Διάφορα

«Ὄχι στήν Ψευδοένωσιν Ὀρθοδοξίας – Μονοφυσιτισμοῦ»

OxiMonifisitDΠαρουσίαση ὑπομνήματος τοῦ πανοσιολογιωτάτου ἀρχιμ. π. Ἐμμανουήλ Καλύβα
(Ἡ παρουσίαση ἔγινε ἀπό τόν Ἀρχ/τη Σαράντη Σαράντο).

Μαρούσι 1η Ἰουνίου 2016
Τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μάρτυρος Ἰουστίνου τοῦ φιλοσόφου.

Κατά τίς παροῦσες δυσχείμερες ἡμέρες θέλουμε νά ὑπενθυμί-σουμε στούς καλοπροαίρετους ὀρθοδόξους ἀναγνῶστες μας, ὅτι ἐκτός τῶν ἄλλων προσκεκλημένων παρατηρητῶν, στήν «Ἁγία καί Μεγάλη» πανορθόδοξη Σύνοδο, θά παρευρίσκονται καί ἐπρόσωποι τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ. Μόνοι τους αὐτοαποκαλοῦνται Ἀνατολικοί ὀρθόδοξοι. Δέχονται μόνο τίς τρεῖς πρῶτες Οἰκουμενικές Συνόδους καί ἀπορρίπτουν ὅλες τίς ἄλλες. Προφασίζονται οἱ ταγοί τους, ὅτι λόγῳ τῆς δύσκολης φραστικῆς ἀρχαιοελληνικῆς ὁρολογίας καί τῆς μή κατανοητῆς γι’ αὐτούς γλώσσας, ἀναγκάστηκαν νά μή δεχθοῦν τό δογματικό ὅρο τῆς Τετάρτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

Εἶναι γνωστό ὅμως, ὅτι οἱ ταγοί τους ἔχουν τίτλους ἀρχαιομα-θείας καί δέν θά ἔπρεπε νά παγιωθοῦν στίς αἱρετικές μονοφυσιτικές δοξασίες τους. Ἔτσι παρασύρουν τό ποίμνιό τους στήν κακοδοξία, ἐνῷ μέ λίγη καλοπροαίρετη διάθεση θά μποροῦσαν νά εἶχαν ἀπορ-ρίψει τήν πλάνη καί νά ἦταν ὄντως καί κατ’ οὐσίαν Ἀνατολικοί Ὀρθόδοξοι ἑνωμένοι στή Μία Ἁγία Καθολική καί Ἀποστολική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ HALLOWEEN (ΧΑΛΟΟΥΙΝ)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ
ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Τὰ τελευταῖα χρόνια, τέτοιες ἡμέρες, παρατηρεῖται στὰ Δημοτικὰ Σχολεῖα τῆς χώρας, Ἰδιωτικὰ καὶ Δημόσια, μία προσπάθεια γνωριμίας τῶν παιδιῶν μὲ μία νέα «γιορτή» ἐναρμονισμένη στὸ πνεῦμα τῆς Νέας Ἐποχῆς. Πρόκειται γιὰ τὸ Halloween (Χάλοουιν), ὅπως προβάλλεται μὲσα ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν Ξ. Γλωσσῶν, εἰδικὰ στὶς πρῶτες τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ.

Παραφθορὰ τῆς φράσης All Hallows' Εve, δηλ. «Παραμονὴ τῶν Ἁγ. Πάντων», τὸ Χάλοουιν βρίσκεται στὸ Ρωμαιοκαθολικὸ ἑορτολόγιο, ἑορτάζεται στὶς 31 Ὀκτωβρίου καὶ ἔχει χαρακτῆρα νεκρώσιμο - μνήμης κεκοιμημένων. Οἱ κοσμικὲς ἐκδηλώσεις τῆς ἡμέρας ὡστόσο, ἕλκουν τὴν καταγωγή τους ἀπὸ τὸν ἀρχαῖο κέλτικο παγανισμὸ (Samhain) σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο, κατὰ τὴν συγκεκριμένη ἡμέρα «χαλαρώνουν» τὰ στεγανὰ μεταξὺ τῶν δύο κόσμων (ζωντανῶν - νεκρῶν) καὶ τὰ «πνεύματα» γίνονται πιὸ «δραστήρια».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τετάρτη 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος Κηφισιᾶς, 6 μ.μ.

Γ΄ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ι.Μ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Ἁγιομάχων μεθοδεῖες: ἅγ. Κύριλλος Ἀλεξανδρείας καὶ ἡ περίπτωση τῆς Ὑπατίας Εἰρήνη Ἀρτέμη, Δρ. Θεολογίας, Φιλόλογος.

AgKyrilosAlexandr

Πολυσυζητημένο εἶναι τό θέμα τῆς ἐμπλοκῆς τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου ἤ ὄχι στή δολοφονία τῆς νεοπλατωνικῆς φιλοσόφου Ὑπατίας καί στήν ὑποκίνηση στάσεων καί βίαιων ἐκδηλώσεων.

Θά μπορούσαμε ἐδῶ προφανῶς νά ὑπερασπιστοῦμε τόν Ἅγιο Κύριλλο ἀλλά θά προτιμήσουμε νά θέσουμε τόν ἑξῆς προβληματισμό.

Ἡ προβολή μίας καί μόνο (ἐνδεχόμενης καί ὄχι ἀποδεδειγμένης ὡς ἀκράδαντο ἱστορικό στοιχεῖο) περίπτωσης γιά ἕνα τέτοιο αἶσχος δείχνει νά χαίρει ἰδιαίτερης προβολῆς ἀπό τούς σημερινούς ἀρχαιολάτρες ... Γιατί ἄραγε δέν κόπτεται κανείς νά προβάλει τούς χιλιάδες χριστιανούς πού βασανίστηκαν ἀνελέητα μέ διάφορα μαρτύρια ἔως θανάτου; Μήπως οἱ γνωστοί –ἄγνωστοι, «διυλίζουν ἐσκεμμένα τόν κώνωπα καί καταπίνουν τήν κάμηλον»; Μήπως ἔχουν δυό μέτρα καί σταθμά μέ στόχο τήν γνωστή ὀργανωμένη ἐπίθεση κατά τῆς Ὀρθοδοξίας πού στέκεται ὡς ἐμπόδιο στά δόλια σχέδιά τους;

Σέ μία ἐποχή πού παρουσιάζουν κάποιοι ὁλόκληρες γενοκτονίες ὡς «συνωστισμούς», μήπως πρέπει νά πονηρευόμαστε λιγάκι γιά τίς πραγματικές προθέσεις κάποιων;

Σημ: Τά Σεμινάρια θὰ λάβουν χώρα στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος Κηφισιᾶς, ἡμέρα Τετάρτη καὶ περὶ ὥραν 6 μ.μ. καὶ θά συμμετέχουν ὑποχρεωτικῶς οἱ Ὑπεύθυνοι Ἱερεῖς ἐπί τῶν Αἱρέσεων καθὼς καί τά ἀντίστοιχα λαϊκά Στελέχη ὅλων τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν.

Γ΄ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ι.Μ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΜΑΪΟΣ 2015

(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, Τετάρτη 29)
Παλαιά Διαθήκη: ἑβραϊκό, ἀνθελληνικό, ἢ ἐκκλησιαστικὸ κείμενο; Γεώργιος Χάλαρης, Msc Θεολογίας – Τεχνολόγος Ἰατρ. Ἐργαστηρίων


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, Τετάρτη 19
Ἁγιομάχων μεθοδεῖες: ἅγ. Κύριλλος Ἀλεξανδρείας καὶ ἡ περίπτωση τῆς Ὑπατίας Εἰρήνη Ἀρτέμη, Δρ. Θεολογίας, Φιλόλογος


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, Τετάρτη 17
Οἱ οἰκοκοινότητες ὡς δούρειος ἴπποςτῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων : Ὀρθόδοξος θεώρησις τῆς οἰκολογίας καὶ ὁ ρόλος τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν π. Στέφανος Στεφόπουλος, Θεολόγος, Γρ. αἱρέσεων Ἱ. Μ. Χαλκίδος


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, Τετάρτη 21
Ἡ ἀναβίωση τῆς Γνωστικῆς πλάνης στὰ ρεύματα τῆς Νέας Ἐποχῆς π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, δρ. Θεολογίας, πτυχ. Φιλολοσοφίας


ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, Τετάρτη 18
Ἀσθένειακαὶ θεραπεία στὴν αἵρεση τῶν Πεντηκοστιανῶν π. Αὐγουστῖνος Μύρου, δρ. Θεολογίας


ΜΑΡΤΙΟΣ, Δευτέρα 23
Ὁ θεολογικὸς διάλογος τοῦ ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ μὲ τὸ Ἰσλάμ Δημήτριος Τσελεγγίδης, καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ


ΑΠΡΙΛΙΟΣ, Τετάρτη 29
Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν καταστροφή τῶν ἀρχαίων μνημείων ὰπὸ τοὺς Χριστιανούς. π. Διονύσιος Κατσούλης, Ἀρχαιολόγος


ΜΑΪΟΣ, Τετάρτη 27
Ὁ ἄγνωστος κόσμος τῶν πολεμικῶν τεχνῶν Ἠλίας Χατζηνικολάου, φιλόλογος


Τά Σεμινάρια θὰ λάβουν χώρα στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος Κηφισιᾶς, ἡμέρα Τετάρτη καὶ περὶ ὥραν 6 μ.μ. καὶ θά συμμετέχουν ὑποχρεωτικῶς οἱ Ὑπεύθυνοι Ἱερεῖς ἐπί τῶν Αἱρέσεων καθὼς καί τά ἀντίστοιχα λαϊκά Στελέχη ὅλων τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν.

ΠΗΓΗ: Ιστοσελίδα Ι.Μ.Κηφισιάς