ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ - Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης: Η αναγνώριση της OCU θα οδηγήσει σε διάσπαση στην Ορθοδοξία

MitrNeasSmyrnis[ΠΗΓΗ: EΝΩΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ]

O Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης Συμεών στη επιστολή του προς ιεράρχες της Ελληνικής Εκκλησίας είπε γιατί δεν πρέπει να ληφθούν βιαστικές αποφάσεις σχετικά με το «ουκρανικό ζήτημα».

Ο Μητροπολίτης της Νέας Σμύρνης Συμεών απευθύνθηκε στον Προκαθήμενο της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας, Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, και τα μέλη του ιερού Σώματος και της Ιεράς Συνόδου με επιστολή στην οποία μίλησε για τη θέση του σχετικά με το «ουκρανικό ζήτημα». Το πλήρες κείμενο της επιστολής δημοσιεύθηκε από το ελληνικό πρακτορείο ειδήσεων «Ρομφαία».

Ο Μητροπολίτης Συμεών αναφέρει ότι οι λόγοι που τον ώθησαν να γράψει μια επιστολή είναι ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος αποφάσισε να θέσει το λεγόμενο «Ουκρανικό ερώτημα» ενώπιον της Συνόδου, αν και δεν συμπεριλήφθηκε στην ημερήσια διάταξη.

Ο Σεβασμιώτατος τόνισε ότι η κατάσταση που είχε αναπτυχθεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία σε σχέση με το ουκρανικό πρόβλημα προκάλεσε στην ψυχή του «ἡ βαθειά λύπη καί ἡ πολλή ἀγωνία».

Συγκεκριμένα, μιλάμε για το γεγονός ότι «η πολυάνθρωπη ἀδελφή Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας καί ἡ πρωτόθρονη Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, νά εὑρίσκονται σέ πρωτοφανῆ ἀντιπαράθεση μέ ἀφορμή τή χορήγηση τοῦ οὐκρανικοῦ αὐτοκεφάλου».

Υπενθύμισε ότι «Ἡ Μόσχα διέκοψε τήν ἐκκλησιαστική-εὐχαριστιακή κοινωνία μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί προβαίνει σέ ἐνέργειες πού διασαλεύουν τήν ἐκκλησιαστική ἑνότητα καί τόν σεβασμό τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χώρου εὐθύνης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῶν κατά τόπους ποιμένων του, ἐπισκόπων καί πρεσβυτέρων».

Ο Μητροπολίτης Συμεών υποστηρίζει ότι μια τέτοια κατάσταση, αν δεν είναι ακόμη σχίσμα της Εκκλησίας, «ανοίγει την πόρτα που οδηγεί σε σχίσμα». Τόνισε ότι «οἱ ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, τά παλαίφατα Πατριαρχεῖα καί οἱ αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, εἴτε ἐξέφρασαν τήν ἀντίθεσή τους ἐπί τοῦ ἀνακύψαντος προβλήματος εἴτε υἱοθετοῦν στάση ἀναμονῆς».

Γράφει επίσης ότι τον «ἀνησυχεῖ βαθύτατα ἡ ὅλη κατάσταση. Μᾶς ἐκθέτει συνολικά ὡς Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στά μάτια τῶν ἑτεροδόξων χριστιανῶν καί ὁλόκληρου τοῦ κόσμου».

Υπογραμμίζει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ο κίνδυνος «ἐθνοφυλετικά κριτήρια, καθώς φαίνεται, θά πρυτανεύσουν στίς ἐπιλογές ὅλων. Καί ὁ κίνδυνος νά δημιουργηθοῦν δύο «μπλόκ» ἑλληνοφώνων καί σλαβοφώνων —κάτι πού ἀπό ἐτῶν ὑπέβοσκε στίς διορθόδοξες ἐκκλησιαστικές μας σχέσεις— εἶναι ὁρατός πλέον καί διά γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ».

Ο Μητροπολίτης Συμεών σημείωσε ότι δεν επιθυμεί να εισέλθει στην ιστορική και κανονική εξέταση του ζητήματος «ουκρανικής αυτοκέφαλης», επειδή αναγνωρίζει την ύπαρξη διαφόρων ερμηνειών των κανόνων της Εκκλησίας.

Ωστόσο, υπογραμμίζει, ότι πρέπει να θυμόμαστε ότι «δεν ζούμε στον Δ’ αιώνα»: «Οἱ ἐκκλησιαστικές δομές δέν εἶναι αὐτές πού ὑπῆρχαν κάποτε γύρω ἀπό τή Μεσογειακή λεκάνη καί λίγο μακρύτερα. Ὁλόκληρες ἤπειροι ἀνακαλύφθηκαν ἀπό τότε. Ἡ Ἐκκλησία ἁπλώθηκε σέ ὅλο τόν κόσμο. Καί ἀπέναντί της δέν ἔχει πλέον τόν Ἰουδαϊσμό καί τόν ἐθνισμό. Γύρω μας συντελέστηκαν καί ἐξακολουθοῦν νά συντελοῦνται κοσμογονικές μεταβολές. Δικαιούμαστε, ἄραγε, ὅλα αὐτά νά τά ἀγνοοῦμε;» ρωτάει ο Δεσπότης.

Την ίδια στιγμή, ο Μητροπολίτης Συμεών υπενθύμισε ότι «τό οὐκρανικό αὐτοκέφαλο καί οἱ συνθῆκες ὑπό τίς ὁποῖες χορηγήθηκε δέν ἔχουν καμιά ὁμοιότητα μέ τά ἄλλα αὐτοκέφαλα πού χορηγήθηκαν παλαιότερα ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μας».

Υπογραμμίζει ιδιαιτέρως ότι «τά προηγούμενα αὐτοκέφαλα ζητήθηκαν ἀπό τίς κανονικές τοπικές Ἐκκλησίες τῶν νέων κρατῶν, συνηγορούντων σέ πολλές περιπτώσεις καί τῶν φορέων τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας».

Με τη σειρά της, «Ἡ ἀναγνώριση ἐν τάχει (χωρίς νά ἐκφράσουν μεταμέλεια) τῶν σχιματικῶν καί τῶν λεγομένων «αὐτοχειροτονήτων», —παρακαμπτομένης τῆς κανονικῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ὑπό τοῦ ὁποίου καταδικάστηκαν οἱ σχισματικοί— καί ἡ χορήγηση τοῦ αὐτοκεφάλου στή νέα ἐκκλησιαστική δομή γεννᾶ εὔλογα ἐρωτηματικά καί προκαλεῖ ἀντιδράσεις».

Ο Μητροπολίτης Συμεών υπενθυμίζει τους Έλληνες συνοδικούς και επισκόπους ότι «παραβλέπεται, δυστυχῶς, τό γεγονός ὅτι αὐτή τή στιγμή στήν ἴδια πόλη ἔχουμε δύο Μητροπολίτες Κιέβου καί δύο παράλληλες τοπικές Ἐκκλησίες. Καί τό Κίεβο καί ἡ Οὐκρανία, ἐπιτέλους, δέν εἶναι χῶρος διασπορᾶς ἀλλά ἑνιαία ἐθνική ὀντότητα».

Σύμφωνα με τον Επίσκοπο, «ἀποτελεῖ ἔδαφος στό ὁποῖο ἀντιπαρατίθενται γεωπολιτικές ἐπιδιώξεις ἀνατολῆς καί δύσεως». Ωστόσο, λέει, «ἐμεῖς οἱ ὑπεύθυνοι ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας πού ὑπέρ πᾶν ἄλλο ὀφείλουμε νά ἀγωνιζόμαστε γιά τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, νά συμμαχοῦμε ἤ νά ὑποκύπτουμε στούς σχεδιασμούς καί τούς ἀνταγωνισμούς τῶν ἀρχόντων τοῦ κόσμου τούτου».

Ο Μητροπολίτης γράφει ότι «ἡ χορήγηση τοῦ αὐτοκεφάλου θά συνέτεινε στήν ὑπέρβαση τῶν σχισμάτων, τήν ἐκκλησιαστική ἑνοποίηση τῶν ὀρθοδόξων καί τήν εἰρήνευση ἐξ ἐπόψεως ἐκκλησιαστικῆς τῆς Οὐκρανίας. Αὐτό, καθώς τά πράγματα δείχνουν, δέν ἐπετεύχθη.

Παρατηρήθηκαν —ὅσο τουλάχιστον στήν ἐξουσία ἦταν ὁ τέως πρόεδρος Ποροσένκο— διωγμοί πιστῶν καί ἁρπαγές ναῶν ἀνηκόντων σέ ἐνορίες τῆς ὑπό τόν Μητροπολίτη Ὀνούφριο Ἐκκλησίας».

Επιπλέον, ο Δεσπότης υπενθύμισε ότι «Ἀλλά καί ἡ νέα ἐκκλησιαστική δομή πού ἔλαβε τό αὐτοκέφαλο διασπάστηκε.
Ὁ «ἐπίτιμος πατριάρχης» Φιλάρετος ἀποχώρησε ἀπό αὐτήν ἀκολουθούμενος ἀπό δεκαπεντάδα ἐπισκόπων καί ἐκτοξεύοντας παράλληλα —ὁ ἴδιος ἤ οἱ ἐπίσκοποί του— βαρύτατες κατηγορίες κατά πάντων».

Ο Μητροπολίτης Συμεών τονίζει ότι «τήν ταπεινή του γνώμη ἡ ἀναγνώριση ἤ μή τοῦ νέου αὐτοκεφάλου δέν εἶναι τῆς ἀποκλειστικῆς ἁρμοδιότητος τοῦ Προέδρου οὔτε τῆς Δ.Ι.Σ. ἀλλά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας. Ἡ Ἐκκλησία μας δέν διοικεῖται ὑπό πατριαρχικό ἀλλά συνοδικό καθεστώς».

Σύμφωνα με τον Επίσκοπο, το «ουκρανικό ζήτημα» είναι εξαιρετικά σοβαρό και «η παρελθοῦσα Δ.Ι.Σ., ἐάν ἔκρινε ὅτι ἐπεβάλλετο νά ἐξετασθεῖ, θά ἔπρεπε νά τό εἶχε συμπεριλάβει στήν Ἡμερήσια Διάταξη τῆς παρούσης Τακτικῆς Συνελεύσεως».

Ζητά να διασφαλιστεί η συζήτηση για το θέμα αυτό να οργανωθεί ιεραρχικά ώστε να υπάρχει η ευκαιρία να ακουστούν διαφορετικές απόψεις.

Ο Μητροπολίτης υπογράμμισε ότι «Ἡ βεβιασμένη καί «στό πόδι» ἀντιμετώπιση τοῦ ζητήματος θά μᾶς ἐκθέσει καί θά ἐμπλέξει τήν Ἐκκλησία μας σέ περιπέτειες. Εἶναι λάθος νά πιστεύουμε ὅτι μιά τέτοιου εἴδους ἀντιμετώπιση τοῦ θέματος συνιστᾶ στήριξη πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο.».

«Εἶναι ἀνάγκη νά πέσουν οἱ τόνοι ἀπό ὅλους καί ὅλες τίς πλευρές. Καί φυσικά καί ἀπό ἐκείνους οἱ ὁποῖοι σπεύδουν νά καταθέσουν γραπτῶς τίς ἀπόψεις τους. Τό πάθος σκοτίζει τόν νοῦ καί ἡ ἐπιθετικότητα κατά τοῦ ἄλλου τραυματίζει τήν ἐν Χριστῷ ἀγάπη. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι (καί) κοινωνία ἀγάπης», λέει ο Δεσπότης.

Υπενθύμισε ότι είμαστε όλοι Χριστιανοί «ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπᾶν» (Α’ Ἰω. 4,11). Ρῶσοι, Σέρβοι, Ρουμάνοι, Ἕλληνες, εὐρωπαῖοι, ἀσιάτες, ἀφρικανοί, ἀμερικανοί, ὅλοι εἴμαστε τίμια μέλη τοῦ ἁγίου σώματος τοῦ Χριστοῦ, «ὅ ἐστιν ἡ Ἐκκλησία» (Κολ. 1,24)..

Ο μητροπολίτης γράφει ότι «η Εκκλησία δεν μας ανήκει. Ἐμεῖς ἀνήκουμε στήν Ἐκκλησία, χάριτι Κυρίου. Ἐκεῖνος, ὁ Κύριος Ἰησοῦς, εἶναι ἡ κεφαλή της, ὄχι ἐμεῖς• ὅποιο κι ἄν εἶναι τό λειτούργημα πού ἀσκοῦμε μέσα στήν Ἐκκλησία κατά θεία συγκατάβαση».

«Ἡ ἀγάπη καί ἡ μέριμνα τοῦ Κυρίου γιά τήν Ἐκκλησία Του εἶναι ἀσυγκρίτως μεγαλύτερη ἀπό τή δική μας. Γι᾽ αὐτό, πέρα ἀπό τά «διατεταγμένα», τά ὁποῖα ὀφείλουμε ὡς «ἀχρεῖοι» δοῦλοι νά κάνουμε (Λουκ. 17,10), προσευχόμαστε θερμά Ἐκεῖνος νά στηρίζει τήν Ἐκκλησία Του καί νά φωτίζει κι ἐμᾶς τούς δούλους Του νά ἐννοοῦμε ὀρθῶς καί νά ἐκπληρώνουμε καλῶς τό χρέος μας ἔναντι τῆς κοινῆς Μητέρας ὅλων μας, τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ».

Επιπλέον, ο Μητροπολίτης Συμεών τόνισε ότι η κατάσταση με την «ουκρανική εκκλησία», η οποία έχει πλέον αναπτυχθεί, «μας υπενθυμίζει τις ημέρες του 1054». Από αυτή την άποψη ο Μητροπολίτης παρακαλεί τους συνοδικούς να μην βιαστούν με την επίλυση αυτού του ζητήματος, «για να προλαμβάνονται τέτοια ζητήματα».

Ο Μητροπολίτης Συμεών παρακάλεσε τον Μακαριώτατο «να αναλάβει κάθε πρωτοβουλία πού χρειάζεται καί νά προβεῖ σέ ὅποια παρέμβαση κρίνει ἐπωφελῆ γιά τήν εἰρηνική ἀντιμετώπιση τοῦ ζητήματος».

Νωρίτερα, η ΕΟΔ έγραψε ότι ο Προστάτης της Ελληνικής Εκκλησίας συγκάλεσε την έκτακτη συνάντηση της Ιεράς Συνόδου για να αποφασίσει για τις συστάσεις του σχετικά με το «ουκρανικό ζήτημα».

https://spzh.news/gr/news/65561-elladskij-ijerarkhsoboru-priznanije-pcu-privedet-k-raskolu-pravoslavija