκλησιαστικά δικαστήρια ἱερεῖς πού ἀντιπαθοῦσαν. Πῶς ἐξηγεῖται τό μίσος κατά τῶν ὁμοδόξων καί ἡ ἀγάπη ἄνευ ὅρων πρός τούς ἑτεροδόξους;

Ἀλλά καί ὁ γέροντας Σωφρόνιος ἀπό τό Ἔσσεξ ὅταν μιλᾶ γιά τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, μᾶς βοηθᾶ νά καταλάβουμε ἀναλογικῶς καί γιά τήν τήρηση τῶν κανόνων τῆς Ἐκκλησίας ὅτι δέν ἀποτελοῦν δυσβάστακτο ζυγό ἀγγαρείας. Οὔτε πάλι ἀφήνει νά νοηθεῖ ὅτι οἱ ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου ἦταν μόνο γιά τήν ἐποχή τῶν Ἀποστόλων.

«Ὁ ἔχων τάς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνος ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με· ὁ δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ Πατρός μου, καὶ Ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ Ἐμαυτὸν … καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ’ αὐτῷ ποιήσομεν»(Ἰωάν. ιδ’, 21-23)· θὰ «ποιήσουν» βεβαίως οὐχὶ προσκαίρως, ἀλλὰ αἰωνίως.

Ἡ εἴσοδος ἡμῶν πρὸς κατοχὴν τῆς ἀθανάτου ταύτης ζωῆς προϋποθέτει τὴν τήρησιν τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου.

«Ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μου ἐστε, καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν. η’, 31-32).

Ἡ ὁμοίωσις τῆς φύσεως ἡμῶν πρὸς τὸν Θεὸν γεννᾶ ἐν ἡμῖν φυσιολογικῶς τὴν δίψαν πρὸς γνῶσιν τῆς Ἀληθείας, πρὸς ἀγώνα διὰ τὴν Θείαν τελειότητα. Ἡ τελειότητα  αὕτη δὲν ὑπάρχει ἐν ἡμῖν, ἀλλ’ ἐν τῷ Πατρί, Ὅστις εἶναι Πηγὴ παντὸς ὑπάρχοντος. Τὸ νὰ ἀκολουθῶμεν Αὐτὸν ἐν πᾶσιν, οὐδόλως σημαίνει ὅτι ὑποτασσόμεθα εἰς προστάγματα ἐξουσίας ἐπιβαλλομένης ἔξωθεν, ἀλλ’ ὅτι ἡ ἀγάπη ἡμῶν ἑλκύει ἡμᾶς πρὸς Αὐτόν· πάσχομεν ἀναζητοῦντες ἀδιακόπως τὴν τελειότητα Αὐτοῦ. Καὶ ὁ Χριστὸς ἔδωκεν εἰς ἡμᾶς τὴν ἐντολήν: «Ἔσεσθε οὖν τέλειοι, ὥσπερ ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς τέλειος ἐστιν» (Ματθ. ε’, 48)

(Ἀρχ/του Σωφρονίου (Σαχάρωφ), "Περί πνευματικῆς ἐλευθερίας", «Ὀψόμεθα τόν Θεόν καθώς ἐστί»  σ. 179-180)

 

Ὕστερα ἀπό τά παραπάνω γίνεται κατανοητό ὅτι περιμένουμε ἀπό τό συνέδριο αὐτό νά σεβαστεῖ τούς ἱερούς Κανόνες πού στήριξαν τήν Ἐκκλησία 20 αἰῶνες τώρα, καί νά μή συνεχίσει τήν προβολή τῆς μεταπατερικῆς Θεολογίας . Ἀλλιῶς θά εἶναι ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης.

Ὁ σεβασμός αὐτός θά προκύψει ἄν ὄντως λάβουμε στά σοβαρά ὑπ᾿ ὄψιν ὅτι οἱ κανόνες ἀποτελοῦν προέκταση τῶν ἁγίων Γραφῶν,  Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης ἀλλὰ καί ὁλοκλήρου τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως.Ἄρα κατάργηση Ἱερῶν Κανόνων ἤ ἀλλοίωση αὐτῶν σημαίνει κατάργηση ἤ ἀλλοίωση Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης καί ὅλης τῆς  Ἱ.Παραδόσεως...

Παραθέτουμε ἀπόσπασμα ἀπό τό ἄρθρο τοῦ Ἀρχ/τη Σαράντη Σαράντου «Κωδικοποίηση τῶν Ἱερῶν Κανόνων;», στό ὁποῖο ὁ συγγραφέας προβάλλει τόν ἅγιο Νικόδημο τόν ἁγιορείτη πού κατέγραψε συστηματικά τούς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας στό γνωστό Πηδάλιο. Τό σχετικό ἄρθρο παρουσίασε καί τό ἀξιολογότατο περιοδικό «Παρακαταθήκη»:

 «...Δίπλα σέ κάθε ἱερὸ κανόνα γράφει ὁ Ἅγιος Νικόδημος τοὺς ἄλλους ἱεροὺς κανόνες πού συμφωνοῦν μέ τὸν παρόντα.  Ἔχουμε δηλαδὴ μπροστὰ μας σὲ κάθε κανόνα μιά Ἱερά Σύνοδο ἱερῶν κανόνων μὴ συγκρουομένων μεταξὺ τους,  ἀλλά  ἀλληλοσυμφωνούντων  καὶ ἀλληλοσυμπληρουμένων.Παρά τήν διαφορετική χρονολογική καταγραφή τῶν Κανόνων. Ἀκόμη πιό ἀξιόλογα εἶναι τά σχόλια ἤ ὑποσημειώσεις στό κάτω μέρος κάθε σελίδας τοῦ Πηδαλίου.

Ἀπό τίς εὔστοχες παρατηρήσεις τοῦ Ἁγίου Πατρὸς Νικοδήμου πάνω σέ κάθε ἕναν ἱερὸ κανόνα φαίνεται ἡ καθαρὰ ὀρθόδοξη Ἐκκλησιολογία του,  ἡ καθαρή Τριαδολογική θεολογία του καὶ ἡ ὀρθόδοξη φιλανθρωπία του.  Ἡ φιλοθεῒα και ἡ φιλαδελφία εἶναι τὸ ἀπόσταγμα πού προκύπτει ἀπὸ τή μελέτη τοῦ ἱεροῦ Πηδαλίου μέ τή σοφωτάτη χριστοκαθοδήγηση τοῦ ἱεροῦ Πατρός.

Κινητή βιβλιοθήκη ἀσυλλήπτων διαστάσεων ἀποδεικνύεται ὁ Ἅγιος Νικόδημος,  ἀφοῦ,  ὅπως φαίνεται,  ἀπὸ μνήμης παραθέτει χωρία ἀρχαιοελληνικὰ ἤ Πατερικά, γιά πληρέστερη κατανόηση τῶν ἱερῶν κειμένων τῶν ἱερῶν κανόνων.  Σοβαρότατος ἐπιστημονικὸς ἆθλος εἶναι ἡ ὅλη ἐργασία τοῦ ἁγίου Πατρός,  ὁ ὁποῖος ἀκόμα δέν ἔχει ἐκτιμηθεῖ δεόντως ἀπὸ τοὺς «συγχρόνους» θεολόγους μας. Δυστυχῶς ὑπάρχει διεσπαρμένη μιά ἀτεκμηρίωτη προκατάληψη κατὰ τοῦ Πηδαλίου,  ἡ ὁποία προέρχεται ἀπὸ τὴν παχυλὴ ἄγνοιά του.  Ἐξ ἄλλου γίνεται ὅλο καὶ πιό γνωστὸ σήμερα,  ὅτι τὸ ἀμιγὲς ὀρθόδοξο πνεῦμα τοῦ ἱεροῦ Πηδαλίου ἐνοχλεῖ καὶ ἐκνευρίζει τοὺς ποτισμένους μέ τά ποταπὰ οἰκουμενιστικὰ «ἐπιχειρήματα» καὶ τὸν ἀσαφῆ,  ἄχρωμο,  ἄοσμο,  ἀόριστο προτεσταντικὸ ὀρθολογισμό τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν ( Π.Σ.Ε.  ).

Κάποιες στιγμές, σέ κάποιες σελίδες, στέκεσαι.Ἴλιγγος σέ πιάνει μπροστὰ στό ἄπιαστο θεανθρώπινο μεγαλεῖο.  Σοῦ ἔρχεται νά φωνάξεις.  Νά κατηγορήσεις τὸν Ἅγιο σάν αὐστηρό,  σά σκληρό,  σάν ἄσπλαγχνο μπροστὰ στήν ἀνθρωπίνη ῥευστότητα,  μπροστὰ στό εὐόλισθο τῆς φύσεώς μας.  Καὶ ἐκεῖ πού πᾶς νά τὸ βάλεις στά πόδια,  ἔρχεται κοντά σου,  πιό κοντά,  αὐτὸς ὁ γίγαντας ἀσκητικὸς Πατέρας καὶ πιό ἀνυποχώρητα σέ σπρώχνει νά προχωρήσεις.  Σέ διαβεβαιώνει μέ τή χαρισματικὴ του πειστικότητα ὅτι οἱ ἱεροὶ κανόνες καὶ οἱ ἅγιοι Πατέρες καὶ οἱ Ἅγιες Γραφές καὶ ἡ Ἱερὰ Παράδοση εἶναι παράδοση καθολικῆς ζωῆς πού οἱ πάντες χωροῦν μέσα σέ αὐτὴν.  Δέν χρειάζεται ἐλάφρυνση ἤ κατάργηση τῶν ἤδη ὑπαρχόντων κανόνων οὔτε πρόσθεση νέων.

Τελειώνοντας τή μελέτη τοῦ βιβλίου ἀργά-ἀργά κάτι καταλαβαίνεις , μέ τίς εὐχὲς τοῦ Ἁγίου Πατρὸς ἡμῶν : τί  στενοχώρια,  τὶ ἀσφυξία εἶναι στό ἐδῶ καὶ τώρα… καὶ τί ἀπεραντοσύνη, τί ἅπλα ἀνοίγεται…  μετὰ τή μελέτη αὐτοῦ τοῦ βιβλίου… 

Ὁ Ἅγιος Νικόδημος  γνωρίζει τὴν ἐκ τῶν αἱρετικῶν προερχόμενη ἀμφισβήτηση τῶν  Ἀποστολικῶν κανόνων. Γι’αὐτὸ φρόντισε,  ὅπως λέγει ὁ ἴδιος,  μέ πολλή ἐπιμέλεια νά  τούς σπουδάσει,  γιά νά μὴ γράψει ἀναλήθειες.

Οἱ ἀμφισβητίες εἶναι ἐπηρεασμένοι ἀπὸ τὸ στεῖρο ὀρθολογιστικὸ πνεῦμα τῶν Δυτικῶν θεολόγων,  πού σχηματίζονται μέ τή γενικότερη ἀσάφεια τῆς «νέας ἐποχῆς» καὶ τή συνάφεια τῶν μηνυμάτων της.Ἴσως, ἂν καταφερθεῖ καίριο πλῆγμα κατὰ τῶν Ἀποστολικῶν κανόνων πού ἀποτελοῦν καί τίς γερές θεανθρώπινες βάσεις τοῦ ἱεροῦ Πηδαλίου,  εὐκολότερα θά ἀθετηθεῖ καί τό λοιπό οἰκοδόμημα  τῶν ὑπολοίπων ἱερῶν κανόνων.  Παλαιότερο ἐπιχείρημα τῶν Δυτικοπλήκτων θεολόγων ἦταν ἡ ἐπιστροφὴ στήν Ἀποστολικὴ ἐποχὴ. Ὡστόσο ὁ ἴδιος ἀμερόληπτος Ἅγιος Πατήρ Νικόδημος καταθέτει τή μαρτυρία τοῦ Ἀντωνίου Φορέστου Γεζουβίτου,  ἡ ὁποία ἐπιβεβαιώνει, ὅτι ἡ ἐν Τριδέντῳ Οἰκουμενική Σύνοδος τῶν Ῥωμαιοκαθολικῶν ἐκύρωσε καί τούς ΠΕ(85) Ἀποστολικοὺς Κανόνες,  γιά νά μὴν κατηγοροῦνται αὐτοί(  οἱ Ῥωμαιοκαθολικοὶ )γιά αὐθαίρετες καινοτομίες.  Καὶ τὸ σπουδαιότερο ἀπ ὅλα εἶναι ὅτι καὶ οἱ 85 Ἀποστολικοί  κανόνες κυρώθηκαν ἐπίσημα,  δηλαδὴ συνοδικά,  ἀπὸ τὸ δεύτερο κανόνα τῆς Ἕκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ ἀπὸ τὸν πρῶτο τῆς Ἑβδόμης.  Μετὰ ἀπὸ τέτοιου εἴδους ἐπικυρώσεις δέν ἀποδεικνύεται ἡ σκοπιμότητα τῶν ἀμφισβητιῶν;

Τὸ κατανυκτικὸ κλάμα τῆς ἁγίας καρδιᾶς του,  οἱ ἀσίγαστοι ἀσκητικοί του ἱδρῶτες καὶ τὸ αἷμα τῆς χαριτόβρυτης ψυχῆς του,  ἑνωμένα καὶ πυρακτωμένα ἀπὸ τὰ Ἄχραντα Τίμια Δῶρα τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ,  τὸν ἔχουν καταστήσει ἰδιαίτερα νέο,  παλαιστὴ καὶ προπονητὴ γιά νεοχριστιανικοὺς ἄθλους καὶ στίς σύγχρονες ἱερατικὲς συνειδήσεις.

Ἐμεῖς νά τόν ἀκυρώσουμε ἀδιαφορώντας;

Κάθε σύγχρονος Ὀρθόδοξος πνευματικὸς ἔχει ἄριστο πνευματικὸ καθοδηγό ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ δίπλα του, τὸ ἱερὸ Πηδάλιον, ἀπαλλαγμένο ἀπὸ τὴν ἐπιφανειακὴ θεοκουλτούρα,  τὴν ἑρμαφρόδιτη πνευματικότητα καὶ τὴν κοσμικὴ χαυνότητα». 

(Ἀπόσπασμα ἀπό τό ἀναγραφέν ἄρθρο στό περιοδικό «Παρακαταθήκη», «Kωδικοποίηση τῶν ἱερῶν κανόνων ;» Ἀρχ/τη Σαράντη Σαράντου, τεύχη 8,9,10)

Δικό μας σχόλιο: Καί μόνο πού ἕνας ἅγιος μᾶς παραδίδει τέτοια ἐπεξεργασία τῶν κανόνων ἡ ὁποιαδήποτε δική μας ἐπέμβαση ἀποτελεῖ τουλάχιστον βλασφημία καί ὑποτίμηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὡς κοντόφθαλμου καθοδηγητῆ τῶν ἀνθρώπων, ἀπροσάρμοστου γιά τήν κάθε ἐποχή.  

Ὡς πρός τό εὐρύτερο κακό πού ὁδηγεῖ τό πνεῦμα τῆς ἀνανεώσεως στήν ὁποία συμπεριλαμβάνεται καί αὐτή τῶν κανόνων, διαβάζουμε ἕνα εὔστοχο ἀπόσπασμα τοῦ Α’ Λειτουργικοῦ Συνεδρίου, ποὺ ὀργανώθηκε ἀπὸ 27 Φεβρουαρίου ἕως 1 Μαρτίου 2002 στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στὴ Θεσσαλονίκη, ἀπὸ τὴν Ἑταιρεία Ὀρθοδόξων Σπουδῶν, μὲ θέμα «Τὸ μεγαλεῖο της Θείας Λατρείας. Παράδοση ἢ ἀνανέωση;».

«...Τὸ δίλημμα «Παράδοση ἢ ἀνανέωση;» εἶναι πλαστό· ἡ ἴδια ἡ Παράδοση ἔχει μέσα τῆς τὴν ἀνανέωση, διότι δὲν παραδίδονται ἀνθρώπινα πράγματα καὶ διδασκαλίες ποὺ γηράσκουν καὶ παλαιώνουν, ἀλλὰ οἱ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἐμπειρίες τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν Ἁγίων ποὺ εἶναι ἄκτιστες καὶ ἄφθαρτες.

Ἡ Ὀρθόδοξη Θεία Λατρεία ἀποτελεῖ θαυμαστὸ ἀρχιτεκτόνημα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ποὺ οἰκοδομήθηκε ἀπὸ πρόσωπα μὲ φωτισμένο νοῦ καὶ κεκαθαρμένες καρδιές. Ὅλες οἱ ἀκολουθίες καὶ οἱ ὕμνοι ἔχουν θαυμάσια δομὴ μὲ μεγάλη μέχρι σήμερα ἀνταπόκριση στοὺς πιστούς, οἱ ὁποῖοι ἀναπαύονται καὶ οἰκοδομοῦνται. Δὲν χρειάζονται ἀλλαγὲς καὶ ἀνανεώσεις...

 Ἡ συμμετοχὴ στὴ Θεία Λατρεία δὲν εἶναι μόνο διανοητικὴ καὶ ὀρθολογιστική. Περισσότερο εἶναι βιωματικὴ καὶ μυσταγωγική. Αὐτὸ ἀποτελεῖ οὐσιώδη διαφορὰ μεταξὺ Ρωμιοσύνης καὶ Φραγκοσύνης.

Ὁ ἐπίσκοπος ἀλλὰ καὶ οἱ σύνοδοι τῶν ἐπισκόπων φυλάσσουν τὴν Παράδοση, δὲν τὴν ἀλλάσσουν· εἶναι φύλακες καὶ ὄχι ἀνανεωτές.     

Θέματα ποὺ συνδέονται μὲ τὴν ἐξόδιο ἀκολουθία, ὅπως ἡ καύση τῶν νεκρῶν, οἱ αὐτοκτονοῦντες καὶ τὰ ἀβάπτιστα νήπια πρέπει νὰ ἀντιμετωπισθοῦν μὲ πολλὴ περίσκεψη. Οἱ σχετικὲς ἀποφάσεις συνοδικῶν ἐπιτροπῶν καὶ ἐγκυκλίων γιὰ τὴν κήδευση ὅλων τῶν αὐτοκτονούντων καὶ τῶν ἀβαπτίστων νηπίων δὲν συνάδουν πρὸς τὸ ὀρθόδοξο δόγμα καὶ ἀποτελοῦν κατάχρηση τῆς ἀρχῆς τῆς οἰκονομίας.

        Ἡ εἴσοδος ἐπιπλέον τῶν ψυχολόγων-ψυχοθεραπευτῶν στὸν ἱερὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας τείνει νὰ ὑποκαταστήσει τὸ ἱερὸ μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως καὶ προκαλεῖ δυσλειτουργίες στὸ ἔργο τῶν ἐξομολόγων. Τὴν παραπάνω τακτικὴ εὐνοοῦν ὁρισμένοι ἱερεῖς-ψυχίατροι, οἱ ὁποῖοι ψυχολογοποιοῦν τοὺς θεανθρώπινους θεσμοὺς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

....    Ἡ ἐκκοσμίκευση προσπαθεῖ νὰ ἀποδομήσει, στὰ πλαίσια τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς παγκοσμιοποίησης, τὶς παραδοσιακὲς δομὲς τῆς Ὀρθόδοξης Λατρείας καὶ Κοινωνίας. Ἡ λειτουργικὴ ἀναγέννηση λειτουργεῖ πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή, γι’ αὐτὸ καὶ ἀπὸ τῆς πλευρᾶς αὐτῆς κρίνεται ἀποβλητέα».

 

Οἱ ἴδιοι οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἀναφέρεται ρητῶς στόν Α΄Κανόνα τῆς Ζ΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἀναφέρονται στό βαθύτερο καί ἀπαρασάλευτο νόημα τῶν κανονικῶν διατάξεων:

«Τοῖς τὴν ἱερατικὴν λαχοῦσιν ἀξίαν, μαρτύριά τε καὶ κατορθώματα, αἱ τῶν κανονικῶν διατάξεών εἰσιν ὑποτυπώσεις· ἃς ἀσμένως δεχόμενοι, μετὰ τοῦ θεοφάντορος Δαβὶδ ᾄδομεν πρὸς τὸν δεσπότην Θεόν, λέγοντες· Ἐν τῇ ὁδῷ τῶν μαρτυρίων σου ἐτέρφθην, ὡς ἐπὶ παντὶ πλούτῳ· καὶ, Ἐνετείλω δικαιοσύνην, τὰ μαρτύριά σου εἰς τὸν αἰῶνα· συνέτισόν με καὶ ζήσομαι. Καί, Εἰς τὸν αἰῶνα ἡ προφητικὴ φωνὴ ἐντέλλεται ἡμῖν φυλάττειν τὰ μαρτύρια τοῦ Θεοῦ, καὶ ζῇν ἐν αὐτοῖς, δηλονότι ἀκράδαντα καὶ ἀσάλευτα διαμένοντα, ὅτι καὶ ὁ θεόπτης Μωϋσῆς οὕτω φησὶν· Ἐν αὐτοῖς οὐκ ἐστι προσθεῖναι, καὶ ἀπ ́αὐτῶνοὐκἔστινἀφελεῖν· Καὶ ὁ θεῖος Ἀπόστολος Πέτρος ἐν αὐτοῖς ἐγκαυχώμενος βοᾷ· Εἰς ἃ ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι. Καὶ ὁ Παῦλός φησιν· Κἂν ἡμεῖς, ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν, παρ ́εὐηγγελισάμεθαὑμῖν, ἀνάθεμαἔστω. Τούτων οὖν οὕτως ὄντων, καὶ διαμαρτυρουμένων ἡμῖν, ἀγαλλιώμενοι ἐπ ́αὐτοῖς, ὡςεἴτιςεὕροισκῦλαπολλά, ἀσπασίως τοὺς θείους κανόνας ἐνστερνιζόμεθα, καὶ ὁλόκληρον τὴν αὐτῶν διαταγὴν καὶ ἀσάλευτον κρατύνομεν, τῶν ἐκτεθέντων ὑπὸ τῶν ἁγίων σαλπίγγων τοῦ Πνεύματος, τῶν πανευφήμων Ἀποστόλων, τῶν τε ἕξ ἁγίων οἰκουμενικῶν συνόδων, καὶ τῶν τοπικῶς συναθροισθεισῶν ἐπὶ ἐκδόσει τοιούτων διαταγμάτων, καὶ τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν· Ἐξ ἑνὸς γὰρ ἅπαντες καὶ τοῦ αὐτοῦ Πνεύματος αὐγασθέντες, ὥρισαν τὰ συμφέροντα. Καὶ οὕς μὲν τῷ ἀναθέματι παραπέμπουσι, καὶ ἡμεῖς ἀναθεματίζομεν· οὕς δέ τῇ καθαιρέσει, καὶ ἡμεῖς καθαιροῦμεν· οὓς δὲ τῷ ἀφορισμῷ, καὶ ἡμεῖς ἀφορίζομεν· οὓς δὲ ἐπιτιμίῳ παραδιδόασι, καὶ ἡμεῖς ὠσαύτως ὑποβάλλομεν. Ἀφιλάργυρος γὰρ ὁ τρόπος, ἀρκούμενοι τοῖς παροῦσιν· ὁ ἀναβεβηκὼς εἰς τρίτον οὐρανόν, καὶ ἀκούσας ἄῤῥρητα ῥήματα, Παῦλος ὁ θεῖος Ἀπόστολος διαῤῥήδην βοᾷ».

Οἱ κανόνες δέν εἶναι νομικοί κανονισμοί. Εἶναι ἐφαρμογή τῶν δογμάτων, ὅπως ἔλεγε ὁ Vladimir Lossky.

Αὐτό εἶναι τό νόημα τῶν παρακάτω λόγων πού ἀναφέρονται στά προλεγόμενα ἐν γένει τῶν Κανόνων τοῦ Πηδαλίου, σελ. ιθ΄. :

«Ταῦτα περὶ Κανόνων διατετάχθω ὑμῖν παρ’ ἡμῶν, ὦ Ἐπίσκοποι. Ὑμεῖς δὲ ἐμμένοντες αὐτοῖς σωθήσεσθε καὶ εἰρήνην ἕξετε, ἀπειθοῦντες δὲ κολασθήσεσθε καὶ πόλεμον μετ’ ἀλλήλων ἀΐδιον ἕξετε, δίκην τῆς ἀνηκοΐας τὴν προσήκουσαν τιννῦντες».

 

Ἀλλά καί ὁ Εὐγένιος Βούλγαρις, μεγάλος ἐκκλησιαστικός συγγραφέας, ἐρωταπαντᾶ:

 «Ὁ τήν κακοδοξίαν νοσῶν εἶναι τις ἐκ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν καί διασπαράττει ὅμως τήν μητέρα τήν Ἐκκλησίαν ὅπου τόν ἐγέννησεν, ἀθετῶν ἀναισχύντως τά ἱερά αὐτῆς δόγματα καί ἐντάλματα; Καί μυκτηρίζει μέν τήν ἐν μέρει γινομένην αὐτῷ ὑπό τῶν συναδέλφων παραίνεσιν  καί συμβουλήν, καταφρονεῖ δέ καί τήν τῶν Κανόνων ἐπιτίμησιν καί δίκην; Περιέρχεται δέ εἰς λύμην καί διαστροφήν καί ἐξαπάτην τῶν ὑγιαινόντων τέκνων τῆς πίστεως; Τόν τοιοῦτον ὄχι μόνον κατά τήν ἔσω καί πνευματικήν συνάφειαν , ἀλλά καί κατά τήν ἔξω καί βιωτικήν κοινωνίαν, ὅσον εἶναι δυνατόν, τόν ἀποστρεφόμεθα πρῶτον, διά νά μή δίδωμεν εἰς αὐτόν εὐκολίαν μέ τήν ἀδιάφορον καί ἀπαραφύλακτον συναναστροφήν νά διαστρέφῃ τάς ψυχάς τῶν ἁπλουστέρων, καί δεύτερον, διά νά τόν κολάσωμεν τρόπον τινά καί  νά τόν συστείλωμεν μέ τήν τοιαύτην ἀποστροφήν ...μιά ποινή πρός αὐτόν τῆς ἀποστασίας δικαία καί πρέπουσα¨ (Εὐγενίου Βουλγάρεως,¨Σχεδίασμα περί τῆς Ἀνεξιθρησκείας¨,Ὑπό Ἁγίου Νεκταρίου Κεφαλᾶ Μητροπολίτου Πενταπόλεως, Ἐκδ. Νεκτάριος Παναγόπουλος Ἀθῆναι 2000).

Παρενθετικῶς, γιά κάποιον πού θέλει περισσότερο νά ἐντρυφήσει στή διαχρονικότητα τῶν κανόνων, μπορεῖ νά ἀνατρέξει στό διαδίκτυο, ὅπου κυκλοφορεῖ μία πολύ καλή συστηματική συλλογική ἐργασία ἀπό τήν Ἱ. Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου, περί τῆς ἀξίας τῶν κανόνων μέ τίτλο «Ἀνθολόγιον περί τῆς ἀξίας τῶν θείων καί Ἱερῶν Κανόνων».

Σέ αὐτό τό σημεῖο ὀφείλουμε νά θυμηθοῦμε καί τά σοφά λόγια τοῦ πανοσιολογιωτάτου Ἀρχ/τη π. Γεωργίου Καψάνη, τέως καθηγουμένου τῆς Ἱ.Μ.Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους πού ἐμπεριέχονται στό βιβλίο του ¨Ἡ ποιμαντική διακονία κατά τούς ἱερούς κανόνες¨, Ἐκδ.ΑΘΩΣ 1976, σ. 88: «τό αἴτημα περί μεταβολῆς τῆς μορφῆς τῶν Κανόνων εἶναι δυνατόν νά χρησιμοποιηθεῖ ὡς πρόφαση γιά τήν ἀλλαγή καί τῆς δογματικῆς ἀλήθειας τῶν Κανόνων». Ἀλλά καί λίγο παρακάτω στή σελ. 160: «Ἡ σχετικοποίηση τῶν Κανόνων ὁδηγεῖ τό μέν ποίμνιο νά χάσει τήν ὁμολογιακή του εὐαισθησία καί εὔκολα νά ὑποπέσει σέ αἵρεση, οἱ δέ αἱρετικοί νά σχηματίσουν τήν ἐντύπωση ὅτι δέν ἀπέχουν τῆς Ἀληθείας καί συνεπῶς δέν χρειάζεται νά μετανοήσουν».

Θά ἦταν μεγάλη παράλειψη νά μήν κάνουμε μνεία τῆς ἡμερίδος πού διοργανώθηκε ἀπό τήν ὑπό ἵδρυσιν τότε ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ στίς 1-11-2009 στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Ἀμαρουσίου σέ συνεργασία μέ τόν Ἱ.Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου, μέ θέμα ¨Οἱ Ἱεροί Κανόνες ἰσχύουν σήμερα;-Ἡ διαχρονική ἰσχύς τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας¨ ἀπό  τήν ὁποία ἀποσπασματικῶς προέκυψαν τά ἑξῆς πορίσματα, τά τόσο ἀπαραίτητα γιά τόν ἀντίλογό μας πρός τό τωρινό σχετικό διεθνές Συνέδριο τῆς Ἀκαδημίας Βόλου:

«1. κκλησιαστική παράδοσις, πού εναι κατά τόν ἅγιοουστνο Πόποβιτς «τό παραδίδειν διά μέσου τν αώνων καί τν γενεν ατόν τοτον τόν Κύριον ησον Χριστόν, μετά πασν τν θείων ληθειν καί τν ντολν, τν χαρίτων (τν μυστηρίων) καί τν ρετν Ατο, ς ζντα Θεόν καί Σωτρα, ν τκκλησί καί ς κκλησίαν...» εναι γγραφος καί γραφος καί χει καί κατά τά δύο μέρη της τήν «ατήν σχύν πρός τήν εσέβειαν» κατά τόν Μ. Βασίλειον. Περιλαμβάνει τή διαχρονική συνείδηση καί τήν μπειρία τς Καθόλου κκλησίας.

2. Ατήν τήν ν γί Πνεύματι μπειρία καί παράδοση καταγράφουν, ποτυπώνουν καί καθιστον συγκεκριμένη στή ζωή τς κκλησίας πρτα ογιοι πόστολοι καί πειτα ογιοι Πατέρες ετε καστος μέσα στά πλαίσια τς ποιμαντικς του εθύνης καί πολλοί ξ ατν μαζί σέ Τοπικές καί Οκουμενικές Συνόδους διά τν θείων καί ερν Κανόνων.

3. Δι’ ατν ρυθμίζεται μέ σφάλεια λη ζωή τς κκλησίας. Ατοί οεροί Κανόνες ποτελον τή βάση καί τό γνώμονα γιά τήν τοπική, ποιοτική καί ποσοτική πέκταση τς Παραδόσεως, ποία καίτοι παραμένει προφορική, κολουθε τό πνεμα τν κανόνων γιά νά ρυθμίσ λειτουργικά, ποιμαντικά καί σκητικά ζητήματα πού ποβλέπουν σέ μείζονα προκοπή τν πιστν.

4. Μερικπ τ θέματα, στποα διαφαίνεται σχέση τν ερν Κανόνων μ τν ερ Παράδοση, εναι πίκληση τς ερς Παραδόσεως στος διους τος ερος Κανόνες, κύρωση π τος ερος Κανόνες διαφόρων παραδόσεων καθίμων ς κκλησιαστικν κα κατάργηση λλων, ς κακν συνηθειν.

5. προσπάθεια θετήσεως τν ερν Κανόνων διά τς καταργήσεως ρισμένων ξ ατν, διά τς τροποποιήσεώς τους διά τς εσαγωγς νέων κανόνων κ μέρους συλλογικν -ποτίθεται- συνοδικν ργάνων μαρτυρεγνοια καταφρόνηση το θεοπνεύστου χαρακτρος τους, περιφρόνηση τς ζώσης ερς Παραδόσεως δηλ. τς μπειρίας τς Καθολικς κκλησίας πού πόκειται στή θέσπιση τν ερν Κανόνων.

6. Τό ζήτημα τς σχύος τν ερν Κανόνων εναι πρώτιστα ρμηνευτικό. άν καταλήξουμε στήν ρθή μέθοδο ρμηνείας, θά ποδεχτομε καί τήν αώνια σχύ τους, διότι θά χουμε τήν ρθή ντίληψη γιά τή φύση τν νοημάτων τους, πού δέν εναι μόνο δικανικά, θικά λογικοφιλοσοφικά, λλά κυρίως πνευματικά. Οπιστημονικές μέθοδοι ρμηνείας, ς προερχόμενες πό τό δυτικό ομανιστικό πρόταγμα πολιτισμο, δέν παρκον γιά ξαγωγή σφαλν συμπερασμάτων γιά τά νοήματα τν ερν Κανόνων, λλά πολυτοποιούμενες δηγον μλλον στήν παρανόηση ατν.

7. Οροι το Κανονικο Δικαίου πηγάζουν πό τή νηπτική θεολογία· μάλιστα πολλοί εροί Κανόνες ποτελον ατούσια νηπτικά κείμενα. άν ρμηνευτική στραφε στή νηπτική θεολογία, θά ντιληφθετι τά νοούμενα εναι διαχρονικά, διότι φορον σέ καταστάσεις τς ψυχς (πάθη), πού δέν κλείπουν σέ καμμία ποχή. Μέ τόν τρόπο ατό ναιρεται καί σοφιστεία πού ποδέχεται μέν τή θεοπνευστία τν ερν Κανόνων (κρος), χι μως τήν σχύ τους· πίσης καταδεικνύεται πλάνη τν παπιστν, πού μέ βάση τήν νωτέρω κακοδοξία συνέταξαν τόν Κώδικα Κανονικο Δικαίου (codex iuris canonici), μέ τόν ποο γίνεται πόπειρα νά καταργηθεσχύς τν ερν Κανόνων καί νά συστηθον ο διατάξεις ατο το Κώδικα ς σχον κανονικό δίκαιο π τ βάσει τς αρέσεως τολαθήτου το Πάπα.

8. διαχρονικότητα τς νηπτικς θεολογίας καταδεικνύεται πό τό γεγονός τς διδασκαλίας της καί πό συγχρόνους γίους τς ρθοδόξου κκλησίας, πως τογίου Γέροντος Παϊσίου τογιορείτου.

9. Τήν αθεντικότερη κωδικοποίηση τν ερν Κανόνων ποτελε τό ερό Πηδάλιο τογίου Νικοδήμου τογιορείτου πού εναι να βιβλίο θεόπνευστο, πιστημονικό, πρωτότυπο, κκλησιολογικό. Εναι τρόπον τινά τό Σύνταγμα τς ρθοδόξου κκλησίας. Τό Πηδάλιο α) λαμβάνοντας π’ ψιν τή δομή καί φύση τς κκλησίας ρυθμίζει τή διοίκηση καί τό Συνοδικό της πολίτευμα, καί β) ποσκοπώντας στήν προσωπική μας ν Χριστ προκοπή καί τελείωση χαράσσει τό πλαίσιο καί δίδει κατευθύνσεις καί θεραπευτικά μέσα γιά τήν κάθαρση πό τά πάθη μας.

10. παραίτητα γιά τήν ρθή κατανόηση τοερο Πηδαλίου εναι τό κείμενο, ρμηνεία, συμφωνία καί τά σχόλια τογίου Νικοδήμου τογιορείτου. Τό ν λόγργο χει μεταφραστε στά γγλικά, ραβικά, Συριακά, Αθιοπικά, Λατινικά, ταλικά, Σλαβωνικά.

11. άν μπιστευόμαστε τό ερό Πηδάλιο, δέν θά παρασυρόμαστε σέ ντικανονικές, ντορθόδοξες νέργειες πως οκουμενιστική συνάντηση τς Κύπρου. κετοιμαζόμενη ναγνώριση το Παπικο Πρωτείου θά εχε, ν δέν μεσολαβοσαν οντιδράσεις τν ρθοδόξων, λέθρια ποτελέσματα γιά τή ζωή τς κκλησίας.

12. Τό λληνικό Σύνταγμα προστατεύει τήν ερά Παράδοση μετά τν ερν Κανόνων καί τν γίων Γραφν. Μάλιστα σέ συγχορδία μέ τά προηγούμενα Συντάγματα, πιτάσσει στό ρθρο 3 νά τηρονται «παρασάλευτα» οποστολικοί καί Συνοδικοί Κανόνες καθώς καί οερές Παραδόσεις μας.τσι μς δείχνει τόν δρόμο καί τόν τρόπο πού μπορομε ς θνος νά ποκτήσουμε θική ατονομία, πραγματική λευθερία καί οσιαστική κοινωνική δικαιοσύνη, λλά καί τή μέθοδο μέ τήν ποία ς τομα καθένας θά βιώσουμε τήν ληθινή ν Χριστ ζωή».

 

Παραθέτουμε ἄλλο ἕνα σχετικό ἀπόσπασμαπ τν Εσαγωγ το βιβλίου το
Πρωτ. Λάμπρου Δ. Φωτοπούλου (πρ. Δικηγόρου) «ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ κα
ΚΟΣΜΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ», θήνα 2010.

«(…) Τί χει λοιπν νφεληθρμηνεία τν ερν Κανόνων, πνα νομικ σύστημα ρμηνείας ποχει λλες προθέσεις καξυπηρετελλους σκοπούς; πάντηση θ μποροσε ν εναι σαφς ρνητική: Τίποτα!. Παρ τατα  σήμερα πρυτανεύουν ντίθετες ἀπόψεις. Οσχολούμενοι πιστημονικ μ τος ερος Κανόνες (Κανονολόγοι) ντ ν μελετήσουν ατοτελες τρόπους ρμηνείας των προτιμον τν «πεπατημένη δ» τν νομικν μεθόδων ρμηνείας μ κάποιες μεταξύ τους διαφοροποιήσεις πρς δύο βασικ κατευθύνσεις: Α) Ο καθηγητς τν Νομικν Σχολν ποντάσσουν τος . Κανόνες στ σύστημα τοσχύοντος δικαίου πορρίπτουν νενδοίαστα σους Κανόνες ( σση κταση ατο) δν συμβιβάζονται μ τν κρατοσα ννομη τάξη. Ατ μέθοδος δηγε στν  δημιουργία νς θνικο Δικαίου τς λλαδικς ρθόδοξης κκλησίας. Β) Ο καθηγητς τν Θεολογικν Σχολν (στν πλειοψηφία τους), χωρς τυπικ νπορρίπτουν ἤ ν τροπoπoιoν τος . Κανόνες, τος ρμηνεύουν νομικὰ,τσι πο ν γίνονται πι εέλικτοι κα πι προσαρμόσιμοι στ σύγχρονο δικαιακ σύστημα. ποψη ατ δέχεται τυπικ τν περεθνικ χαρακτήρα τν . Κανόνων λλ τος «συμμορφώνει» πρς τν τρόπο σκέψεως τς κρατοσας ννομης τάξης. Τος βλέπει μως σν διόμορφα νομικ κείμενα κα προσδίδει σ ατος μερικς π τς διότητες ποχουν ο κοσμικο νόμοι, θεωρε δηλαδ τος ερος Κανόνες ς sui generis νόμους. Γι τν λόγο ατ δν διστάζουν ο θεολόγοι-νομικο ν χρησιμοποιήσουν ποκλειστικ τς νομικς μεθόδους ρμηνείας προκειμένου ν τος κατανοήσουν. νομικ μέθοδος χρησιμοποιεται στν περίπτωση ατπίσης πρς δύο κατευθύνσεις: α. στν κατανόηση το νοηματικο περιεχομένου το κάθε ερο Κανόνα κα β. στν ρθπαγωγ τν διαφόρων κανονικν περιστατικν στν προσήκοντα Κανόνα κατ τν κδίκαση κκλησιαστικν ποθέσεων.

Ατς ο μέθοδοι ρμηνείας, πως φαρμόζονται, εναι στενόκαρδες, γιατί ξοβελίζουν τν Θεία Χάρη κατ δύο τρόπους: Πρτον, μ κτιστ μέσα κατανόηση τν Πνευματικν Νόμων τς κκλησίας δημιουργε τν σφαλμένη ντύπωση τι οερο Κανόνες εναι νθρώπινα δημιουργήματα, καιρικς σημασίας νώφελα γι τν σημεριννθρωπο. Δεύτερον, παραδίδει τ κείμενα ατ σ μι «κάστα» εδικν, τος θεράποντες τς Νομικς πιστήμης, ποναλαμβάνουν, ς δθεν ρμόδιοι, ν τος κατανοήσουν κα ν τος ρμηνεύσουν1. χαρισματικς χαρακτήρας τοπισκοπικοξιώματος ναιρεται κα ρόλος το Πνευματικοποβαθμίζεται. Μέσα σ ατ τντικανονικ πλαίσια πίσκοπος Σύνοδος τν πισκόπων χοντας χάσει τν Κανονικό τους ρόλο, νποφαίνονται δηλαδ μετ αθεντίας γι κάθε πνευματικ κακκλησιαστικ ζήτημα, καταντον πλ διοικητικργανα. πίσκοπος εδικώτερα γίνεται νας διοικητικς προϊστάμενος τοερατείου, νας «ερς τμηματάρχης» μπ πλέον καθκον ν … λαμπρύνει τς πανηγυρικς κδηλώσεις κα τελετς μ τς φανταχτερς στολές του. Τ ρόλο το θεματοφύλακα τν ερν Κανόνων, πο δισχιλιετς παράδοση τς κκλησίας το Χριστο τονεπιστεύθη κα πο οδιοι οερο Κανόνες τοπιβάλλουν ς κύριο ργο του, τν ναλαμβάνουν ο φερόμενοι ς πλέον εδήμονες πιστήμονες- νομικοί.2

Μι πικρ γεύση ατο το πλανεμένου δρόμου ποχει πάρει ρμηνεία τν ερν Κανόνων στς μέρες μας μπορε νποκτήσει κανες μελετώντας γνωμοδοτήσεις τς νομοκανονικς πιτροπς τς ερς Συνόδου τν τελευταίων τν. Ο νομικς δολιχοδρομίες κα ο λογικοκροβατισμο καταλήγουν σ νομοκανονικς ποφάσεις τόσο ντίθετες μσα μέχρι χθς γνωρίζαμε ς ρθά, πο δημιουργε κατάπληξη3. Κα δυστυχς, ο Μητροπολίτες τς κκλησίας τς λλάδος χουν τ καθκον νποταχθον χωρς ντίρρηση στ κελεύσματα ατ τν νομικν … τσι δημιουργεται χιονοστοιβάδα νέων προβλημάτων.

Ο νομικς ατς λύσεις δημιουργον πιπλέον σν τ χρόννα θνικ Κανονικ Δίκαιο σύμφωνα μ τποο οδιοι ερο Κανόνες χουν λλη ννοια στν ρθόδοξη κκλησία τς λλάδος καλλη σλλες ρθόδοξες κκλησίες λλων χωρν. Καταντομε τσι ν δεχθομε τ σχετικότητα τν ερν Κανόνων νάλογα μ τ χώρα, τν ποχ κα τ κοινωνικοπολιτικ συστήματα. Δημιουργομε τελικνα Θετικ Κανονικ Δίκαιο κανα Χριστ μ πολλς … θνικς ταυτότητες.

ναζήτηση μις ρθς μεθόδου ρμηνείας τν ερν Κανόνων, μέσα στ πλαίσια πο πι πάνω ναφέραμε, παιτε ν γνωρίσουμε τ εδικότερα στοιχεα κενα πο διαφοροποιον τ Δίκαιο τν ερν Κανόνων π τος Κοσμικος Νόμους. Μετ τ γνώση ατή, ν προχωρήσουμε σ μι ατάρκη κα σύμφωνα μ τν ερ παράδοση πόπειρα σκιαγράφησης το τρόπου κατανόησης τν ερν Κανόνων».

 

Ἐν κατακλεῖδι θέλουμε νά τονίσουμε ὅτι ἀγωνιζόμαστε ταπεινά νά εἴμαστε ὀρθοδοξαμύντορες, ὄχι ὅμως μισαλλόδοξοι, φονταμενταλιστές ἤ γραφικοί.

Λόγια ἁγίων παραθέτουμε, ποθώντας ἀναξίως νά τούς μοιάσουμε στό λόγο καί στήν πράξη!

_____________________
1. πρβλ. σχετικ διήγηση το Εαγγελίου, που ν Λας νεγνώριζε στ πρόσωπο το Κυρίου ησο τν Μεσσία, τάξη τν ρμηνευτν το Νόμου σχυριζόταν τντίθετο, πικαλούμενοι τν αθεντικ γνώση τς τάξης τους: μή τις κ τν ρχόντων πίστευσεν ες ατν κ τν Φαρισαίων; λλ’ χλος οτος μ γινώσκων τν νόμον πικατάρατοί εσι! (ω. ζ´ 48-49)

2. φτου ο νομικονέλαβαν τ θέμα τς ρμηνείας τν ερν Κανόνων, δόθη μεγάλη σημασία στος Διοικητικος Κανόνες. Ο νομικο δηλαδσχολήθηκαν κυρίως μ τ διοικητικ ζητήματα τς κκλησίας. Τ θέμα τς Ποιμαντικς ποποτελοσε τν πυρήνα τν . Κανόνων ξέφυγε π τ Κανονικ Δίκαιο κα περιλθε σλλη «κάστα εδικν», τος ποκαλουμένους Ψυχολόγους.

3. Μ τς νέες γνωμοδοτήσεις μπορον πλέον οερες πο καθαιρέθηκαν κα ο παπαδις πο χώρισαν ν ξαναπαντρεύονται, ο ατόχειρες κα τβάπτιστα νήπια ν κηδεύονται μ θρησκευτικς τελετές, περιορίσθηκαν τ κωλύματα το γάμου κ..