Ἐρωτήσεις & Ἀπαντήσεις

ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι οι κόπτες μάρτυρες άγιοι;

Χριστός Ανέστη, Είναι οι κόπτες μάρτυρες άγιοι; Υπάρχει ένα μπέρδεμα στο διαδίκτυο.


ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ὁ καλός Θεός ξέρει σαφῶς τί θά κάνει μέ τόν κάθε ἄνθρωπο χωριστά. Ἄν θά βρεθεῖ στόν Παράδεισο ἤ στήν κόλαση, ἀνήκει στήν δική Του κρίση.

Στήν ἀπάντηση τοῦ ἐρωτήματός μου «Πῶς πρέπει νὰ ἐνεργοῦν οἱ χριστιανοὶ σὲ καιρὸ πολέμου;» ...

Ἐρώτηση:

Στήν ἀπάντηση τοῦ ἐρωτήματός μου «Πῶς πρέπει νὰ ἐνεργοῦν οἱ χριστιανοὶ σὲ καιρὸ πολέμου;» ἡ ὁποία δόθηκε στήν ἱστοσελίδα σας, λέει στόν ἐπίλογο « Ὡστόσο δέν ἀμφισβητεῖ κανείς θαυμαστές ἐξαιρέσεις θεϊκῶν ἐπεμβάσεων ὅπου πράγματι ἅγιοι ἄνθρωποι μέ τήν προσευχή τους πρός τόν Χριστό, τήν Παναγία ἤ τούς ἁγίους ἀκινητοποίησαν, κοκκάλωσαν μοχθηρούς ἀνθρώπους πού ἑτοιμάζονταν νά διαπράξουν ἐγκληματικές πράξεις. Αὐτό δέν ἀναιρεῖ τά παραπάνω».

Ξέρετε τέτοια περιστατικά;

Ἐρώτηση: Πῶς πρέπει νὰ ἐνεργοῦν οἱ χριστιανοὶ σὲ καιρὸ πολέμου; ...

Ἐρώτηση:

Σεβαστοὶ πατέρες χαίρετε!

Σᾶς παρακαλῶ πολὺ νὰ μοῦ ἀπαντήσετε πῶς πρέπει νὰ ἐνεργοῦν οἱ χριστιανοὶ σὲ καιρὸ πολέμου. Παίρνουν ὅπλα καὶ σκοτώνουν προκειμένου νὰ ἀγωνιστοῦν ὑπὲρ τῆς πίστεως τῆς πατρίδος καὶ τῆς οἰκογένειάς τους ἢ μήπως ἁπλὰ προσεύχονται καὶ δέχονται ἀκόμα καὶ τὴν ἀφαίρεση τῆς ζωῆς τους ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς προκείμενου νὰ μὴν σκοτώσουν ;

Ἐρώτηση: Μπορεῖ νὰ ἐξομολογεῖται κάποιος τηλεφωνικῶς;

Μπορεῖτε νὰ μοῦ πεῖτε σᾶς παρακαλῶ πολὺ, ἂν μπορεῖ κάποιος νὰ ἔχει Πνευματικὸ μακριὰ ἀπὸ τὸν τόπο κατοικίας του, νὰ ἐξομολογεῖται σ'αὐτόν τηλεφωνικῶς, νὰ τοῦ διαβάζει ὁ Πνευματικὸς συγχωρητικὴ εὐχὴ, ἀλλὰ νὰ μὴν ὑπάρχει ἡ δυνατότητα ἐπιθέσεως τοῦ ἐπιτραχηλίου πάνω στὴν κεφαλὴ τοῦ ἐξομολογούμενου, καὶ αὐτὸ νὰ γίνεται μόνιμα;

Ἐρώτηση περί ΑΜΚΑ

Ἐρώτηση:

Θὰ ἤθελα νὰ μοῦ δώσετε τὴν τοποθέτησή σας γιὰ τὰ ἀκόλουθα. Διαθέτω ΑΜΚΑ μὲ τὴν ἄδεια τοῦ πνευματικοῦ Γέροντός μου, ὁ ὁποῖος εἶναι ἕνας εὐσυνείδητος Ἱερέας, αὐτὸ τὸ ἀποδεικνύει ἐπὶ παραδείγματι ὅτι εἶναι κατὰ τῆς μεταμόσχευσης ὀργάνων, ἀνέφερε τὴν σχετικὴ ἐκδήλωση ποὺ διοργανώσατε καὶ τὴν δήλωση γιὰ τὴν ἄρνηση τῶν μεταμοσχεύσεων, ἀναφερόταν γιὰ τὴν κάρτα τοῦ πολίτη καὶ πὼς δὲν θὰ πρέπει νὰ τὴν παραλάβουμε, ἀκόμη ὑπέγραψε καὶ τὴν «Ὁμολογία Πίστεως». Αὐτὰ γιὰ νὰ μὴν ἐννοηθεῖ ὅτι πρόκειται περὶ ἀμαθοῦς Ἱερέα.

Υποκατηγορίες