Γιατί παραιτήθηκε ὁ Πάπας; «Ἀπόψεις γιὰ τὸ ἔργο του».

Τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης δείχνουν νὰ ἀσχολοῦνται καθημερινῶς μὲ τὴν παραίτηση τοῦ Πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ΄, ὅπως βέβαια εἶναι ἀναμενόμενο γιὰ ἕνα τέτοιο γεγονός. Ἀκόμα, οἱ μὴ λιγοστὲς ἑρμηνεῖες τῆς παραίτησής του παραπέμπουν ἀκόμα καὶ στὶς ἔσχατες ἡμέρες βάσει κάποιων ἀνύπαρκτων καὶ ἀνυπόστατων «προφητειῶν».

Τὸ ἀξιοθαύμαστο ὅμως γιὰ τὴν ὀρθόδοξη συνείδηση εἶναι ὄχι τόσο τὸ γιατί παραιτήθηκε, ὅσο τὸ ἐκ διαμέτρου ἀντίθετον της σκιαγραφήσεως τοῦ προσώπου τοῦ παραιτηθέντος Πάπα ἐκφρασθεῖσα ἀπὸ τέσσερεις διαφορετικοὺς  Ἱεράρχες. Οἱ ἀντιφατικὲς αὐτὲς δηλώσεις συνοψίζονται μᾶλλον στὰ ἑξῆς:

 

Τὸ προφανὲς Το λιγότερο προφανές
 παραίτηση ήταν «ἀναμενομένη»  παραίτηση «ξέπληξε» κα «αφνιδίασε»
«Παιδεραστία»
«ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»
«σπάνιος νθρωπος κα θρησκευτικς γέτης»
«ἐπιβλητικ παγκόσμια προσωπικότητα».
«αρεσιάρχης»

«Ἡγέτης ὕψους καὶ ποιότητας»
«ἀνυπέρβλητος διδάσκαλος»

αρεσιάρχης»
«νὰ ἀρνηθεῖ, (ὡς φιλορθόδοξος) στω τώρα
στ
 γρας του, τ παπικ δόγματα»

«πάντοτε φιλορθόδοξος»

 

Ἄραγε, ὑπάρχει λόγος νὰ ἀμφιταλαντεύεται κανεὶς ἀνάμεσα στὶς ἐκ διαμέτρου ἀντίθετες ἀπόψεις;  Εἶναι θέμα «ἄποψης» τελικῶς;  Ἡ λακωνική ἀπάντηση μᾶλλον βρίσκεται σὲ μία τῶν ἀνωτέρω λέξεων .. «αρεσιάρχης»!  Ἐφόσον ἰσχύει αὐτό, δὲν ὑπάρχει περιθώριο προβληματισμοῦ ἐδῶ, οἱ «καρποί» εἶναι σαπροὶ (παραπέμποντας στὴν νουθεσία τοῦ Κυρίου μας ὅτι θὰ ἀντιλαμβανόμαστε τὸ ποιὸν τῶν ἀνθρώπων «ἐκ τῶν καρπῶν αὐτῶν»!

Παραθέτουμε ἐδῶ τὰ 4 διαφορετικὰ ἄρθρα μὲ τὶς σχετικὲς ἀναφορὲς, ἐπικαλούμενοι τὶς εὐχὲς καὶ προσευχὲς ὅλων τῶν Ἱεραρχῶν προκειμένου ὁ Κύριός μας νὰ φωτίσει τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς μίας Ἁγίας, Ἀποστολικῆς καὶ Καθολικῆς Ἐκκλησίας.

  1. Ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφεὶμ γιὰ τὴν παραίτηση τοῦ Πάπα Βενέδικτου.
  2. Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας, Ἀκόμη δὲν ἔχουμε καταλάβει ὅτι ὁ παπισμὸς εἶναι αἵρεση καὶ ὁ Πάπας εἶναι αἱρεσιάρχης;
  3. Ὁ Ἀλβανίας Ἀναστάσιος γιὰ τὸν Πάπα Βενέδικτο: Μία ἀπουσία ποὺ προμηνύει νέα διακριτικὴ παρουσία στὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ.
  4. Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας: ''Ο Πάπας Βενέδικτος ἦταν φιλορθόδοξος''