Σχόλια

Μνημόνιο ΛΟΑΤΚΙ τουρισμοῦ: Ἀκόμη ἕνα βῆμα πρός τή σοδομοποίηση τῆς Ἑλλάδας

 «Φεῦγε ἐμπρησμὸν ὦ ψυχή, φεῦγε Σοδόμων καῦσιν»[1]

Ἡ ὄρεξη στούς ὁμομανεῖς πολιτικούς ἔχει ἀνοίξει καί φαίνεται ὅτι δέν θά ἀφήσουν καμία πτυχή τῆς κοινωνικῆς ζωῆς χωρίς τό πολύχρωμο τόξο τους. Ἑπόμενο πεδίο δράσης, ὁ τουρισμός. Στά πλαίσια τῆς κυβερνητικῆς ὁμολατρείας, ἡ ὑπουργός τουρισμοῦ ὑπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας μέ τόν ὀργανισμό Queer Destinations. «Πρόκειται γιά ἕναν ὀργανισμό μέ παρουσία ἤδη σέ 14 χῶρες, μέ σκοπό νά συνδέει κυβερνήσεις, ἐπιχειρήσεις καί προορισμούς μέ τήν κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+».[2]

Στήν ἱστοσελίδα τῆς ὀργάνωσης διαβάζουμε: «Τό πρόγραμμα καλύπτει τά πάντα, ἀπό τήν ἱστορία τῆς κοινότητας LGBTQ+ μέχρι πραγματικές περιπτωσιολογικές μελέτες καί βέλτιστες πρακτικές γιά τήν παροχή τῶν καλύτερων δυνατῶν ἐμπειριῶν σέ queer ταξιδιῶτες καί ἐργαζόμενους »[3].

Στή σχετική συνέντευξη τύπου, ἀναφέρθηκε ὅτι ἡ προσέλκυση ἐπισκεπτῶν ἀπό τήν κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ συμπεριλαμβάνεται στή στρατηγική τοῦ ὑπουργείου τουρισμοῦ γιά τήν ἄνοδο τῶν ἐσόδων. Νά πλουτίσουμε δηλαδή ὑλικά καί νά πτωχεύσουμε πνευματικά .[4]

ΟΜΙΛΙΑ: Κατανυκτικός ἑσπερινός Β΄ Κυριακῆς Νηστειῶν.

Ὁμιλία πρωτ. ἈντωνίουΜπουσδέκη
κατά τήν προσκυνηματική ἐκδρομή Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν στίς 31/3/2024 στόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Μακρυνό)

Ἀμέτρητά σοι πταίσας, ἀμετρήτους κολάσεις ἐκδέχομαι, βρυγμὸν ὀδόντων, καὶ κλαυθμὸν ἀπαράκλητον, γέενναν πυρός, καὶ σκότος καὶ τάρταρον. Κριτὰ δικαιότατε, δάκρυα οὖν μοι δώρησαι, δι' ὧν εὕρω τὴν ἄφεσιν, καὶ κακῶν μου τὴν λύσιν, νηστεύων καὶ κράζων σοι· Δέσποτα Χριστέ, οἰκτείρησόν με, διὰ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος.

Ἀκούγοντας αὐτό τό τροπάριο ἐμεῖς οἱ «καλοί» χριστιανοί ἐκπληττόμαστε καί ἀναρωτιόμαστε γιά ποιόν ἄραγε τά λέει αὐτά ὁ ὑμνογράφος; Ἀμέτρητά σοι πταίσας; Ποιός ἐγώ πού ἀγαπάω τό Θεό, πού προσπαθῶ νά τηρῶ τίς ἐντολές Του, πού πηγαίνω στήν Ἐκκλησία, πού ἐξομολογοῦμαι καί κοινωνῶ; Εἶναι δυνατόν νά μέ περιμένει ἐμένα ὁ βρυγμός καί ὁ κλαυθμός τῶν ὀδόντων, ἡ γέεννα τοῦ πυρός καί τό σκότος;...!

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

«Τά λόγια τοῦ Κυρίου, λόγια ἁγνά, ἀργύριον πεπυρωμένον, δοκίμιον τῇ γῇ, κεκαθαρισμένον ἑπταπλασίως». Διδασκαλία ἁγνή θεϊκή· ἀπευθύνεται σέ κάθε ἄνθρωπο ἐπί τῆς γῆς πού ἀκούει καί ἐν καθαρωτάτῃ καρδίᾳ κρούει, ζητᾶ καί αἰτεῖ ται πνευματικῶς, τήν αἰώνιον ζωήν. Οὐδέν θαυμασιώτερον τοῦ Παραδείσου, τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

«Ὅταν ἔλθει ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ…»· σαφῶς καί θά ἔλθει· ἄν καί μακροθυμεῖ καί ἀναμένει τόν ἁγιασμόν πάντων ἡμῶν. Ὁ ἁγιασμός, τά σπλάχνα οἰκτιρμῶν, καί ἡ ἐλεημοσύνη, ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ, σηματοδοτοῦν τό φρόνημα τοῦ Θεοῦ Πατρός καί ἀναδεικνύουν τόν πιστό ὀρθόδοξο χριστιανό, ζωντανή εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος, καί τόν κόσμο, Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Οἱ Πατέρες διδάσκουν· ὅ,τι προσφέρουμε στόν πλησίον, ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ, μένει εἰς τόν αἰῶνα· ὅ,τι σπαταλοῦμε γιά τόν ἑαυτό μας, καταλήγει στήν κοπριά.

ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΑΘΕΪΣΜΟ ΤΟΥ ΣΤΙΒΕΝ ΧΟΚΙΝΓΚ!

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

Εν Πειραιεί τη 20η Ιουνίου 2022

StevenHΈχουμε ασχοληθεί πολλές φορές στο παρελθόν με πάμπολλες ανακοινώσεις μας γύρω από το φαινόμενο της αθεΐας, όταν κληθήκαμε να σχολιάσουμε κείμενα αθεϊστών συγγραφέων και αποδείξαμε επαρκώς, ότι ο αθεϊσμός είναι παραλογισμός! Και τούτο, διότι ενώ απορρίπτει κάθε είδους θρησκευτική πίστη, κατ’ ουσίαν  επαγγέλλεται μια άλλου είδους, μια «μεταφυσική» πίστη, η οποία όμως δεν μπορεί, εδώ και τριακόσια χρόνια να αποδείξει την….πίστη της! Και επειδή δεν μπορεί να αποδείξει τη δική της πίστη, δηλαδή την δήθεν ανυπαρξία του Θεού, προσπαθεί να καταρρίψει την πίστη, όσων έχουν διαφορετική πίστη και πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού! Περισσότερο από κάθε άλλη θρησκευτική πίστη η Ορθόδοξη Εκκλησία μας πολεμήθηκε και πολεμείται, από της ιδρύσεώς της μέχρι σήμερα με ένα πρωτοφανές μίσος και μανία από τα ποικίλα συστήματα της αθεΐας, είτε αυτά εμφανίστηκαν υπό την μορφή του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, είτε του άθεου Ουμανισμού, είτε του Διαλεκτικού Υλισμού και Μαρξισμού, είτε υπό άλλες μορφές και προσωπεία, πίσω από τα οποία, βέβαια, κρύβεται ο εμπνευστής των, ο πατέρας του ψεύδους, ο διάβολος. Μεταξύ Χριστού και Αντιχρίστου, πίστεως και απιστίας, αληθείας και ψεύδους, διεξάγεται ένας αδιάλειπτος και τιτάνιος αγώνας, ο οποίος θα συνεχίζεται μέχρι συντελείας των αιώνων. Στον αγώνα αυτόν η απιστία και ο αθεϊσμός ανέκαθεν στρατολόγησε όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του. Με ένα ιδιαίτερο τρόπο στράφηκε προς την επιστήμη, στην οποία αναζήτησε στηρίγματα, για να δικαιωθεί. Ένα δε από τα σπουδαιότερα επιχειρήματα, τα οποία προέβαλε, ήταν ότι η επιστήμη είναι ο μεγάλος πολέμιος του Χριστιανισμού και ότι οι μεγάλοι επιστήμονες της ανθρωπότητος με τις επιστημονικές τους ανακαλύψεις έρχονται δήθεν σε αντίθεση με τη χριστιανική πίστη και καταρρίπτουν τον «μύθο περί του Χριστιανισμού».  

Βίντεο γιά τά gay pride 2022 – Μία ἀκόμα παραποίηση τῆς πραγματικότητας - ἕνας ἀκόμα χλευασμός τῆς πίστης μας.

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ GAY PRIDE

Οἱ ἄνθρωποι μέ ἀξίες  ἀποκτοῦν κύρος μέσα ἀπό τόν ματωμένο προσωπικό τους ἀγώνα καί τήν ἔμπρακτη ἀγάπη τους γιά τόν ἄνθρωπο.

Δυστυχῶς μερίδα τῆς κοινωνίας μας, πού δέχεται ὡς τό βασικό στοιχεῖο προσδιορισμοῦ της τίς σεξουαλικές της ἐπιλογές, προσπαθεῖ νά ἀποκτήσει ἀξία ὄχι ἐργαζόμενη τό καλό, ἀλλά συκοφαντώντας,  διασύροντας καί γελοιοποιώντας ἀνθρώπους καί θεσμούς ὄχι τυχαίους, ὅπως τούς γονεῖς πού τούς γέννησαν, φίλους, καί κάποιους ἐργαζομένους· μά τό χειρότερο βλασφημώντας τόν Δημιουργό καί Πλάστη τους καί τήν ἀγαπητή του Μητέρα. Ἀπαξιώνουν  τήν Ἐκκλησία ἀπό τήν ὁποία ὑποκριτικά  ἀναζητοῦν ἀποδοχή καί ἀνοχή καί ἀγάπη.... Ἐπιτυχία τους στίς καταστροφικές καί ἰδεολογικά κατευθυνόμενες ἐπιλογές τους, θεωρεῖται ἡ νικηφόρα διεκδίκηση μίας οὐδετερόφυλης τουαλέτας καί ἡ τυχαία "συντροφιά" πού ἐμφανίζεται ξαφνικά καί καταχειροκροτεῖται.