Εἶπε γέρων: “Πῶς θά περάσετε ὡραῖο καλοκαίρι”

  Î‘ποτέλεσμα εικόνας για κυρα παναγια καρπαθος φωτο

“Πῶς θά περάσετε ὡραῖο καλοκαίρι[1]

(Ἐπιμέλεια κειμένου: Πρεσβ. Ἀθανάσιος Μηνᾶς)

Νά ἀγαπᾶτε τίς ὡραῖες στιγμές.

Ὅταν ξυπνᾶτε τό πρωΐ

Αποτέλεσμα εικόνας για πρωινο ξυπνημα

καί βλέπετε τόν χρυσοπόρφυρο ἥλιο

νά δοξάζετε τόν Ὡραῖο.

Ὅταν βλέπετε ἕνα μικρό ἐκκλησάκι ἀπόμερο, πάνω σέ ἕνα βράχο,

κάθε τί ὡραῖο πού βλέπετε στή φύση,

Αποτέλεσμα εικόνας για θαλασσα

νά δοξάζετε τόν Ὡραῖο.

Νά δοξάζετε τόν Χριστό γιά τή δημιουργία Του

καί γιά ὅλα αὐτά πού μᾶς προσφέρει.[1] Ἐκ τοῦ Γεροντικοῦ