Νεοποχίτικα

ΚΟΝΙΟΡΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΑΘΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

«94. Ἀφοῦ ὁ Λόγος ἱερούργησε στὸν ἑαυτό Του τὴν ἀνάπλαση τῆς φύσεώς μας, θυσίασε γιὰ χάρη μας ὁ Ἴδιος τὸν ἑαυτό Του μὲ σταυρικὸ θάνατο, καὶ δίνει πάντοτε τὸ ἄχραντο σῶμα Του νὰ θυσιάζεται καὶ μᾶς τὸ παραθέτει καθημερινὰ ὡς ψυχοτρόφο συμπόσιο, μὲ σκοπὸ, τρώγοντας τοῦτο καὶ πίνοντας τὸ τίμιο αἷμα Του, μὲ τὴ μέθεξη νὰ γινόμαστε - μὲ αἴσθηση ψυχῆς - καλύτεροι ἀπ’ ὅ,τι ἤμασταν, καθὼς θὰ ἑνωνόμαστε μὲ αὐτὰ καὶ θὰ μεταβαλλόμαστε ἀπὸ τὸ χειρότερο στὸ καλύτερο καὶ θὰ ἑνοποιούμαστε μὲ τὸ διττὸ Λόγο διττά, μὲ τὸ σῶμα δηλαδὴ καὶ μὲ τὴ λογικὴ ψυχή, ἀφοῦ Αὐτὸς εἶναι Θεὸς σωματωμένος καὶ ὁμοούσιος μὲ μᾶς κατὰ τὴ σάρκα. Ὥστε νὰ μὴν ἀνήκομε πλέον στὸν ἑαυτό μας, ἀλλὰ σ’ Ἐκεῖνον ποὺ μᾶς ἑνοποίησε μὲ τὸν ἑαυτό Του μέσω τῆς ἀθάνατης τράπεζας καὶ μᾶς ἔκανε νὰ εἴμαστε θέσει, ἐκεῖνο ποὺ Αὐτὸς εἶναι φύσει.

Ἔκθεσις πτωμάτων καί νεκροσκοπία-τό νέο hobby τῆς Νέας Ἐποχῆς.

Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Φωτοπούλου

Ἔκθεσις πτωμάτων καί νεκροσκοπία-τό νέο hobby τῆς Νέας Ἐποχῆς.

Καθώς «τό μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας» (Β΄ Θεσ. 2, 7) καί κορυφώνεται ἡ ἀποστασία ἀπό τόν Θεό, ἡ Ν. Ἐποχή, τό ὄργανο τοῦ Ἀντιχρίστου, ἔκανε ἐπίδειξη τῆς δυνάμεως τοῦ Σατανᾶ κατά τῆς εἰκόνος τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ λόγος γιά τήν ἐπαίσχυντη ἔκθεση πτωμάτων μέ τήν ὀνομασία BodiesExhibition, πού ἐδῶ καί 10 χρόνια ἐξαπλώνεται σ’ ὅλον τόν κόσμο.