Ἔκθεσις πτωμάτων καί νεκροσκοπία-τό νέο hobby τῆς Νέας Ἐποχῆς.

Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Φωτοπούλου

Ἔκθεσις πτωμάτων καί νεκροσκοπία-τό νέο hobby τῆς Νέας Ἐποχῆς.

Καθώς «τό μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας» (Β΄ Θεσ. 2, 7) καί κορυφώνεται ἡ ἀποστασία ἀπό τόν Θεό, ἡ Ν. Ἐποχή, τό ὄργανο τοῦ Ἀντιχρίστου, ἔκανε ἐπίδειξη τῆς δυνάμεως τοῦ Σατανᾶ κατά τῆς εἰκόνος τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ λόγος γιά τήν ἐπαίσχυντη ἔκθεση πτωμάτων μέ τήν ὀνομασία BodiesExhibition, πού ἐδῶ καί 10 χρόνια ἐξαπλώνεται σ’ ὅλον τόν κόσμο. 

Στήν ἔκθεση αὐτή, στό Γκάζι, ἐκτίθενται πλαστικοποιημένα μέ σιλικόνη πτώματα κινέζων συνανθρώπων μας-ἐφευρέτης ὁ νέος Φραγκεστάϊν δρ. Χάγκενς - σέ ποικίλες στάσεις, πότε μέ ἀνοιγμένα τά πλευρά καί τά κεφάλια ὅπου φαίνονται ὁ ἐγκέφαλος, τά ἐντόσθιά τους, τά γεννητικά τους ὄργανα, ἄλλοτε μέ μισολειωμένα χέρια, πόδια καί μηρούς, ὅπου διακρίνονται οἱ μύες, τά νεῦρα καί τά ἀγγεῖα, πότε φτιαγμένοι ὡς δισκοβόλοι, πότε ὡς δρομεῖς καί παῖκτες σκακιοῦ. « Ἕνα ἀπό τά πτώματα», σύμφωνα μέ ἄρθρο τῆς Καθημερινῆς, «κρατάει στό χέρι τό ἴδιο του τό δέρμα, σάν ροῦχο πού μόλις ἔβγαλε»!! Παρατίθενται χωριστά, ἐπίσης γεννητικά ὄργανα, ἔντερα καρδιές καί συκώτια.

Σκοπός, δῆθεν, τῆς ἐκθέσεως ἡ γνωριμία μέ τήν «ἐσωτερική ὡραιότητα» τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος!  Στήν πραγματικότητα «ἡ σαγήνη» τῆς ἐκθέσεως «δέν ὀφείλεται τόσο στήν ἐπιθυμία τῆς ἐπιμόρφωσης...ὅσο στήν καινούργια διαστροφή πού ἐπινοεῖ», ὐποστηρίζει ὁ ἀρθρογράφος.  Καί βέβαια ἑκατομμύρια ἄνθρωποι σ’ὅλον τόν κόσμο ἔσπευσαν μέ τίς γυναῖκες καί τά παιδιά τους νά δοῦν ἀπό κοντά ὅλα αὐτά τά πτώματα.  Εἰς μάτην ὁ καημένος ὁ κ. Χάρρυ Βού, 19 χρόνια κρατούμενος σέ κινέζικο στρατόπεδο συγκεντρώσεως, βεβαιώνει ὅτι τά πτώματα εἶναι πτώματα ἐκτελεσθέντων κρατουμένων, τά ὁποῖα κάποιοι ἐπιτήδειοι ἐπεξεργάζονται σέ εἰδικές βιομηχανίες.  Ἔ, καί;;   Τί σημαίνει αὐτό μπροστά στά διεστραμμένα κέφια μας καί στά οἰκονομικά ὀφέλη τῶν ἐπιχειρήσεων μακαβρίων ἐκθεμάτων;

Ποιόν, στ’ ἀλήθεια, νά πρωτοκλάψεις, ἄν ἔχεις λίγο φιλότιμο; Τούς ταλαίπωρους αὐτούς κινέζους, πού κοιτάζοντάς σε μέ πονεμένο κι ἀπελπισμένο βλέμμα, ἄν καί νεκροί, μοιάζουν νά διαμαρτύρονται ἄφωνα πού τούς στερήσαμε τή στοιχειώδη ἀνάπαυση στόν τάφο καί τήν διάλυση τοῦ σώματος τους; Τόν δαιμονικό ἐφευρέτη καί τήν ἀπληστία τῶν...βιομηχάνων καί...ἐκθεσάδων πού ἑτοιμάζουν μόνοι τους τήν αἰώνια καταδίκη τους;  ἤ τούς θεατές  πού προσπαθοῦν νά διασκεδάσουν τήν πλήξη, τά ἀδιέξοδα καί τή δυστυχία τους εἰς βάρος νεκρῶν συνανθρώπων τους;

Δέν εἶναι πράγματι ἀντίχριστη καί δαιμονική αὐτή ἡ ἱερόσυλη, ἐμπορική ἀντιμετώπιση, ὁ θεατρισμός τοῦ νεκροῦ σώματος τοῦ ἀνθρώπου τοῦ πλασθέντος κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ;  Κατά τή διδασκαλία τῆς Π.  καί Κ. Διαθήκης πόση τιμή δέν ἀπολαμβάνει τό ἀνθρώπινο σῶμα, χωρίς τό ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι πλήρης ἄνθρωπος, καί τοῦ ὁποίου τήν ἀνάσταση προσδοκοῦμε! Μέ πόση εὐλάβεια καί προσευχή δέν τό κατεβάζουμε στόν τάφο; Ἀλλά καί πόσοι ἄλλοι λαοί δέν τιμοῦσαν καί δέν σέβονταν τούς νεκρούς τιμωρώντας αὐστηρά ὅσους ἀσεβοῦσαν σ’ αὐτά ἀναζητώντας καί νοσταλγώντας τήν ἀφθαρσία καί τήν αἰώνια ζωή;

Τό χειρότερο εἶναι ὅτι αὐτή τήν βδελυκτή ἔκθεση ὑποστηρίζει ὁ Ἐθνικός Ὀργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), τοῦ ὁποίου ἐκπρόσωποι βρίσκονται στό χῶρο τῆς ἐκθέσεως πρός ἀναζήτηση κορόϊδων δοτῶν – δωρητῶν ὀργάνων. Μᾶς δείχνουν ἔμπρακτα οἱ κύριοι αὐτοί τί γνώμη καί τί ἐκτίμηση ἔχουν γιά τό ἀνθρώπινο σῶμα.  Ταιριαστή ἐκεῖ ἡ παρουσία τους, γιατί ἡ φιλοσοφία τους ξεπερνᾶ τόν μακάβριο Χάγκενς, αφοῦ μέ τήν ἀφαίρεση ὀργάνων, ἀφαιρεῖται καί ἡ ζωή τῶν δοτῶν, πρᾶγμα πού δέν κάνει ὁ μακάβριος «ἐπιστήμων».  Ἴσως νοιώθουν ὅτι οἱ ἀπόψεις καί οἱ πρακτικές τῶν μεταμοσχεύσεων ἀπό ζωντανούς δότες ἔχουν μιά...συγγένεια μέ τήν ὅλη βιομηχανία, καθώς ὁ προαναφερθείς κ. Βού εἶπε ὅτι ἀπό τούς κινέζους κρατουμένους πολλές φορές οἱ ἁρμόδιοι ἀφαιροῦσαν ὄργανα καί τά διοχέτευαν στό ἐμπόριο.

ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος γράφει γιά τίς ἡμέρες τοῦ Ἀντιχρίστου:

Τότε θά θρηνεῖ δεινῶς καί θά στενάζει πᾶσα ψυχή...Τότε θἀ ἀποθνήσκωσι τά νήπια εἰς τούς κόλπους τῶν μητέρων...καί ὁ πατήρ μετά τῆς γυναικός καί τῶν τέκνων του θά ἀποθνήσκῃ εἰς τά ἀγοράς, καί δέν θά ὑπάρχῃ τίς νά θάψῃ αὐτούς καί νά τούς βάλῃ εἰς μνῆμα.  Ἀπό τά πολλά δέ θνησιμαῖα, τά ὁποῖα θά ρίπτωνται εἰς τάς πλατείας, θά ὑπάρχῃ παντοῦ δυσωδία, ἡ ὁποία θά στενοχωρεῖ πολύ τούς ζῶντας.

Μήπως ὅσα γράφονται δέν εἶναι εἰκόνα καί preludio  τῶν ἐσχάτων;  Ἀπουσιάζει βέβαια ἀπό τήν ἔκθεση πτωμάτων ἡ δυσωδία τους, λόγῳ τῆς ...ἐπιστημονικῆς τους ἐπεξεργασίας, ἀλλά στούς «νοῦν ἔχοντας» εἶναι αἰσθητή ἡ «ὀσμή θανάτου» πνευματικοῦ, πού ἀποπνέουν καί πού φανερώνει τόν δάκτυλο τῶν ἀντιχρίστων δυνάμεων.

Λοιπόν ὄχι, ἕνα μεγάλο ΟΧΙ στή δωρεάν ὀργάνων, ΟΧΙ στόν κατασκευασμένο «ἐγκεφαλικό θάνατο» γιατί οἱ δότες ὅταν τούς ἀφαιροῦνται τά ὄργανα εἶναι ζωντανοί!  Καί βέβαια ΟΧΙ στήν βέβηλη ἔκθεση πτωμάτων πού προσβάλλει τούς νεκρούς, τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί τή στοιχειώδη ἀνθρωπιά μας.