«Ὁ γέρων Βησσαρίων ὁ Ἀγαθωνίτης· ὁ ἐλεήμων μοναχός, ἄγρυπνος παιδαγωγός καί ἀδελφός»

Ἀπόσπασμα ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ κ. Γεωργίου Σπανοῦ, πού πραγματοποιήθηκε στίς 15 Ἰανουαρίου καί ὥρα 6.30 μ.μ στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου, ὁμοτίμου Καθηγητῆ Παιδαγωγικῆς καί Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν.

 GerwnVisarAgath«Κοιμήθηκε τό 1991.

Σημεῖο τοῦ Θεοῦ ὁ ἅγιος…

Μία ριπή πολυβόλου μπροστά στά πόδια του τοῦ κόβει τή λαλιά. Εὐτυχῶς ὅμως ὄχι ὁλότελα· μποροῦσε νά λειτουργεῖ βραχνά...

Συκοφαντήθηκε γιά κατάχρηση περιουσίας καί ἡ ἀπάντησή του ἦταν «Εὐχαριστῶ»…

Τό ἄφθαρτο σκήνωμά του εὐωδίαζε! Τά ΜΜΕ πολέμησαν τό θαῦμα. Ἰατροδικαστής τό ἐπιβεβαίωσε…

Τό Εὐαγγέλιο κατά τήν ἐκταφή βρέθηκε ἄφθαρτο στά χέρια τοῦ γέροντος!

Εἶναι ὁ κατάλληλος ἅγιος προσευχῆς πρός τεκνογονία…

Μύστης τοῦ μαιευτικοῦ λόγου… Πνευματικός γεμᾶτος ἀγάπη…

Δέν μάλωνε τούς συνανθρώπους του, ἐκτός μίας φορᾶς πρός ἕναν ἀσεβῆ θεολόγο πού ὑποστήριζε ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπάρχουν ἀκόμη δόγματα καί κανόνες πού θεσμοθετήθηκαν πρίν 15 αἰῶνες….

Κύρια χαρακτηριστικά του: Ἔγνοια, Χιοῦμορ, τάκτ, ἔρωτας γιά τόν Χριστό….

7 Σεπ 2019 ἔγινε πρόταση στόν Παναγιώτατο γιά ἁγιοκατάταξη τοῦ γέροντος…»