19χρονη σὲ κῶμα γλυτώνει ἀπὸ πρόωρη διάθεση τῶν ὀργάνων της καὶ ξυπνᾶ!

Γιὰ μία ἀκόμα φορά διαπιστώνουμε ὅτι ἡ δωρεὰ ὀργάνων ἔχει βασικὰ ἠθικὰ προβλήματα καὶ κατὰ κανόνα βρίσκεται ὄχι μόνο σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ὀρθόδοξη πίστη μας ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε λογικὴ.

Διαβάζουμε στὴν newsit:

«Ἡ 19χρονη Καρίνα μετὰ ἀπὸ ἕνα φοβερὸ αὐτοκινητιστικὸ ἀτύχημα ἔπεσε σὲ κῶμα καὶ σύμφωνα μὲ τοὺς γιατροὺς ἦταν ἀπίθανο νὰ συνέλθει.

Ἡ 19χρονη νοσηλευόταν σὲ κατάσταση κώματος στὸ νοσοκομεῖο Aarhus στὴ Δανία καὶ οἱ γιατροὶ θεωροῦσαν τόσο ἀπίθανο τὸ ἔφηβο κορίτσι νὰ συνέλθει μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πείσουν τὴν οἰκογένειά της νὰ σταματήσει ἡ θεραπεία καὶ νὰ δωρίσουν τὰ ὄργανά της.

Τὴν ὥρα ποὺ γιατροὶ προετοιμάζονταν γιὰ νὰ τῆς ἀφαιρέσουν τὰ ὄργανα ἔκπληκτοι οἱ ὑπάλληλοι τοῦ νοσοκομείου τοὺς ἐνημέρωσαν πὼς τὸ κορίτσι ἄνοιξε τὰ μάτια του καὶ κούνησε τὰ πόδια της. Ἡ Καρίνα, ζωντανὴ ἀπόδειξη ὅτι συμβαίνουν θαύματα αὐτὴν τὴν περίοδο ἀναρρώνει σ ἕνα εἰδικὸ κέντρο ἀποκατάστασης καὶ μάλιστα μπορεῖ καὶ περπατάει, μιλάει καὶ ἱππεύει καὶ τὸ ἀγαπημένο της ἄλογο!

Dania19aDania19b

Οἱ γονεῖς τοῦ κοριτσιοῦ ποὺ στάθηκε τὴν τελευταία στιγμὴ τυχερὴ καὶ ἔζησε, ἀποφάσισαν νὰ μηνύσουν τοὺς γιατροὺς τοῦ νοσοκομείου καὶ μάλιστα καταγγέλλουν πὼς κάτι ὕποπτο βρίσκεται πίσω ἀπὸ τὴν ἀπόφασή τους νὰ δωρίσουν τὰ ὄργανα τῆς κόρης τους. Σύμφωνα μὲ τοὺς ἴδιους, τὸ παιδὶ τους νοσηλευόταν μόλις 3 ἡμέρες καὶ οἱ γιατροὶ βιάστηκαν νὰ τοὺς πείσουν πὼς δὲ θὰ ζήσει. Ὑποστηρίζουν πὼς οἱ γιατροὶ εἶχαν κάποιο λόγο ποὺ ἤθελαν νὰ "σκοτώσουν" τὴν κόρη τους γιὰ νὰ πάρουν τὰ ζωτικὰ της. Ἀπὸ τὴν ἄλλη οἱ γιατροὶ ὑποστηρίζουν πὼς δὲν ἔγινε σωστὴ συνεννόηση μὲ τοὺς γονεῖς τοῦ κοριτσιοῦ καὶ πὼς ἡ θεραπεία ποὺ τῆς χορήγησαν οὐσιαστικὰ τὴν ἔσωσε.

Ἡ ὑπόθεση θὰ συνεχιστεῖ στὰ δικαστήρια... Τὸ μόνο σίγουρο εἶναι πὼς ἡ Καρίνα κέρδισε τὴ ζωὴ της»!

Βασικὰ ἠθικὰ προβλήματα τῶν μεταμοσχεύσεων (σχόλιο συντάξεως).

  1. Κατὰ πόσον τελικῶς ἔχουμε τὸ δικαίωμα εὐθανασίας σὲ «ἐγκεφαλικά» νεκρὸ ἀσθενῆ, διαπράττοντας οὐσιαστικὰ φόνο; Σκοτώνουμε δηλαδὴ τὸν ἀσθενῆ (δότη) γιὰ νὰ ζήσει κάποιος ἄλλος κατὰ τὸ «ὁ θάνατός σου ἡ ζωή μου»;
  2. Κατὰ πόσον ἔχουμε τὸ δικαίωμα νὰ θεωροῦμε ὅτι ὁ μέλλων «δότης» πού εἶναι «ἐγκεφαλικά» νεκρὸς ΔΕΝ θὰ ξυπνήσει ποτέ; Ἔχουμε πλέον πολλὰ παραδείγματα ἀνθρώπων ποὺ «ξύπνησαν» μετὰ ἀπὸ χρόνια. Πότε θὰ ξυπνήσουν ἐπιτέλους ὅσοι εἶναι ὑπὲρ τῆς δολοφονίας τῶν ἐν κῶμᾳ ἀσθενῶν;
  3. Κατὰ πόσον ἡ «βιασύνη» γιὰ νὰ πάρουμε τὰ ὄργανα ἀπὸ κάποιον «ἐγκεφαλικά» νεκρὸ ἀσθενῆ σὲ κῶμα εἶναι ἀνιδιοτελής; Μήπως ὑποθάλπει λάθη ἐκούσια καὶ ἀκούσια καὶ θέτει σὲ ἄδικο κίνδυνο τὴν ζωὴ τοῦ ἀσθενοῦς;
  4. Τελικῶς δὲν πρέπει νὰ ἔχουμε τὸ δικαίωμα νὰ ἀποφασίζουμε ΕΜΕΙΣ γιὰ τὸ ἂν θέλουμε νὰ εἴμαστε δότες ἢ ὄχι σὲ μία δημοκρατία; Πρὸς τί ὁ νέος νόμος κατὰ τὸν ὁποῖο ὅλοι ὑποχρεωτικὰ εἴμαστε «δότες» - ἤ μᾶλλον ὑποψήφια θύματα δολοφόνων; 

Τέλος, ἐπιβεβαιώνουμε γιὰ μία ἀκόμα φορά τοὺς κινδύνους ποὺ ἐγκυμονεῖ ἡ νέα ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα, ὅπως ἀναφέραμε ἐκτεταμένα στὴν πρόσφατη ἡμερίδα:

Ἂν λάβουμε τὴν κάρτα τοῦ πολίτη, τὴν νέα ταυτότητα, ποιός μᾶς ἐγγυᾶται ὅτι κάποιος κακόβουλος χρήστης – ἴσως ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ «βιάζονται» νὰ πάρουν τὰ ὄργανά μας γρήγορα – δὲν θὰ ἀλλάξει καὶ τὰ προσωπικά μας δεδομένα στό RFID ἀπὸ «ΜΗ δότη» σὲ «δότη» γιὰ νὰ «διευκολύνει» τὴν διαδικασία; Ἐδῶ, ἀπὸ ὅ,τι φαίνεται – δὲν εἴχαμε κἄν ἐγκεφαλικὰ νεκρὸ ἀσθενῆ καὶ παρόλα αὐτὰ ὑπῆρχε ἡ πίεση ἀπὸ τοὺς γιατροὺς νὰ προχωρήσουν (καὶ ἐκτὸς διαδικασίας) στὴν ἀφαίρεση τῶν ὀργάνων τῆς δεκαεννιάχρονης. Ποιός μᾶς ἐγγυᾶται ὅτι κάποιοι δὲν θὰ βρεθοῦν ἐκτὸς διαδικασίας μέσῳ κακόβουλης ἐπίθεσης σὲ κάρτα RFID γιὰ νὰ πετύχουν τοὺς σκοπούς τους;