27 Ἰουλίου: Μνήμη τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος.

AgiosPanteleimwn

Ὁ Ἅγιος Παντελεήμων (Παντελέων τό πρότερον ὄνομα) καταγόταν ἀπό τή Νικομήδεια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί ἔζησε στά χρόνια τοῦ Μαξιμιανοῦ (286 - 305 μ.Χ.). Πατέρας του ἦταν ὁ Εὐστόργιος, ὁ ὁποίος ἦταν ἐθνικός καί μετά τίς νουθεσίες τοῦ γιοῦ του ἔγινε χριστιανός. Μητέρα του ἦταν ἡ Εὐβούλη, ἡ ὁποία προερχόταν ἀπό χριστιανική οἰκογένεια. Ἐκπαιδεύτηκε στήν ἰατρική ἀπό τόν Εὐφρόσυνο καί κατηχήθηκε στή χριστιανική πίστη καί βαπτίσθηκε ἀπό τόν πρεσβύτερο Ἐρμόλαο.


Κάποια στιγμή ὅταν ὀχιά δάγκωσε ἕναν νεαρό καί οὐσιαστικά τόν θανάτωσε, ὁ Ἄγιος Παντελεήμονας ἐπικαλούμενος τόν Χριστό τόν ἀνάστησε.

Ἀφορμή τοῦ μαρτυρίου του στάθηκε ἕνα ἀκόμα θαῦμα τοῦ Ἁγίου. Κάποτε εἴχε θεραπεῦσει ἕναν τυφλό, ὁ ὁποίος καί ἀνέφερε τό γεγονός τῆς θεραπείας του στόν βασιλιά, λέγοντάς του ὅτι τόν θεράπευσε ὁ Παντελέων στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, στόν ὁποίο καί ὁ ἴδιος πλέον πίστευε. Ὁ βασιλιάς ἀφοῦ τόν ἄκουσε, ἀμέσως διέταξε καί τόν ἀποκεφάλισαν. Ὁ ἴδιος ὁ Παντελέων προσῆχθη στόν βασιλιά, ὁ ὁποίος διέταξε τό βασανισμό του μέ σκοπό τήν ἄρνηση τῆς πίστεώς του.

Ὁ Ἅγιος βασανίσθηκε σκληρά μέ διάφορους τρόπους, ὅμως δέν ὑπέκυψε στίς πιέσεις ἀφοῦ ὁ Κύριος ἐμφανίσθηκε μπροστά του μέ τή μορφή τοῦ πνευματικοῦ του Ἐρμόλαου καί τοῦ ἔδωσε θάρρος. Τέλος διατάχθηκε ὁ ἀποκεφαλισμός του καί τότε ακούστηκε φωνή ἀπό τόν οὐρανό πού τόν καλούσε ὄχι ὡς Παντελέοντα ἀλλά ὡς Παντελεήμονα. Μόλις ὅμως ὁ δήμιος ἄπλωσε τό χέρι του γιά νά κόψει μέ τό σπαθί του τό κεφάλι τοῦ Ἁγίου, τό σπαθί λύγισε καί τό σίδερο ἔλιωσε σάν κερί. Μπροστά σέ τέτοιο θαῦμα καί οἱ παραβρισκόμενοι στρατιῶτες ἔγιναν χριστιανοί. Τότε ὁ Ἅγιος ἐκουσίως παραδόθηκε στό μαρτύριο. Λέγεται ὅτι ἀπό τήν πληγή του δέν έτρεξε αἶμα ἀλλά γάλα καί τό δέντρο τῆς ἐλιάς, στό ὁποῖο τόν εἴχαν δέσει, καρποφόρησε ξαφνικά.

Τή μνήμη τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα τή γιορτάζουμε στίς 27 Ἰουλίου.

[Πηγή http://www.agiospanteleimonas-pefkis.gr/#agiospanteleimonh]