Γ΄ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ι.Μ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΜΑΪΟΣ 2015

(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, Τετάρτη 29)
Παλαιά Διαθήκη: ἑβραϊκό, ἀνθελληνικό, ἢ ἐκκλησιαστικὸ κείμενο; Γεώργιος Χάλαρης, Msc Θεολογίας – Τεχνολόγος Ἰατρ. Ἐργαστηρίων


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, Τετάρτη 19
Ἁγιομάχων μεθοδεῖες: ἅγ. Κύριλλος Ἀλεξανδρείας καὶ ἡ περίπτωση τῆς Ὑπατίας Εἰρήνη Ἀρτέμη, Δρ. Θεολογίας, Φιλόλογος


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, Τετάρτη 17
Οἱ οἰκοκοινότητες ὡς δούρειος ἴπποςτῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων : Ὀρθόδοξος θεώρησις τῆς οἰκολογίας καὶ ὁ ρόλος τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν π. Στέφανος Στεφόπουλος, Θεολόγος, Γρ. αἱρέσεων Ἱ. Μ. Χαλκίδος


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, Τετάρτη 21
Ἡ ἀναβίωση τῆς Γνωστικῆς πλάνης στὰ ρεύματα τῆς Νέας Ἐποχῆς π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, δρ. Θεολογίας, πτυχ. Φιλολοσοφίας


ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, Τετάρτη 18
Ἀσθένειακαὶ θεραπεία στὴν αἵρεση τῶν Πεντηκοστιανῶν π. Αὐγουστῖνος Μύρου, δρ. Θεολογίας


ΜΑΡΤΙΟΣ, Δευτέρα 23
Ὁ θεολογικὸς διάλογος τοῦ ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ μὲ τὸ Ἰσλάμ Δημήτριος Τσελεγγίδης, καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ


ΑΠΡΙΛΙΟΣ, Τετάρτη 29
Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν καταστροφή τῶν ἀρχαίων μνημείων ὰπὸ τοὺς Χριστιανούς. π. Διονύσιος Κατσούλης, Ἀρχαιολόγος


ΜΑΪΟΣ, Τετάρτη 27
Ὁ ἄγνωστος κόσμος τῶν πολεμικῶν τεχνῶν Ἠλίας Χατζηνικολάου, φιλόλογος


Τά Σεμινάρια θὰ λάβουν χώρα στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος Κηφισιᾶς, ἡμέρα Τετάρτη καὶ περὶ ὥραν 6 μ.μ. καὶ θά συμμετέχουν ὑποχρεωτικῶς οἱ Ὑπεύθυνοι Ἱερεῖς ἐπί τῶν Αἱρέσεων καθὼς καί τά ἀντίστοιχα λαϊκά Στελέχη ὅλων τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν.

ΠΗΓΗ: Ιστοσελίδα Ι.Μ.Κηφισιάς