ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τετάρτη 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος Κηφισιᾶς, 6 μ.μ.

Γ΄ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ι.Μ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Ἁγιομάχων μεθοδεῖες: ἅγ. Κύριλλος Ἀλεξανδρείας καὶ ἡ περίπτωση τῆς Ὑπατίας Εἰρήνη Ἀρτέμη, Δρ. Θεολογίας, Φιλόλογος.

AgKyrilosAlexandr

Πολυσυζητημένο εἶναι τό θέμα τῆς ἐμπλοκῆς τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου ἤ ὄχι στή δολοφονία τῆς νεοπλατωνικῆς φιλοσόφου Ὑπατίας καί στήν ὑποκίνηση στάσεων καί βίαιων ἐκδηλώσεων.

Θά μπορούσαμε ἐδῶ προφανῶς νά ὑπερασπιστοῦμε τόν Ἅγιο Κύριλλο ἀλλά θά προτιμήσουμε νά θέσουμε τόν ἑξῆς προβληματισμό.

Ἡ προβολή μίας καί μόνο (ἐνδεχόμενης καί ὄχι ἀποδεδειγμένης ὡς ἀκράδαντο ἱστορικό στοιχεῖο) περίπτωσης γιά ἕνα τέτοιο αἶσχος δείχνει νά χαίρει ἰδιαίτερης προβολῆς ἀπό τούς σημερινούς ἀρχαιολάτρες ... Γιατί ἄραγε δέν κόπτεται κανείς νά προβάλει τούς χιλιάδες χριστιανούς πού βασανίστηκαν ἀνελέητα μέ διάφορα μαρτύρια ἔως θανάτου; Μήπως οἱ γνωστοί –ἄγνωστοι, «διυλίζουν ἐσκεμμένα τόν κώνωπα καί καταπίνουν τήν κάμηλον»; Μήπως ἔχουν δυό μέτρα καί σταθμά μέ στόχο τήν γνωστή ὀργανωμένη ἐπίθεση κατά τῆς Ὀρθοδοξίας πού στέκεται ὡς ἐμπόδιο στά δόλια σχέδιά τους;

Σέ μία ἐποχή πού παρουσιάζουν κάποιοι ὁλόκληρες γενοκτονίες ὡς «συνωστισμούς», μήπως πρέπει νά πονηρευόμαστε λιγάκι γιά τίς πραγματικές προθέσεις κάποιων;

Σημ: Τά Σεμινάρια θὰ λάβουν χώρα στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος Κηφισιᾶς, ἡμέρα Τετάρτη καὶ περὶ ὥραν 6 μ.μ. καὶ θά συμμετέχουν ὑποχρεωτικῶς οἱ Ὑπεύθυνοι Ἱερεῖς ἐπί τῶν Αἱρέσεων καθὼς καί τά ἀντίστοιχα λαϊκά Στελέχη ὅλων τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν.