ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Η ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Bugarah1Ἡ Εἰρήνη ἦταν ὀπαδός μίας ἐσχατολογικῆς σέχτας, ὄχι μακριά ἀπό τή φημισμένη πλέον κορυφή τοῦ ὅρους Bugarach. Ἔχοντας ζήσει ἔγκλειστη σέ μία πνευματική φυλακή γιά 30 χρόνια, ἐκτιμᾶ ὅτι τό λιγότερο πού μπορεῖ νά κάνει, εἶναι νά ἀποκαλύψει τήν ἐμπειρία της, ἔτσι ὥστε νά μήν βρεθοῦν κι ἄλλοι ἀντιμέτωποι μέ αὐτή τήν κόλαση.

Δημοσιεύουμε ἐδῶ πέρα ἀποσπάσματα ἀπό τήν παρέμβασή της, κατά τή διάρκεια τοῦ συνεδρίου πού ὀργανώθηκε ἀπό τή FECRIS (Εὐρωπαϊκή Ὁμοσπονδία κέντρων ἐρευνῶν καί πληροφοριῶν περί τῶν αἱρέσεων), στή πόλη Perpignan στίς 15 Ὀκτωβρίου 2012. Ἀποσπάσματα, συμπληρωμένα ἀπό κάποιες ἐπισημάνσεις πού ἔκανε στόν τοπικό τύπο.

Συνάντηση μέ τόν γκουρού της.

Ἡ Εἰρήνη εἶναι 20 χρονῶν ὅταν συναντᾶ τόν γκουρού της γιά πρώτη φορᾶ. Τόν συναντᾶ στήν Νίκαια, στό βιβλιοπωλεῖο ἐσωτερισμοῦ τοῦ θείου της. Μέ τήν πρώτη ἐπαφή, ἐμπιστεύεται αὐτόν τόν ἄνθρωπο πού παρουσιάζεται ὦς θεραπευτής-ὑπνωτιστής καί εἶναι γνωστός της οἰκογένειας, ἀφοῦ ἡ μητέρα τῆς ἔχει ἤδη ἔρθει σέ τηλεφωνική ἐπαφή μαζί του. Ὄπως πολλοί νέοι στήν ἡλικία τῆς Εἰρήνης, ἔτσι κι ἐκείνη νιώθει ἄβολα, ἀποδυναμωμένη ἀπό μία στενάχωρη οἰκογενειακή κατάσταση. Ὁ θεραπευτής δέν παίρνει πολύ χρόνο γιά νά ἐντοπίσει τίς ἀδυναμίες της. Γρήγορα, ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι ἕνας ἐξαιρετικός μάγος πού ἔχει ἰδιαίτερα χαρίσματα.

Ἰσχυρίζεται, ἐπίσης, ὅτι εἶναι πνευματικός δάσκαλος. Διατίνεται ὅτι οἱ σημαντικές θρησκευτικές καί φιλοσοφικές Παραδόσεις κάνουν ὅλες λόγο γιά μία χαμένη χρυσή ἐποχή ἀπό λάθη τῶν ἀνθρώπων καί ὅτι θά ἔρθει μία μέρα ἡ ἀποκάλυψη καί μαζί της μία καινούρια ἐποχή, ἀφοῦ ὁ Κόσμος, πού κυβερνᾶται ἀπό τό Κακό, βαίνει πρός τό τέλος του.

Ἰσχυρίζεται ἀκόμα ὅτι συνομιλεῖ μέ αὐτόν πού ἐκεῖνος ἀποκαλεῖ «ὁ Πατέρας». Αὐτή ἡ φωνή, πού τόν καθοδηγεῖ, τοῦ φανέρωσε ὅτι ἡ ἀποστολή τοῦ εἶναι νά ἐργαστεῖ γιά τό καλό της ἀνθρωπότητας, νά προετοιμαστεῖ γιά τήν ἀποκάλυψη, καί νά θέσει τίς βάσεις γιά μία καινούρια κοινωνία. Οἱ ὀπαδοί του θά εἶναι προστατευμένοι τήν ἡμέρα τῆς ἀποκάλυψης καί θά συνεισφέρουν στό νά οἰκοδομηθεῖ μία καινούρια ἐποχή, πού θά διέπεται ἀπό τούς παγκόσμιους θεϊκούς νόμους. Διαβεβαιώνει τήν Εἰρήνη πώς ἡ συνάντησή τους δέν εἶναι τυχαῖα καί ὅτι εἶναι μία ἐκλεκτή καί ἐκείνη ὄπως αὐτός, καθώς ἐπίσης καί ὅτι τήν χρειάζεται γιά τήν πραγματοποίηση τῆς ἀποστολῆς του... Καί τελικά τήν πείθει...

Bugarah2.jpg

Ἀναχώρηση γιά τήν πραγμάτωση τῆς ἀποστολῆς.

Τῆς ζητά νά φύγει ἀπό τήν Νίκαια καί νά τόν συναντήσει στήν Αude, λέγοντάς της, γιά νά τήν πείσει, ὅτι ἡ Νίκαια θά χτυπηθεῖ ἀπό ἕνα τσουνάμι. Μέ αὐτόν τόν τρόπο, τήν παρασύρει πρός τήν περιοχή τῆς Rennes-le-Chateau, ὅπου βρίσκονται διοικητικά κτίρια Ναϊτῶν καί κάστρα τῆς αἵρεσης τῶν Καθαρῶν, καθώς ἐπίσης καί ἡ κορυφή τοῦ Bugarach.

Μαθαίνει ἀκόμα ὅτι «ὁ Πατέρας» θά φανέρωνε τήν ὕπαρξη τῆς Κιβωτοῦ τῆς Συμμαχίας. Σύμφωνα μέ τόν γκουρού, αὐτή ἡ «Κιβωτός» τοῦ ναοῦ τοῦ Σολομώντα, θησαυρός τῶν Βησιγότθων καί καρπός μίας ἐξωγήινης τεχνολογίας, θά ἀποτελοῦσε ἕνα βασικό ὅπλο τήν ἡμέρα τῆς ἀποκάλυψης. Ἐξωγήινοι, πού θά ἔχουν τούς ἀνθρώπους ὑπό τήν κυριαρχία τους καί θά διαθέτουν μία ὑπόγεια βάση καί πύλες τοῦ χρόνου γιά τά διαπλανητικά τους ταξίδια, θά πρέπει νά καταπολεμηθοῦν.

Μέ τό πέρασμα τοῦ χρόνου.

Ἡ Εἰρήνη ἀνακαλύπτει, ἐπί τόπου, ἀνασκαφές καί ἕνα μυστικό καί μόνιμο στρατόπεδο στήν περιοχή τῆς Camps sur Agly. Γιά νά ἔχει καλή ἔκβαση ἡ σημαντική ἀποστολή, ἔπρεπε νά ζήσει μέσα σέ κατάσταση πολιορκίας.

Ὑποταγμένοι στό συνεχές ἄγχος, οἱ ὀπαδοί ζοῦσαν χωμένοι στή γῆ γύρω ἀπό τόν καταυλισμό, σάν τούς κομάντο. Ἔπρεπε νά προχωρήσει κανείς μέ δυσκολία γιά πολλή ὥρα προκειμένου ν'ἀντλήσει καί νά φέρει νερό...ἐνῶ γιά νά φτάσει σέ αὐτή τήν ἀπόμερη περιοχή ὁ γκουρού χρησιμοποιοῦσε ἕνα 4x4!

Κατά τή διάρκεια τριάντα χρόνων, ἡ Εἰρήνη εἶχε πάντα ἕτοιμο ἕνα σακίδιο γεμάτο μέ εἴδη πρώτης ἀνάγκης, γιά τήν περίπτωση πού συνέβαιναν κατακλυσμοί καί ἄλλα σημάδια πού θά σήμαιναν τήν ἐπικείμενη ἄφιξη τῆς μέρας τῆς ἀποκάλυψης: ἔπρεπε νά εἶναι ὅλοι ἕτοιμοι γιά μία βιαστική ἀναχώρηση πρός τό ἐσωτερικό της βάσης.

Ὀχυρώνονταν μέ πραγματικά ἅρματα μάχης γύρω ἀπό τό στρατόπεδο. Ἡ ἀτμόσφαιρα ἔμοιαζε μέ αὐτή ἀντιστασιακῶν πού μάχονταν γιά τήν ἐπιβίωσή τους. Οἱ ὀπαδοί ἦταν ντυμένοι μέ στολή καί κάτω ἀπό τόν πλήρη ἔλεγχο τοῦ γκουρού.

Γιά 18 χρόνια, ἡ Εἰρήνη θά περνοῦσε ὅλες τίς μέρες τῆς ἑβδομάδας δουλεύοντας γιά νά καλύψει τίς ἀνάγκες τῆς ὁμάδας, καθώς καί ὅλα τά σαββατοκύριακα καί τίς ἀργίες της γιά νά σκάβει μέσα στό βράχο. Καμιά δωδεκαριά ἄτομα στό σύνολο μοιράζονταν τήν καθημερινότητά της: κάποιοι, ὄπως ἐκείνη, ἐνάλλασαν τίς ἐργασίες μέ ἄλλες πιό ἐπαγγελματικές της καθημερινότητας (φυσικοθεραπευτής, ὀδοντίατρος, μαία, ἀστυφύλακας...), ἄλλοι πάλι παρέμεναν στό στρατόπεδο μόνιμα. Μέ κασμάδες, ἀτσάλινα φτυάρια καί ἐκρηκτικά ἔσκαψαν τέσσερα λαγούμια, γύρω στά εἴκοσι μέτρα βάθος, μέσα στά ὁποῖα κατέβαιναν μέ τή σειρά, φτάνοντας μερικές φορές σέ διακλαδώσεις σπηλαίων. Καί ὅλα αὐτά χωρίς στηρίγματα, χωρίς κανένα μέτρο ἀσφαλείας. Ἔπειτα ἀπό ἕνα ἀτύχημα μέ δυναμίτη, ἡ Εἰρήνη συνειδητοποιεῖ τήν ἐπικινδυνότητα τῆς κατάστασης καί τό πόσο τυχερή ἦταν πού δέ βρέθηκε ἐκεῖ, τή δεδομένη στιγμή.

Ἡ ζωή στό στρατόπεδο.

Ἡ ζωή τόσο στό στρατόπεδο ὅσο καί στή βάση ἦταν ὑπαγορευμένη ἀπό τόν γκουρού. Ἐπέβαλλε μία χορτοφαγική διατροφή χωρίς νερό... ἐπειδή τό νερό ὀξυδώνει τά κύτταρα. Τά μόνα ροφήματα πού ἐπιτρέπονταν ἦταν ὁ καφές, τό τσάι καί τά οἰνοπνευματώδη ποτά!

Ὁ γκουρού προστάζει τήν Εἰρήνη νά εἰσχωρήσει στήν ἔννοια τῆς καθαρότητας: τήν πείθει ὅτι δέ μπορεῖ νά προστατευθεῖ ἀπό τό κακό μέ θεῖες δυνάμεις, ἀλλά μόνο μέ διαρκῆ κάθαρση τοῦ ἑαυτοῦ της. Αὐτός, μόνο, βρίσκεται σέ ἕνα τέτοιο στάδιο κάθαρσης, πού τοῦ ἐπιτρέπει νά λαμβάνει θεϊκᾶ μηνύματα.

Ὁ ἐξωτερικός κόσμος γίνεται ἀντιληπτός ὦς ἀπειλητικός καί ἀκάθαρτος. Κάποιοι ὀπαδοί πού πρέπει νά δουλέψουν στόν ἔξω κόσμο γιά νά καλύψουν τίς ἀνάγκες τῆς ὁμάδας, ἀντιμετωπίζονται μέ καχυποψία, ἀφοῦ εἶναι δυνητικά δυνάμενοι νά μολύνουν τούς ὑπόλοιπους ἐπιστρέφοντας ἀπό ἔξω.
Παρά τίς δοκιμασίες στίς ὁποῖες ὑπόκεινται γιά νά ἐξαγνιστοῦν, καί πάλι, ὑποτίθεται, ὅτι ἡ Εἰρήνη καί οἱ ὑπόλοιποι ὀπαδοί παραμένουν ἀκάθαρτοι, λόγω τῆς ἐπαφῆς τους μέ τόν ἔξω κόσμο.

Ὁ γκουρού εἶχε ὅλα τά μέσα καί ἤξερε τά πάντα. Ἀνέκρινε τόν καθένα χωριστά καί κατήγγειλε αὐτόν πού ἴσως εἶχε «μία κακή σκέψη πού θά μποροῦσε νά ὑπονομεύσει τήν ἀποστολή». Διέπρεπε στήν τέχνη τοῦ «διαίρει καί βασίλευε»: καθένα ἀπό τά μέλη τῆς ὁμάδας ὄφειλε νά καταγγέλει ἕναν ὀπαδό, πού πιθανόν εἶχε προφέρει λόγια παράνομα ἤ εἶχε υἱοθετήσει παράνομες συμπεριφορές.

Ὄπως καί ὅλοι οἱ ὀπαδοί, ἔτσι καί ἡ Εἰρήνη πρέπει νά πληρώνει τά πάντα: στέγαση τοῦ γκουρού, διατροφή, σακίδιο ἐπιβίωσης, ἐργαλεῖα, ἠλεκτρικό βαροῦλκο, ἠλεκτρογεννήτρια, τρυπάνι γιά τήν τοποθέτηση τῶν δυναμιτῶν...Ὁ γκουρού τήν ὑποχρεώνει νά ἀγοράσει ἕνα ἐργαλεῖο γιά νά κόβει τά στηθαῖα στούς αὐτοκινητόδρομους, προκειμένου νά διαφύγουν γρηγορότερα τή μέρα τῆς ἀποκάλυψης...Φτάνει μέχρι στό σημεῖο νά τῆς ζητήσει νά ἀγοράσει χρυσά νομίσματα: «μέ τήν ἔλευση τῆς καινούριας ἐποχῆς, τά νομίσματα δέν θά ἔχουν καμιά ἀξία». Ἀκόμα χειρότερα, μετά ἀπό ἀπαίτησή του, «ἡ ὁμάδα χρηματοδότησε τήν ἀγορά πυροβόλων ὅπλων, γιά νά ἀμυνθεῖ ἐνάντια στίς ἔνοπλες δυνάμεις, ὅταν θά ἐπικρατεῖ ἕνα γενικό χάος, τήν ἡμέρα τοῦ τέλους τοῦ κόσμου». Ἡ ἀστυνομία θά ἀνακαλύψει θαμμένα, σχεδόν παντοῦ, 81 ὄπλα, συμπεριλαμβανομένων πολυβόλων καί 2000 πολεμοφοδίων.

Τήν ἐποχή ἐκείνη, ἡ Εἰρήνη βρίσκεται κάτω ἀπό τήν ἀπόλυτη ἐπιρροή τοῦ γκουρού. Τήν κάνει νά νιώθει ἔνοχη καί τήν ἀνακρίνει σχετικά μέ τίς δραστηριότητές της καί τίς συναντήσεις τῆς ἐκτός ὁμάδας. Ἰσχυρίζεται ὅτι τά ξέρει ὅλα καί ἀπαγορεύει κάθε ἀμφισβήτηση. Ἄν τολμήσει νά ἐκφράσει μίαν ἀμφιβολία, τήν κατηγορεῖ γιά κακές σκέψεις πού μολύνουν καί ἐπηρεάζουν τήν ἑτοιμότητα τῆς ὁμάδας, καθώς ἐπίσης καί ὅτι τήν παρεμποδίζουν στήν ἐπιτυχία τῆς ἀποστολῆς της.

Οἱ πρῶτες ἀμφιβολίες ἐγκαθίστανται στό μυαλό τῆς Εἰρήνης ὅταν, μετά ἀπό 18 χρόνια ἀνασκαφῶν, ὁ γκουρού διατάζει τή στάση τῶν ἐργασιῶν καί τήν ἀπομάκρυνσή τους στήν περιοχή τοῦ ὀροπεδίου τοῦ Larzac, ἀφήνοντας βεβιασμένα τά πάντα σέ προσεχῆ πλάνα.

Εἶναι ὁ Πατέρας πού τοῦ τό ἔχει ζητήσει. Ἀντιλαμβανόμενος ὅτι ἡ ὁμάδα ἔχει ἀρχίσει νά τόν ἀμφισβητεῖ, συνεχίζει νά ἀσκεῖ τήν ἐξουσία του, μέ τήν ἀπειλή τῆς ἀποκάλυψης.

Ἡ ἔξοδος.

Bugarah3Ἡ ξεκάθαρη συνειδητοποιήση τῆς Εἰρήνης ἐκδηλώθηκε μέσα ἀπό ἕνα κρυμμένο, ἐπί 12 χρόνια, μυστικό: ὁ γκουρού εἶχε ἀποσπάσει ἀπό μία ὀπαδό του, πολύ εὐάλωτη, ὅλη της τήν περιουσία πού προερχόταν ἀπό τούς γονεῖς της. Τήν κρατοῦσε κοντά του, ἐπειδή τήν εἶχε κάνει νά πιστέψει ὅτι εἶχε προσβληθεῖ ἀπό καρκίνο, ἔπειτα ἀπό Aids καί ὅτι θά θεραπευόταν ἀπό αὐτές τίς δυό πολύ σοβαρές ἀσθένειες, μόνο χάρη σέ αὐτόν. Κατάφερε ἀκόμα καί νά τήν πείσει νά ξεριζώσει ὅλα τά δόντια της, γιά νά μήν ἐπηρεαστεῖ ἀπό κάποια ὀργή κατά τήν διάρκεια τῆς ἀποκάλυψης.

Ἄλλο σόκ : ἡ Εἰρήνη ἐρωτεύτηκε, καί ὄπως τό εἶχε ξανακάνει ὁ γκουρού στό παρελθόν, τῆς ζήτησε νά διακόψει. Αὐτή τή φορά ὅμως τοῦ ἀρνήθηκε.
Χρειάστηκε δυό χρόνια γιά νά βρεῖ τή δύναμη νά φύγει: ἐγκαταλείπει τήν ὁμάδα τό 2003, παρασύροντας μαζί της, τρεῖς ἀκόμα ὀπαδούς, πού κατάφερε νά πείσει, γιά τήν πλάνη στήν ὁποία ζοῦσαν τόσο καιρό. Αὐτά τά τέσσερα ἄτομα ἔκαναν μήνυση γιά κατάχρηση ἐξουσίας. Μέ τή βοήθεια τριῶν δικαστῶν, τεσσάρων εἰσαγγελέων καί πέντε χρόνια ἀργότερα, ὁ γκουρού παίρνει ἀπαλλακτικό βούλευμα, ἔπειτα ἀπό 4 μῆνες προσωρινῆς κράτησης. Ὁ ἴδιος, μαζί μέ τέσσερις ἀκόμα, ὄφειλαν ἁπλά νά δικαιολογήσουν τήν «κατοχή ὅπλων χωρίς ἄδεια». Καταδικάστηκαν σέ φυλάκιση μέ ἀναστολή. Οἱ τέσσερις κοπέλες ἤθελαν τόσο πολύ νά ἀναγνωριστεῖ ἀπό τή δικαιοσύνη, ὅτι τῆς εἶχε κάνει νά ὑποφέρουν.

Ἀκολούθησε μία ἰδιαίτερα δύσκολη περίοδος, ὅπου ἔνιωθε σάν χαμένη, ἔχοντας τήν αἴσθηση ὅτι ἡ ζωή της δέν εἶχε πλέον κανένα νόημα. Χρειάστηκε νά ξανασταθεῖ στά πόδια της καί νά μάθει τόν ἑαυτό της, δεδομένου ὅτι δέ βγαίνει κανείς ἀλώβητος ἀπό 30 χρόνια πλύσης ἐγκεφάλου. Μία τεράστια παρένθεση 30 χρόνων ἀπό τή ζωή της, κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας βούτηξε σέ ἕνα φαντασμαγορικό κόσμο κι ἀπ'ὅπου ὄφειλε νά βγεῖ, γιά νά μπορέσει, ἐπιτέλους, νά ξαναπατήσει γερά στήν πραγματική ζωή. Ἡ Εἰρήνη πιστεύει ὅτι χρειάζεται, ἀκόμα, πολύς χρόνος καί πολλή δουλειά μέ τόν ἑαυτό της, ὥστε νά καταφέρει νά τοῦ συγχωρήσει τήν τόση εὐπιστία του. Δέν μπόρεσε νά δημιουργήσει τή δική της οἰκογένεια. Μέ μεγάλη ντροπή ἡ Εἰρήνη παραδέχεται ὅτι γιά 30 χρόνια «ἀσχολιόταν»μέ τήν σεξουαλικότητα τῶν ὀπαδῶν τῆς ὁμάδας.

Σήμερα, καθαρή ἀπ' ὄλ' αὐτά, ἄρχισε νά παίρνει γεύση τῆς πραγματικῆς ζωῆς καί νά προχωρᾶ μπροστά. Ἐκ τῶν ὑστέρων, ἡ Εἰρήνη γνωρίζει τώρα πιά, ὅτι μία αἵρεση τῆς Ἀποκάλυψης εἶναι, πάνω ἀπ'ὅλα, μυστικιστική. Ἡ ἀπειλή τῆς ἀποκάλυψης, πού ἔδινε βαρύτητα στόν γκουρού μπροστά στούς ὀπαδούς του, ἦταν τέτοια πού τούς ἔκανε νά χάσουν τήν ἐλεύθερη βούλησή τους. Ἔμαθε ἀκόμα, ὅτι κάθε ἄτομο πού ἀποτελεῖ μέρος μίας ὁμάδας, μπορεῖ νά καταλήξει μέχρι καί τή δουλεία. Ἡ Εἰρήνη καί οἱ ὑπόλοιποι ἔσκαβαν μέσα στό βράχο γιά 18 χρόνια, χρηματοδοτώντας οἱ ἴδιοι τίς ἔρευνες καί τά ἀγαθά τοῦ γκουρού τους.

Χωρίς ἀμφιβολία, ἐκεῖνος βρίσκεται πάντα κάπου στήν περιοχή, σέ κάποια ἀπόμερη γωνιά, μακριά ἀπό τά ἀδιάκριτα βλέμματα καί συνεχίζει νά λειτουργεῖ, χωρίς νά ἔχει καμία ἀνησυχία...


Κάποτε, σέ μία ἕφοδο τῆς ἀστυνομίας, γιά νά ἐρευνηθεῖ ἐνδεχόμενο ὕποπτης δραστηριότητας στήν περιοχή, δυό ἀστυνομικοί βρέθηκαν ἐκεῖ. Πλησίασαν στό στρατόπεδο, ἀγνοώντας ὅτι οἱ ὀπαδοί εἶχαν βάλει παγίδες γύρω ἀπό αὐτό. Ὁ ἕνας ἀπ' αὐτούς τραβώντας, κατά λάθος, ἕνα σχοινί πυροδότησε μία σειρά ἀπό χειροβομβίδες, γεγονός πού ἔκανε τούς στρατιωτικούς νά τραβήξουν τά ὄπλα τους. Ἐκπαιδευμένοι στίς ἐπιθέσεις, γιά τίς ὁποῖες ἔχει κάνει τόσο λόγο ὁ γκουρού, οἱ ὀπαδοί βιάζονται νά πάρουν τά ὄπλα στά χέρια τους. Ὀπαδοί καί ἀστυνόμοι βρίσκονται ἔνοπλοι, ὁ ἕνας ἀπέναντι στόν ἄλλο. «Ἤμασταν ὅλοι σέ μεγάλη ἔνταση, θυμᾶται ἡ Εἰρήνη. Ὁ γκουρού μας ἐπαναλάμβανε συνέχεια, ὅτι ἔπρεπε νά εἴμαστε ἕτοιμοι γιά ὅλα. Ὅτι εἶχε ἔνοπλες δυνάμεις ἕτοιμες νά μᾶς διαλύσουν, ἀνά πάσα στιγμή. Εἴχαμε μόνιμη ὁμάδα περιφρούρησης τοῦ στρατοπέδου. Κάναμε ἀλλαγή βάρδιας, κάθε τρεῖς ὧρες, ἀπό τό πρωί ὦς τό βράδυ. Χρειάστηκε, ἑπομένως, νά μάθω νά πυροβολῶ.» Τήν ἑπόμενη μέρα, οἱ ἄντρες κλήθηκαν ἀπό τήν ἀστυνομία νά παραδώσουν τά ὄπλα τους. Ἐπέστρεψαν μέ αὐτά!

«Ἀκόμα καί σήμερα ἀναρωτιέμαι γιατί δέν τούς συνέλαβαν ἐκείνη τήν ἡμέρα;», ἐκφράζει εὔλογα τήν ἀπορία της.


1. Ἀπόσπασμα ἀπό τίς ἔρευνες τῆς ἠλεκτρονικῆς ἐφημερίδας Midi libre, 5-11-2012

Άρθρο ἀπό τό περιοδικό BULLES (τεῦχος 117) μέ τίτλο: Trente ans dans un groupe apocalyptique
Μετάφραση: Ἀγγελική Καλαντζή
γιά τό ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ

[ΠΗΓΗ: ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ http://www.egolpion.com/bugarach_irene.el.aspx#ixzz2WKUmBFJC]