…Καί ὁ λόγος πάλι περί Μεταμοσχεύσεων ΕΟΜ καί πρωτόκολλο ...

(Λίγες μέρες πρίν, ἐστάλη στή Γραμματεία τῆς ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ἡ ἀκόλουθη ἐπιστολή πού εἶναι πολύ σημαντική ὡς πρός τήν πρωτοκόλληση τῶν δηλώσεων ἀρνήσεως δωρητῶν ὀργάνων. Γιά λόγους εὐνόητους διατηροῦμε τήν ἀνωνυμία της).

"Καλησπέρα.

Ὀνομάζομαι …

καὶ ἐδῶ καὶ μία ἑβδομάδα προσπαθῶ νὰ στείλω τὸ γνωστὸ φὰξ ποὺ ἀφορᾶ τὴν ἄρνηση λήψης ὀργάνων γιὰ μεταμόσχευση στὸν ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΕΟΜ, τὸ νούμερό τους ἦταν χαλασμένο, δὲν ὑπάρχουν ὑπάλληλοι, καὶ ὁ ἕνας καὶ μοναδικὸς ποὺ ἀπαντᾶ στὸ τηλέφωνο, ἀρνεῖται νὰ δώσει ἀριθμὸ πρωτοκόλλου, διότι ἔχουν 22 χιλιάδες αἰτήσεις καὶ τὰ περνᾶνε τώρα στὸν ὑπολογιστὴ τους, ὁπότε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θὰ πρέπει νὰ τηλεφωνήσω σὲ δυόμιση μῆνες γιὰ νὰ μοῦ δώσουν ἀριθμό πρωτοκόλλου γιὰ τὴν ὑπεύθυνη δήλωση ποὺ ἔκανα σήμερα γιὰ μένα καὶ τὰ ἀνήλικα παιδιά μου, δηλαδὴ στὰ μέσα Νοεμβρίου!!!!!!Δὲν χρειάζεται νὰ ἀναφέρω τὸν διάλογό μας καὶ τὴν ἐπισήμανση γιὰ τὸ παράλογο τῆς τακτικῆς ποὺ τοὺς ὑποχρεώνουν νὰ ἀκολουθήσουν.

Ἕνα ἔγγραφο ὅταν εἶναι εἰσερχόμενο πρέπει νὰ ἔχει σφραγίδα καὶ ἀριθμὸ εἰσερχομένου μὲ τὴν ἀντίστοιχη ἡμερομηνία ἄμεσα. Εἴτε στὸ Δημόσιο εἴτε στὸν Ἰδιωτικὸ Τομέα εἶναι λόγος ἀπόλυσης ὑπαλλήλου.Τὰ ἴδια μοῦ εἶπαν καὶ στὸν ΙΝΚΑ. Ἢ στραβὸς εἶναι ὁ γιαλὸς ἢ στραβὰ ἁρμενίζουμε! Ζήτησα νὰ μιλήσω μὲ προϊστάμενό τους καὶ στοὺς δυὸ φορεῖς, μοῦ εἶπαν νὰ ἐπικοινωνήσω τὴν Δευτέρα. Ἐν τῷ μεταξύ, ἔστειλα ἀντίγραφο στὸν ΙΝΚΑ καὶ μία καταγγελία (μὲ προτροπὴ τοῦ ΙΝΚΑ μετὰ ἀπὸ ἐπικοινωνία δική τους μὲ τὸν προϊστάμενό τους), γιὰ τὸ γεγονὸς τῆς ἄρνησης πρωτοκόλλου ἀπὸ τὸν ΕΟΜ.

Δηλαδὴ ΚΟΝΤΟΛΟΓΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΑΥΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΓΙΑ ΔΥΟΜΙΣΗ ΑΚΟΜΗ ΜΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΙΩΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ;;;;;

Ἐπίσης μέσα στὸν ὅλο παραλογισμὸ ὁ ὑπάλληλος τοῦ ΕΟΜ ὁ ὁποῖος μοῦ εἶπε ὅτι δὲν εἶναι ὑπάλληλος τοῦ ΕΟΜ - ἀλλὰ τί εἶναι;;;;;- μέ ρώτησε "πῶς εἶσθε τελικὰ σίγουροι ὅτι ὅταν κάποιος εἶναι στὴν ἐντατική, καὶ ἀρνεῖσθε ὡς συγγενεῖς νὰ τοῦ πάρουν τὰ ὄργανα, ὅτι δὲν τοῦ τά ἔχουν ἤδη πάρει;"

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ.

Θεώρησα ὅτι ἔπρεπε νὰ σᾶς ἐνημερώσω.

Εὐχαριστῶ γιὰ τὸν χρόνο σας".

 

Βγάλτε τά συμπεράσματά σας.