Ἐπιδρομή Κάρτας τοῦ Πολίτη

Τοῦ ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου
ἐφημέριου τοῦ Ἱ.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου.

7-10-2015

Στίς μέρες μας εἶναι ἀπόλυτα κατανοητή ἡ ἀλλοτρίωση πού ὑπέστη ἡ Εὐρώπη, ἀπό αἰώνων μέχρι σήμερα.  Ἡ ὀρθόδοξη χριστιανική της ζωή μεταλλάχθηκε.  Ὁ οὑμανιστικός ὀρθολογισμός ἁπλώθηκε σέ ὅλα τά πεδία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς μέχρι καί στήν ἐσωτερική ἐν Χριστῷ πνευματική ζωή.

Ὁ Ντοστογιέφσκυ ἐξέφρασε πειστικότατα καί παραστατικότατα στούς «Ἀδελφούς Καραμαζώφ» τήν παραπάνω ἀλλοτρίωση. Παρουσιάζει τόν Ἰησουίτη «Μέγα Ἱεροεξεταστή», τόν Καρδινάλιο τοῦ ἀλάθητου Ποντίφηκα νά μιλάει στόν Χριστό καί μέ τό ἀσύλληπτο θράσος τῶν βασανιστῶν ἱεροεξεταστῶν νά τοῦ λέει: «Μεῖνε ἥσυχος, Ἰησοῦ, στούς οὐρανίους θρόνους σου καί μήν ἐπεμβαίνεις στό ἔργο μας.  Θά σοῦ στείλουμε στούς οὐρανούς πάρα πολλούς ὀπαδούς.  Μόνο μήν ἀνακατεύεσαι μέ τά ἐργαλεῖα καί τίς μεθόδους τῶν ἱεροεξεταστικῶν ἐργαστηρίων μας».  Ἐννοεῖται βέβαια, ὅτι αὐτή ἡ ἱεροεξεταστική ὁλοκληρωτική τακτική ἁπλώνεται σέ ὁλόκληρο τόν Εὐρωπαϊκό χῶρο καί στούς ἐπί μέρους ἑταίρους.

Μέσῳ τῆς συνθήκης Σένγκεν εἰσάγεται ρῆγμα στήν ἀρχή τοῦ τεκμηρίου τῆς ἀθωότητας τοῦ κατηγορουμένου, παραχωρώντας τη θέση του στό τεκμήριο τῆς ἐνοχῆς γιά ὅσα πρόσωπα ὑπάρχουν ἔστω καί ἁπλές ὑπόνοιες ὅτι πρόκειται νά διαπράξουν ἀξιόποινες πράξεις ἤ ὅτι ἔχουν τήν πρόθεση νά διαπράξουν τέτοιες πράξεις.  Ἔτσι κατοχυρώθηκε αὐτή ἡ πανευρωπαϊκή καχυποψία ἐναντίον κάθε εὐρωπαίου πολίτη.

Δυστυχῶς σ’ αὐτήν τήν ἀντίχριστη νοοτροπία ὑπέκυψαν καί οἱ κυβερνῆτες μας, ὅταν στό Ἑλληνικό κοινοβούλιο κυρωνόταν ἡ Συνθήκη Σένγκεν μέ τό Νόμο 2514/1997, ἐφόσον θριαμβευτικά οἱ ἀλληλοδιάδοχοι μεταλλαγμένοι κυβερνητικοί σχεδιασμοί εἶχαν ἤδη ἐντάξει τήν Ἑλλάδα στήν Εὐρωπαϊκή Κοινότητα ἤ ἄλλως Εὐρωπαϊκή Ἕνωση.

Σήμερα μέ ἀσφυκτικούς μοχλούς καί ἐργαλεῖα ἱεροεξεταστικά πασχίζουν νά μᾶς πείσουν κυβέρνηση καί σχεδόν ὁλόκληρη ἡ ἀντιπολίτευση, ὅτι ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη (ΚτΠ) θά πατάξει κάθε κρατική δυσλειτουργία, κάθε ταλαιπωρία τοῦ πολίτη ἀπό τή δαιδαλώδη γραφειοκρατία, κάθε φοροδιαφυγή.  Πλήρης διαφάνεια σέ ὅλα τά ἐπίπεδα ζωῆς θά ἀνθίσει, ἄν ἐφαρμοσθεῖ ἡ περιβόητη ΚτΠ.

Πράγματι σέ ὅλα πλέον τά ἐπίπεδα ζωῆς θά εἶναι ἔκθετος ὁ ταλαίπωρος ὁ πολίτης, ἀφοῦ κάθε ἐξουδιοτημένος ὑπάλληλος  θά μπορεῖ νά μάθει ὅ,τι ἔχει ἐξουσιοδότηση νά μάθει ἀλλά καί ἄσχετοι τρίτοι μέσῳ ἠθελημένων διαρροῶν ἀπό κακόβουλους διαχειριστές ἤ ἀθέλητων  διαρροῶν μέσω ἠλεκτρονικῶν ληστῶν – χάκερ.  Θά τά ἐκμεταλλεύεται κατά τό ἑκάστοτε δοκοῦν αὐτοῦ ἤ ἄλλων πού θά τούς τά μεταφέρει ἤ ἐν γνώσει τοῦ κατόχου ΚτΠ  ἤ ἐν ἀγνοία του, φυσικά ὄχι πρός τό συμφέρον τοῦ κατόχου τῆς Κάρτας, ἀλλά πρός πλήρη εὐτελισμό του καί περισσότερη δυστυχία του. 

Συγκεκριμένα ἡ ἔξυπνη ΚτΠ θά κρατᾶ ἀποθηκευμένους τούς κωδικούς πρόσβασης τοῦ πολίτη (τά βασικά μητρῶα) καί θά προσφέρει τή δυνατότητα ἄμεσης καταγραφῆς τῶν συναλλαγῶν του. Χρησιμοποιώντας την ὁ κάτοχός της, θά κάνει πιστοποίηση τῶν στοιχείων του στό σύστημα τοῦ ὑπουργείου, μέ τή χρήση τῶν κωδικῶν, μέσω τοῦ δικτύου τοῦ ὑπουργείου καί ὅλα τά παραπάνω στοιχεῖα θά πηγαίνουν στήν ὑπηρεσία αὐτόματα σέ μία ἑνιαία βάση δεδομένων. Τό κύριο καί βασικότερο ἀποτέλεσμα τῆς λειτουργίας τῆς "Κάρτας Πολίτη" θά εἶναι νά δημιουργηθεῖ μία "κοινὴ βάση γιά ἠλεκτρονικὲς ἀλληλεπιδράσεις μεταξὺ πολιτῶν, ἐπιχειρήσεων καὶ δημοσίων ἀρχῶν", δηλαδὴ τὸ καθολικὸ "φακέλωμα" κάθε πολίτη. Ἀντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ὅτι μέ τήν ἐφαρμογή τῆς πολυχρηστικῆς αὐτῆς ἔξυπνης κάρτας, τῆς ΚτΠ, τά στοιχεῖα τῶν ἐπαφῶν καί συναλλαγῶν θά ἀποθηκεύονται στό ἑξῆς σέ μία κοινή βάση δεδομένων, μέ κωδικούς πού θά ἀντιστοιχοῦν στόν καθένα ἀπὸ ἐμᾶς. Ἡ βάση δεδομένων πού θά ἀποθηκεύσει ὅλες αὐτές τίς πληροφορίες τοῦ βίου μας θά μπορεῖ μέσα σέ λιγότερο ἀπό 1΄ νά φορτώσει στήν ὀθόνη ἑνός ἐξουσιοδοτημένου ὑπαλλήλου, χρήστη κοινοῦ ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστῆ, ὅλες τίς πληροφορίες πού ἀφοροῦν τόν πολίτη.

Ἤδη ὁ Ἕλληνας πολίτης εἶναι ἐξαθλιωμένος στά οἰκονομικά του.  Τιμωρεῖται καί μαστιγώνεται μέ τίς βαρύτατες φορολογίες ὡς φταίχτης.

Ἀσφαλῶς καί «φταίει» ὁ Ἕλληνας πολίτης, ἀφοῦ ἑκούσια κρατάει μέσα στό πνευματικό DNA του τήν τρισχιλιετῆ του δημοκρατική παράδοση καί κυρίως τήν ἐν Χριστῷ πνευματική του ὀρθόδοξη ἐλευθερία.  Ἀπεύχεται καί βδελύσσεται ὅλες τίς ἱεροεξεταστικές μεθόδους καί τακτικές, καθώς καί τή σκοπιμότητά τους.

Τό κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, ὅταν ἦταν ἀντιπολίτευση, εἶχε ὑποβάλει ἐπερώτηση στή Βουλή ἐκθέτοντας τεκμηριωμένα τήν ἀντίθεσή του στίς προθέσεις τῆς τότε κυβερνήσεως νά ἐκδώσει τήν ΚτΠ.  Φαίνεται ὅμως ὅσο περνάει ὁ καιρός τόσο καί ἐπεκτείνονται οἱ ἀπαιτήσεις τῆς Τρόϊκας καί τῶν ἀγορῶν (τῶν Τραπεζῶν) καί νεκρώνεται ὁσημέραι κάθε ἀντίδραση ἐκ μέρους τῶν περισσοτέρων κομμάτων τοῦ ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου. 

Ὁ οἰκονομολόγος καί καθηγητής κ. Στάθης Ἀδαμόπουλος συνέλεξε ὅλη τή δραστηριότητα τῆς κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. σχετικά μέ τήν ΚτΠ.  Μέ τήν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εἴχαμε τίς κατωτέρω ἐξελίξεις:

Ὁ κ. Κατρούγκαλος ὡς Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν καί Διοικητικῆς Ἀνασυγκρότησης, ἐπεχείρησε νά καθιερώσει τήν ΚτΠ (ἄρθρο 16 σχεδίου νόμου πού τέθηκε πρός διαβούλευση στό opengov ἀπό 17 ἕως 24 Μαρτίου 2015). Λόγῳ τοῦ πλήθους τῶν ἀρνητικῶν σχολίων πού συγκέντρωσε τό συγκεκριμένο ἄρθρο στή διαβούλευση (98% τοῦ συνόλου), ἀποσύρθηκε ἡ πρόβλεψη γιά ΚτΠ ἀπό τό νομοσχέδιο πού τελικά ψηφίσθηκε (ἄρθρο 10 Ν. 4325/11-5-2015).  Οὐσιαστικά  ἡ ΚτΠ ἔχει ψηφιστεῖ μέ βάση τή ρύθμιση τοῦ ἄρθρου 10 ν.  4325/2015 μέ τήν ὁποία θεσμοθετεῖται ἡ δυνατότητα τῆς Πολιτείας νά ἐκδώσει ἄμεσα τήν "Κάρτα Πολίτη" ὡς μέσο ἠλεκτρονικῆς ταυτοποίησης τῶν πολιτῶν ἐξασφαλίζοντας ἔτσι "τήν ἀναγκαία τεχνική διαλειτουργικότητα τῆς ὑπηρεσίας τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης  μέ συστήματα φορέων τοῦ δημοσίου ἤ τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα ..." Αὐτό συνιστᾶ τήν οὐσία τῆς Κάρτας. Τό κέλυφος αὐτῆς, δηλαδή τό ὑλικό καί τεχνικό της μέρος, μπορεῖ νά γίνει μέ ὑ.α. διότι ὑπάρχει σχετική ἐξουσιοδότηση

Σέ συνεργασία μέ τήν Ἐθνική Τράπεζα τό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας ἐξέδωσε τήν Κάρτα Σίτισης. Διαβάζουμε ἀπό τήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας: «Ἡ κάρτα θά πιστώνεται μέ τό ἐπίδομα σίτισης πού δικαιοῦστε, καθ' ὅλη τή διάρκεια ἰσχύος τοῦ προγράμματος… Μπορεῖτε νά χρησιμοποιήσετε τήν κάρτα ἀποκλειστικά γιά ἀγορές τροφίμων σέ καταστήματα ἐμπορίας τροφίμων μέ τό σῆμα MasterCard στήν Ἑλλάδα, ὅπως supermarket, ὀπωροπωλεῖα, κρεοπωλεῖα, ἀρτοποιεῖα. Γιά νά πραγματοποιήσετε τή συναλλαγή, παραδίδετε τήν κάρτα στό ταμεῖο τῆς ἐπιχείρησης καί πληκτρολογεῖτε τόν PIN στήν εἰδική συσκευή POS……Τό ποσό χρεώνεται αὐτόματα στήν κάρτα, χωρίς καμία ἐπιπλέον ἐπιβάρυνση. Ἡ Κάρτα Ἀλληλεγγύης δέν μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ γιά ἀγορές μέ ἄτοκες δόσεις ἤ στό διαδίκτυο γιά ἠλεκτρονικές ἀγορές. Ἐπίσης δέν μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ σέ ΑΤΜ γιά ἀνάληψη μετρητῶν καί τό ποσό μέ τό ὁποῖο εἶναι πιστωμένη δέν μπορεῖ νά εἰσπραχθεῖ σέ μετρητά.»

Πρόκειται οὐσιαστικά γιά ἐκβιαστική ἐφαρμογή τῆς «Κοινωνίας χωρίς μετρητά», σύμφωνα μέ τήν ὁποία ἐκμεταλλεύονται κάποιοι τήν πενία καί τήν ἀνάγκη τῶν φτωχῶν ἀνθρώπων. Θά μποροῦσε νά εἶχε δοθεῖ ἕνα ἐπίδομα στούς φτωχούς, ὅπως τό θέρμανσης ἤ τῶν τέκνων, χωρίς τόν ἐκβιαστικό χαρακτήρα ἑνός συστήματος Καρτῶν. Ἐπίσης σύμφωνα μέ τόν κ. Κατρούγκαλο: «προχωροῦν ἤδη πιλοτικές ἐφαρμογές τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη, ὅπως ἡ κάρτα σίτισης, σέ συνεννόηση μέ τήν ἀναπληρώτρια ὑπουργό Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης κυρία Θεανώ Φωτίου», τό ΒΗΜΑ, 27/04/2015.

Μετά τόν ἀνασχηματισμό τῆς 17/7/2015 ὁ κ. Βερναρδάκης ἀνέλαβε στό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν ὡς ἀναπληρωτής Ὑπουργός γιά θέματα διοικητικῆς μεταρρύθμισης. Στίς 22/7/2015 διαβάζουμε στά ΜΜΕ πώς «Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θά προχωρήσει καί ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη, σέ ἐθελοντική βάση, καθώς θά εἶναι μία κάρτα ἡ ὁποία θά διευκολύνει τούς πολῖτες, στίς συναλλαγές τους μέ τίς δημόσιες ὑπηρεσίες… Προοπτικά ἡ ΚτΠθά μπορεῖ νά χρησιμοποιεῖται γιά ὅλες τίς δυνητικές χρήσεις (ὡς κάρτα δημότη, ὡς κάρτα ἀσφαλισμένου, ὡς κάρτα ἀγρότη, ὡς κάρτα ἀσθενοῦς, ὡς κάρτα μετανάστη, ὡς κάρτα νέου κ.λπ.) καί θά περιλαμβάνει τόν Ἀριθμό Δελτίου Ταυτότητας καθώς καί τούς κωδικούς γιά τό πρόγραμμα taxis τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν. Στόχος τῆς κυβέρνησης εἶναι νά ἐνσωματώσει ὅλες τίς ἠλεκτρονικές ὑπηρεσίες πού ἔχουν ἀναπτύξει τά ὑπουργεῖα καί νά ἀποτελέσει ἡ ἔξυπνη ΚτΠ«ὀμπρέλα» γιά ἠλεκτρονικές συναλλαγές πολιτῶν καί ἐπιχειρήσεων μέ τό κράτος.» (dikaiologitika.gr 22/7/2015)

Στό νέο μνημόνιο πού ψηφίστηκε στίς 14/08/2015, διαβάζουμε: «Ἕως τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2015, ἡ κυβέρνηση: α)…. β) θά ἐπεξεργαστεῖ, μέ τήν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος καί τόν ἰδιωτικό τομέα, κοστολογημένο σχέδιο γιά τήν προώθηση καί τή διευκόλυνση τῆς χρήσης ἠλεκτρονικῶν πληρωμῶν καί τή μείωση τῆς χρήσης μετρητῶν, μέ ἐφαρμογή πού θά ἀρχίζει ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 2016, γ)…» (σελ. 90, Ν.4336/14-8-2015)

Ἀμέσως μετά τίς ἐκλογές τῆς 20/9/2015 δημοσιεύονται στά ΜΜΕ οἱ προθέσεις τῶν Ὑπουργῶν:

Τέσσερις προτεραιότητες τίθενται γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς γραφειοκρατίας στό Δημόσιο ἀπό τήν νέα ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν καί αὐτές εἶναι ἡ περαιτέρω ἁπλούστευση τῆς νομοθεσίας μέ στόχο τήν ἄρση τῶν διοικητικῶν βαρῶν, ἡ ἐνίσχυση τοῦ δικτύου τῶν ΚΕΠ καί τῆς διαδικτυακῆς πύλης ΕΡΜΗΣ, ἡ ἠλεκτρονική ΚτΠκαί ἡ ἐπέκταση τῆς ἠλεκτρονικῆς ὑπογραφῆς.

Ὁ νέος Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν κ. Κουρουμπλῆς δήλωσε, ὅτι προωθοῦνται οἱ διαδικασίες γιά τήν ἑνοποίηση ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ἀριθμοῦ ἀστυνομικῆς ταυτότητας, ὥστε νά παταχθεῖ ἡ γραφειοκρατία ἐνῷ ἀνέφερε ἐπίσης πώς σημαντικός εἶναι καί ὁ διοικητικός κώδικας, καθώς πολλές φορές πρόστιμα δέν εἰσπράττονται.

Τό ἀφορολόγητο (πού ἀναμένεται νά αὐξηθεῖ στίς 12.000 εὐρώ) θά δίνεται μόνο γιά τίς δαπάνες μέ κάρτα. Τί σημαίνει αὐτό; Ὅτι πρέπει νά πληρώνουμε παντοῦ μέ κάρτα, σέ σοῦπερ μάρκετ, βενζινάδικα κ.λπ.

Θά παρέχεται ἔκπτωση φόρου γιά ἰατρικές δαπάνες μόνο σέ περίπτωση χρησιμοποίησης κάρτας. Αὐτή τή στιγμή οἱ πολῖτες πληρώνουν μέ μετρητά καί παίρνουν ἀπόδειξη ἡ ὁποία δέν ἐκπίπτει.  Τόσο ὁ Ι.Σ.Α. ὅσο καί ὁ Π.Ι.Σ. ἔχουν ἤδη ἐκφράσει αἰτιολογημένες ἀντιρρήσεις γιά τήν πληρωμή μέ κάρτα στά ἰατρεῖα.

Σέ ἡμερίδα γιά τίς ἠλεκτρονικές πληρωμές πού ἔγινε στίς ἀρχές Ὀκτωβρίου 2015, πέραν τῶν ἄλλων προτάσεων, ζητήθηκε ἀπό τόν ἀναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο τῆς Eurobank, κ. Θεόδωρο Καλαντώνη τό ἑξῆς: «Ἐπιμερισμός τῆς πίστωσης μισθοδοσίας δημοσίων ὑπαλλήλων καί συνταξιούχων σέ δύο διακριτά τμήματα, ὅπου τό ἕνα τμῆμα μπορεῖ νά πιστώνεται σέ προπληρωμένη κάρτα καί θά μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ ἀποκλειστικά γιά ἠλεκτρονικές συναλλαγές». (πηγές: dikaiologitika.gr, iefimerida.gr, capital.gr.)

Ἀποκαλύπτεται στήν πράξη, ὅτι ἔχουν δίκαιο οἱ ἱστοσελίδες πού ὑποστηρίζουν, ὅτι οἱ παγκόσμιοι κυβερνῆτες (τραπεζῖτες;) θέλουν ἁλυσσοδεμένους ὅλους τούς κατοίκους τῆς γῆς καί μέσα στόν ὑπολογιστή τους μέ πρώτους αἰχμαλώτους ὅλους τούς «κακούς» Ἕλληνες πολῖτες.

Πρός ἐπίρρωση ὅλων τῶν ἀνωτέρω στοιχείων, τά ὁποῖα κραυγάζουν γιά τούς ἐφιαλτικούς σκοπούς τῶν παγκοσμίων δικτατόρων, ἔχουμε τίς προφητεῖες τοῦ συγχρόνου μεγάλου ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἁγίου Παϊσίου.

Πρίν ἀπό τήν ἐπίσημη ἁγιοκατάταξή του ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀρκετοί, εἶχαν ἀμφισβητήσει τά ἰδιόχειρα γραπτά του πάνω στό θέμα αὐτό τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, πού μετονομάστηκαν Κάρτα τοῦ Πολίτη.  Εἶχαν μάλιστα ἰσχυρισθεῖ, φεῦ, ὅτι ὁ ἅγιος Γέροντας εἶχε παραπλανηθεῖ ἀπό μία προτεστάντισσα ὀνόματι Relfe καί ἐξ αὐτῆς πήγαζε ἡ φοβία του γιά τό 666 καί τά λοιπά.

Τώρα ὅμως πού ἔρχεται στό φῶς ὅλη ἡ ἀσκητική καί ἁγία ζωή του καί ὁ πλουσιώτατος Θαβώρειος φωτισμός του, ὅλοι οἱ καλοπροαίρετοι χριστιανοί διαβάζουν προσεκτικότερα τήν ἐσχατολογία του καί προβληματίζονται.  Εἶναι πολύ συγκεκριμένες οἱ προβλέψεις του καί οἱ προφητεῖες του γιά τήν Κάρτα καί δέν μποροῦν καθόλου εὔκολα νά ἀκυρωθοῦν.  Λέει χαρακτηριστικά ὁ  ἅγιος στά «Σημεῖα τῶν καιρῶν»:

«...Πίσω λοιπόν ἀπό τό τέλειο σύστημα "κάρτας ἐξυπηρετήσεως" ἀσφάλειας κομπιοῦτερ, κρύβεται ἡ παγκόσμια δικτατορία, ἡ σκλαβιά τοῦ ἀντίχριστου...... Μετά λοιπόν ἀπό τήν κάρτα, καί τήν ταυτότητα, "τό φακέλωμα" γιά νά προχωρήσουν πονηρά στό σφράγισμα, θά λένε συνέχεια στήν τηλεόραση, ὅτι πῆρε κάποιος τήν κάρτα τοῦ δεῖνα, καί τοῦ σήκωσε τά χρήματα ἀπό τήν τράπεζα. Ἀπό τήν ἄλλη μεριά θά διαφημίζουν τό "τέλειο σύστημα" τό σφράγισμα στό χέρι ἤ στό μέτωπο μέ ἀκτῖνες λέῖζερ, πού δέν θά διακρίνεται ἐξωτερικά, μέ τό 666 τό ὄνομα τοῦ ἀντίχριστου».

Τήν τελευταία δεκαετία, ἀλλά ἰδιαίτερα τήν παρελθοῦσα πενταετία ἔχουν βάλει στοίχημα οἱ πολιτικοί μας ἄρχοντες, σώνει καί καλά, νά μᾶς «ἐκπολιτίσουν», νά μᾶς συμμορφώσουν, νά μᾶς κάνουν ὀσφυοκάμπτες ὅλους τούς Ἕλληνες πολῖτες, ἀπό τά νεογέννητα νήπια, μέχρι καί τούς πεθαμένους, γιατί χωρίς ΚτΠ οὔτε νά ζήσουμε θά μποροῦμε οὔτε καί νά … ἐνταφιαστοῦμε…

Σήμερα λοιπόν δέν μᾶς ζητεῖται ἀνοιχτά, ἀπροκάλυπτα νά δηλώσουμε ρητά, λεκτικά, ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ, οὔτε νά ποδοπατήσουμε τόν Τίμιο Σταυρό τοῦ Σωτῆρος μας, οὔτε τίς ἅγιες εἰκόνες.  Οὔτε ἐπιμένουν πλέον νά φέρει ἐμφανῶς γραμμένο ἐπάνω στήν ΚτΠ τό 666, (π.χ. μέ τή χρήση τοῦ barcode EAN-13) ....Ἡ δυνατότητα διασύνδεσης εἶναι ἡ πραγματική ἀξία τῆς "Κάρτας Πολίτη". Χωρίς αὐτήν δέν μπορεῖ νά γίνει τό γενικό φακέλωμα. Οὔτε ὁ ἀποκλεισμός κάποιου ἀπό τά ἀγαθά καί ὑπηρεσίες πού ἡ χρήση τῆς "Κάρτας" προσφέρει.

Φανταστεῖτε, λοιπόν, πόση μεγάλη δύναμη παρέχει γιά τόν ἔλεγχο τῶν λαῶν τό ἠλεκτρονικό φακέλωμα πού θά προκύψει μέ τή χρήση τῆς Κάρτας. Φανταστεῖτε τήν ἐξουσία αὐτή, ὄχι στήν ὑπηρεσία μίας ἔντιμης καί νομοταγοῦς κρατικῆς διοίκησης, ἀλλά στά χέρια ἑνός τυράννου, ἑνός διεστραμμένου νέου Χίτλερ ἤ ὅποιου νέου πλανητάρχη τῆς ἐπιδιωκόμενης παγκόσμιας κυβερνήσεως πού θά ἔλθει μετά ἀπό αὐτήν (τήν διαφημιζόμενη καί ἀπό τούς πολιτικούς μας) παγκόσμια διακυβέρνηση.

Καί μόνο γι’ αὐτήν τήν ἐφιαλτική ὀργουελική προοπτική δέν ἀξίζει, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ὕπαρξη τοῦ ἀριθμοῦ 666, νά ἀγωνιστοῦμε γιά τήν μή ἐπιβολή τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων;

Δέν γνωρίζουμε ἄν ὁ ἀριθμός τῆς "Κάρτας" στήν παροῦσα φάση θά περιέχει τό 666 ἤ ἄν θά σχηματίζεται μέ βάση αὐτό τό ἀριθμητικό σύμπλεγμα. Ὅποιος ὅμως καί ἄν εἶναι ὁ ἀριθμός, ὁ προαναφερόμενος ἐκβιασμός ἐκδηλώνει καί ἐμπεριέχει ὅλη τή "φιλοσοφία" καί τόν πυρήνα τῆς μεθοδείας τοῦ Ἀντιχρίστου πού προφητεύεται στήν Ἀποκάλυψη (13.17).

Τήν ἐποχή ἐκείνη, ὅποιος δέν δεχθεῖ νά χαραχθεῖ στό δεξί του χέρι ἤ στό μέτωπο ὁ ἀριθμός ἤ τό ὄνομα θηρίου, "…μή δύνηται ἀγορᾶσαι ἤ πωλῆσαι…" Διά τῆς κοιλίας ὁ ἐκβιασμός.  Σήμερα, ἄν δέν δεχθεῖς νά λάβεις τόν κωδικό ἀριθμό σου καί τήν "Κάρτα", δέν θά λάβεις τήν ἐπιχορήγηση. Θά πεινάσεις. Κοινός παρανομαστής ὁ ἐκβιασμός. Τότε τό ζητούμενο θά εἶναι ἡ ἀποδοχή καί προσκύνηση τοῦ θηρίου. Σήμερα, ἡ ἀριθμοποίηση τοῦ προσώπου.

Δέν πρέπει, ἑπομένως, νά προβληματιστοῦμε ἄν οἱ σημερινές πρακτικές μέ τίς "Κάρτες",  ὅπως ἐφαρμόζονται σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο, ἀποτελοῦν μία κατάσταση "προδρομική" τῆς τελικῆς;

Σέ προγενέστερες πιέσεις πολιτικῶν πού ἔλεγαν: Μά τί κάνετε ἔτσι;  Τό 666 εἶναι ἕνας ἀριθμός μεγαλύτερος ἀπό τό 665 καί μικρότερος τοῦ 667 ἐμεῖς τούς ἀπαντούσαμε: Ἀφοῦ ἔτσι εἶναι, δηλαδή ἕνας τυχαῖος ἀριθμός μεταξύ τοῦ 665 καί τοῦ 667, γιατί ἐπιμένετε σ(α)τανικά νά τοποθετηθεῖ στίς ἠλεκτρονικές - ὅπως τίς ὀνομάζαμε τότε, πρό εἰκοσαετίας – ταυτότητες;  Γιατί νά μήν τοποθετηθεῖ π.χ. ὁ ἀριθμός 888 ἤ 757 ἤ κάποιος ἄλλος;  Βέβαια ἐκεῖνοι, οἱ φαιδροί ὑπουργοί ἤ βουλευτές, ἀκριβοπληρωμένοι ἀπό τούς δικτάτορες τῆς Νέας Ἐποχῆς ἐπιστράτευαν ἐπίσης ἀκριβοπληρωμένους δημοσιογράφους, γιά νά εὐτελίζουν τό θέμα καί νά γελοιοποιοῦν τούς ὁμολογητές χριστιανούς.

Ὅλες πάντως οἱ εὐγενεῖς ἐν Χριστῷ ἀντιδράσεις κατά τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, ἤ τῆς μεταλλαγμένης "Γεωργακικῆς" ΚτΠ ἔφεραν ἀποτέλεσμα, ἀφοῦ τόν πρῶτο λόγο καί τόν τελευταῖο στό ἱστορικό γίγνεσθαι, καί δή τῶν ἑλληνικῶν πραγμάτων, τόν ἔχει ὁ Βασιλεύς τῶν Βασιλευόντων καί Κύριος τῶν Κυριευόντων ἐν Τριάδι Θεός, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός καί τό Πανάγιον  Πνεῦμα.

Τό μόνο πού κάναμε, ἐμεῖς οἱ μικροί, εὐτελεῖς, ἀνάξιοι, ἦταν, ἄλλοτε κομψά καί ἄλλοτε ἄκομψα νά ὁμολογοῦμε τά τοῦ Χριστοῦ κελεύσματα λαμβανόμενα ἀπό τήν ἱερότατη Ἀποκάλυψη τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ἠγαπημένου, παρθένου, ἐπιστηθίου φίλου τοῦ Κυρίου μας.  Ὁ καλός Θεός βλέποντας τήν καλή ἐν Χριστῷ βούληση καί τήν ὁμολογία Χριστοῦ ἐκ μέρους  τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἐνίων ἔστω κληρικῶν καί πολλῶν πιστῶν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, οἰκονόμησε ἔτσι τίς ἐξελίξεις, ὥστε – Δόξα τῷ ἐν Τριάδι Θεῷ - νά ἀπειλούμαστε μέν, ὅπως ἀπειλοῦνται τά κακά παιδιά, ἀλλά νά μήν ὑποχρεούμαστε νά δώσουμε ἀκόμα γῆν καί ὕδωρ καθώς καί τήν ψυχή μας στίς ἀπαιτήσεις τοῦ ὁσημέραι ἱδρυομένου παγκοσμίου ἀντιχρίστου κράτους. 

Μέ τήν εὐκαιρία, πρέπει νά ἀναφερθεῖ ὅτι ὁ κωδικός ἀριθμός κάθε Κάρτας-Ταυτότητας ἐκτιμᾶται ὅτι δέν θά περιέχει στήν παροῦσα φάση (τουλάχιστον ἐμφανῶς) στή σύνθεσή του τό δυσώνυμο ἀριθμό 666. Δέν ἀποκλείεται βέβαια καί τό ἀντίθετο, ἀλλά αὐτό μπορεῖ νά τό διαπιστώσει μόνο μία ὁμάδα εἰδικῶν ἐπιστημόνων τῆς πληροφορικῆς, ἀναλύοντας τίς ἀπόρρητες τεχνικές προδιαγραφές τοῦ "μικροτσίπ" πού θά χρησιμοποιηθεῖ. Εὐχερής, ὅμως, τεχνικῶς θά εἶναι ἡ προσθήκη του στό μέλλον σέ κρυφό ἤ φανερό σημεῖο. Ὁ κωδικός ἀριθμός, πού θά σημαδεύει καθοριστικά πλέον κάθε πολίτη ἀπό τή γέννησή του μέχρι τό θάνατό του σέ κάθε ἐκδήλωσή τοῦ βίου του, θά "ἀριθμοποιήσει" τό ἀνθρώπινο πρόσωπο. Θά καταστεῖ ἀριθμός-σύμβολο (συμ)μετοχῆς καί ἐντάξεως κάθε προσώπου στό Σύστημα πού  τόν προωθεῖ καί τόν ἐπιβάλλει: στό Σύστημα τῆς Νέας Ἐποχῆς καί τῆς Νέας Τάξεως τῶν Πραγμάτων πού αὐτή ἐπαγγέλλεται.

Τοῦτο εἶναι μία μεγάλη ἀλήθεια καί ἀπό τήν ἄποψη αὐτή  βάσιμος εἶναι ὁ φόβος πολλῶν πνευματικῶν ἀνθρώπων ὅτι ἡ  καθιέρωση τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας καί ἡ γενικευμένη ἀποδοχή της θά σημάνει τήν ὁλοκλήρωση ἑνός Παγκόσμιου Συστήματος πού μέ πρόσχημα τήν ἠλεκτρονική διακυβέρνηση καί τήν ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν θά εἶναι σέ θέση νά ἐλέγξει τούς λαούς τῆς Οἰκουμένης, ἀφοῦ χωρίς τή συμμετοχή στό Σύστημα αὐτό καί τήν κατοχή τῆς Κάρτας θά εἶναι ἀδύνατη ἡ ἄσκηση θεμελιωδῶν ἀστικῶν, οἰκονομικῶν, κοινωνικῶν καί πολιτικῶν δικαιωμάτων. Ἀπό τήν ἄποψη αὐτή δείχνει ὅτι πραγματώνεται ἐν μέρει ἡ προφητεία τῆς Ἀποκαλύψεως "…μή δύνηται ἀγορᾶσαι ἤ πωλῆσαι…"

Ἑδραιώνει, ὅμως, ἡ νέα ταυτότητα ὡς ἐργαλεῖο ἐξουσίας στά χέρια μίας Παγκόσμιας Διακυβέρνησης (σέ συνδυασμό μέ τήν ποικιλοτρόπως προωθούμενη ἀποστασία ἀπό τό Χριστό) καί ὁλοκληρώνει τήν πρώτη περίοδο δράσεως τῶν ἀντίχριστων δυνάμεων πού ἅγιοι γέροντες ὅπως ἰδιαιτέρως καί ὁ ἅγιος Παΐσιος ἀποκαλοῦν πρόδρομο τοῦ Ἀντιχρίστου. Πάνω στό Σύστημα πού σήμερα κτίζεται μεθοδικά θά ἑδραιώσει, ἄν ὁ Θεός τό παραχωρήσει,  τήν ἐξουσία του.

Μᾶς κάνει ἐντύπωση, πώς ὁ νέος Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν καί Διοικητικῆς Ἀνασυγκρότησης κ. Παναγιώτης Κουρουμπλῆς, ἄνθρωπος καί πολιτικός ἔντιμος καί χριστιανός ἐμφανίστηκε στίς 5-10-2015 σέ συνάντηση μέ τόν μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο, ἀποφασισμένος νά ἐπιβάλει τήν ΚτΠ.  Ὁ κ. Κουρουμπλῆς δέν ἔχει ἀσφαλῶς πληροφορηθεῖ σωστά, ὅτι οἱ ἀντιθέσεις τῶν ἐκκλησιαστικῶν κύκλων δέν εἶναι ἀσήμαντες.  Ἄς ἀναλογισθεῖ ὡς συνειδητός χριστιανός, ὅτι ἡ εὐθύνη του θά εἶναι ἀσυλλήπτων διαστάσεων.  Θά δώσει λόγο στόν ἀληθινό ἐν Τριάδι Θεό, γιά τήν καθέλκυση τοῦ ὀρθοδόξου ἑλληνικοῦ λαοῦ στό παγκόσμιο κράτος τοῦ ἀντιχρίστου. Μή γένοιτο!

Βέβαια μετά ἀπό τά capital controls ἀναγκάστηκαν πολλές χιλιάδες ἐλλήνων πολιτῶν ἀδελφῶν μας νά παραλάβουν πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες, γιά νά ἀντλοῦν τά ψίχουλα μετρητά ἀπό τίς τράπεζες καί μάλιστα μέ πολύ κόπο καί ταλαιπωρία.  Εἴπαμε: φταίει ὁ ἕλληνας πολίτης, γιατί ἐπιμένει μέ ὅλη τή συμπεριφορά του καί τό ὀρθόδοξο εἶναι του καί τό ὀρθόδοξο ἦθος του, ἀλλά καί μέ τήν ὀρθόδοξη ἐλεύθερη μαρτυρία του, νά ἀντιστέκεται στόν Εὐρωπαϊκό ἀντίχριστο ὁλοκληρωτισμό.

Γνωρίζει ὅμως ὁ ἁπλοϊκός Ἕλληνας πολίτης ὅτι ἡ πιστωτική ἤ χρεωστική κάρτα δέν εἶναι ἡ ΚτΠ.  Εἶναι πέραν πάσης ἀμφιβολίας κατανοητό καί στόν πιό ἀφελῆ Ἕλληνα πολίτη, ὅτι ἡ ὕπουλα εἰσαγόμενη πιστωτική ἤ χρεωστική ἤ ἄλλως πως ὀνομαζόμενη ὑποχρεωτική Κάρτα Συναλλαγῶν:

α. μπορεῖ νά περιέχει τό τσιπάκι RFID, ἀναπρογραμματιζόμενο,

β.  εἶναι μικρῆς ἤ μεγάλης  χωρητικότητας ἀλλά σέ κάθε περίπτωση

γ.  ἐπικοινωνεῖ μέ βάση δεδομένων,  ὅπου περιέχονται τώρα ἅπαντα τά οἰκονομικά δεδομένα ἀλλά ἐν συνεχείᾳ ἅπαντα τά  προσωπικά δεδομένα ὅλης τῆς δημόσιας καί ἰδιωτικῆς ζωῆς.

Εἶναι πεπεισμένοι οἱ συμπολῖτες μας, ὅτι ἡ νέα ὕπουλη Κάρτα Συναλλαγῶν θά ἐνσωματώσει «ἀναβαθμιζόμενη» πλήρως τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, μιά Κάρτα γιά ὅλες τίς δουλειές ἤ τό ἀντίστροφο ἀνάλογα μέ τόν σχεδιασμό ἤ καί τίς ἀντιδράσεις.  Σημειωτέον ὅτι τήν ΚτΠ ἀπέρριψαν μέσῳ διαβούλευσης, ὅλοι οἱ δημοκρατικοί φορεῖς τῆς χώρας μας, ἐκτός κάποιων κομματικῶς πειθαρχούντων ἀφελῶν.

Κανένας κομματικός παράγοντας δέν ἐπιτρέπεται πλέον νά μᾶς παραπλανᾷ καί νά ἐμπαίζει τούς καταταλαιπωρημένους Ἕλληνες πολῖτες, ἐπειδή ὅλοι γνωρίζουμε, ὅτι εἶναι ἀδύνατον νά παταχθεῖ ἡ φοροδιαφυγή μέ τήν Κάρτα Συναλλαγῆς ἀφοῦ:

α.  ἐπιβάλλεται ὑποχρεωτικά στίς συναλλαγές τοῦ πάμφτωχου ἤ μικρομεσαίου Ἕλληνα πολίτη,

β.  ἐπιβάλλεται δήθεν ὑποχρεωτικά στούς ἔχοντας ἄφθονα χρήματα, ἀφοῦ αὐτοί ἔχουν τήν δυνατότητα ἰδιαιτέρων, μυστικῶν εὐνοϊκοτάτων συμφωνιῶν, μέ τίς τράπεζες καί

γ. ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, μέ ρυθμιστικό ρόλο στίς συναλλαγές,  ἔχει τό δικαίωμα μέ νομοθετική ἐξουσιοδότηση (ν. 3691/2008) τή δυνατότητα ἐκδόσεως ρυθμιστικῶν ἤ κανονιστικῶν Πράξεων γιά πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Τήν εὐθύνη τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς ἔχει ἡ Κυβέρνηση.

Ἄς ὑπενθυμίσουμε ὅτι πολύ περισσότεροι ἀπό ἑκατό χιλιάδες ἀδελφοί ἔχουν δηλώσει ἠλεκτρονικά καί ὄχι μόνο, καί συνεχίζουν ἀσταμάτητα νά δηλώνουν, ὅτι δέν θά παραλάβουν τήν ΚτΠ.  Καί τοῦτο διότι ἡ ΚτΠ ἐνσωματώνοντας (δηλ ἀναβαθμιζόμενη) τίς λειτουργίες τῆς Κάρτας συναλλαγῶν, καί ἄλλων ἴσως Καρτῶν, καί ἐφόσον χωρίς αὐτή δέν θά μπορεῖ ὁ πολίτης οὔτε νά ἀγοράσει οὔτε νά πουλήσει τίποτα, μᾶς θυμίζει τό περιγραφόμενο στήν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου σφράγισμα, ἐφόσον ὅλη μας ἡ ζωή θά κρέμεται ἀπ’ αὐτήν τή μοναδική δυνατότητα, νά ζεῖ κανείς μόνο μέ τήν Κάρτα, πού θά εἶναι δῶρο τοῦ παγκοσμίου ἀντιχρίστου κράτους.  Φαίνεται πώς ἀρχικά δέν θά ἔχει ἐμφανῶς (π.χ. μέ τή χρήση τοῦ barcode EAN-13) τόν ἀριθμό 666, δηλωτικό τοῦ ὀνόματος τοῦ ἀντιχρίστου γιά εὐνοήτους λόγους.  Ὁποιαδήποτε ἄλλη στιγμή ἀποφασίσει τό παγκόσμιο ἀντίχριστο κράτος, θά μπορεῖ ἄδηλα καί κρύφια, μέσῳ τοῦ ὑπερσυγχρόνου μικροτσίπ RFID, νά προσθέσει τόν δυσώνυμο ἀριθμό, τό 666, καί νά ὁλοκληρώσει ἔτσι τόν παγκόσμιο ἀντίχριστο σκοπό της.  Πανεύκολο θά εἶναι περαιτέρω νά γενικεύσει εἰς πάντα τά ἔθνη καί τό πολυπόθητο γιαυτήν δαιμονικό χάραγμα.

Οὐσιαστικά ἡ ΚτΠ θά εἶναι τό μεῖζον. Ἡ Κάρτα συναλλαγῶν τό ἔλασσον. Εἶναι μία ἐφαρμογή πού γιά ἕνα διάστημα ἐξοικειώσεως θά λειτουργεῖ αὐτοτελῶς, ἀλλά σέ κάποια φάση θά ἐνσωματωθεῖ  στίς δυνατότητες τῆς ΚτΠ. Διότι τό ἄρθρο 10 ν.  4325/2015 παρέχει τή δυνατότητα διαλειτουργικότητας καί διασυνδέσεως ὅλων τῶν δεδομένων δημοσίου καί ἰδιωτικοῦ τομέα μόνο στήν ΚτΠ. Ἔτσι ἡ "Κάρτα Πολίτη"  θά εἶναι στό μέλλον καί τό "πορτοφόλι" τοῦ κατόχου της, ἀφοῦ μέ αὐτή θά διακινοῦνται καί χρήματα, θά εἶναι λοιπόν διασυνδεδεμένη καί μέ τό τραπεζικό ψηφιακό σύστημα.

Μετά ἀπό τά capital controls πολλοί συμπολῖτες μας πῆραν χρεωστική Κάρτα γιά τήν ἀνάληψη χρημάτων.  Καλόν θά εἶναι νά τή χρησιμοποιοῦμε ὅσο γίνεται σπανιότερα γιά νά ἀποφύγουμε τήν ἐξοικείωση μέ τίς Κάρτες.

Ὁ Ὅσιος Παΐσιος κατόπιν θείου φωτισμοῦ μᾶς προειδοποιεῖ νά μήν παραλάβουμε τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη διότι ἀποτελεῖ τόν ἀρραβώνα τοῦ σφραγίσματος τοῦ ἀντιχρίστου.  Λέει συγκεκριμένα: «Μετά λοιπόν ἀπό τήν Κάρτα καί τήν ταυτότητα «τό φακέλωμα» θά προχωρήσουν πονηρά στό σφράγισμα…».

Ἑπομένως μέ τήν πονηρία τους οἱ ἀντίχριστες δυνάμεις τῆς Νέας Ἐποχῆς μετά τήν Κάρτα θά μᾶς σύρουν στό σφράγισμα. 

Εἶναι δυνατόν νά τοποθετηθοῦμε ἀντίθετα ἀπό τόν ἅγιο Γέροντα πού ἐπαληθεύεται πολλαχῶς στίς ἡμέρες μας;  Ρητά τοποθετούμαστε: Δέν παραλαμβάνουμε τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη.

... Ἡ ἄρνηση τῶν πολλῶν χιλιάδων πιστῶν χριστιανῶν γιά τήν παραλαβή τῆς "Κάρτας" συνιστᾶ στάση δημόσιας ὁμολογίας Πίστεως.

Εἰδικότερα, ὁ Χριστός ζητᾶ τή δημόσια ὁμολογία τῆς Πίστεως πρός Αὐτόν («ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων»), ἐνῶ ἀπαγορεύει τήν δημοσιοποίηση τῶν καλῶν ἔργων, τά ὁποῖα ζητᾶ νά γίνονται «ἐν κρυπτῶ».

Στήν Ἀποκάλυψη τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ὁ Χριστός συναρτᾶ τήν ὁμολογία πίστεως πρός Αὐτόν μέ τό θέμα τῆς οἰκονομικῆς καί βιολογικῆς ὑπάρξεως τοῦ πιστοῦ. Συγκεκριμένα, ζητᾶ ἀπό τόν πιστό νά μήν δεχθεῖ τό «σφράγισμα» τοῦ Ἀντιχρίστου, σέ ἀντάλλαγμα τή δυνατότητά του νά μπορεῖ νά συναλλάσσεται σέ οἰκονομικό ἐπίπεδο, πράγμα πού τοῦ ἐγγυᾶται λογικῶς τήν ἐπιβίωσή του. Ὅλοι οἱ Ἅγιοι Πατέρες πού ἀσχολήθηκαν μέ τό θέμα τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Ἀντιχρίστου, συνιστοῦν τήν ἄρνηση τοῦ «σφραγίσματος», ἐπισείοντας τίς αἰώνιες σωτηριολογικές συνέπειες γιά τούς ἀποδέκτες τοῦ σφραγίσματος.

Ἡ ἴδια ὁμολογιακή στάση μπορεῖ νά τηρηθεῖ καί στίς προδρομικές καταστάσεις πού θά προετοιμάζουν τό «σφράγισμα». Καί ἡ "Κάρτα Πολίτη", ὅπως καταδείξαμε, καί ὅπως ἔλεγε καί ὁ ἅγιος Παΐσιος εἶναι ἀρραβώνας τοῦ τελικοῦ σφραγίσματος.

Σέ διαφορετική περίπτωση, ἄς ἀναλογιστοῦν μεταξύ τῶν ἄλλων συνεπειῶν καί τή διαίρεση τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ σέ ἐκείνους πού θά δεχθοῦν τήν "Κάρτα" καί σέ ἐκείνους (καί δέν θά εἶναι λίγοι) πού εἴτε γιά λόγους Πίστεως εἴτε γιά λόγους ἐλευθέρου φρονήματος   θά τήν ἀρνηθοῦν. Οἱ καιροί γιά τόν ἑλληνισμό εἶναι "οὐ μενετοί" καί μία τέτοια διαίρεση δέν ὠφελεῖ.

Τέλος, καλοῦμε τόν Ἑλληνικό λαό  νά ὑπερασπιστεῖ μέ κάθε νόμιμο μέσο τίς ἐλευθερίες του, νά μήν ὑποκύψει στόν ἐκβιασμό τῆς "Κάρτας" καί νά ἀρνηθεῖ τήν παραλαβή της  γιατί τά διακυβευόμενα ἀγαθά εἶναι πολλά.

Οὔτε πάλι πρέπει νά ἀρκεσθεῖ στήν προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων ἀπό τήν Ἀρχή Προστασίας Δεδομένων, γιατί εἶναι βέβαιο ὅτι καί αὐτή στό τέλος, ὅπως μέχρι τώρα ἔπραξε γιά κάθε ἐπεξεργασία δεδομένων, θά βάλει κάποιες προϋποθέσεις σάν στάχτη στά μάτια μας καί τελικά θά «εὐλογήσει» τίς Κάρτες.

Πρέπει καί μπορεῖ ὁ Ἑλληνικός λαός νά ἀπαιτήσει τήν καθολική ἀκύρωση τῆς εἰσαγωγῆς κάθε εἴδους ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων μέ microchip καί Ἑνιαῖο Κωδικό Ἀριθμό. Ἡ δέ ἐπίσημη Ἐκκλησία πρέπει νά παρέμβει καί νά προστατεύσει τίς ἐλευθερίες τῶν πιστῶν καί ὅλου τοῦ λαοῦ. Ὁ ἀγώνας αὐτός δέν εἶναι μάταιος οὔτε ἀτελέσφορος. Οἱ πολίτες τῆς Μεγάλης Βρετανίας πρόσφατα κατάφεραν νά πετύχουν μέ πολιτικό ἀγώνα τήν ἀκύρωση εἰσαγωγῆς τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων στή χώρα τους, ἔχοντας ὡς ἐπιχειρήματα τήν φαλκίδευση τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν τους. Ὁ λαός τῆς Ἀγγλίας διαμαρτυρήθηκε καί πέτυχε νά μή γίνει «τό σφραγισμένο μοσχάρι ἑνός παγκόσμιου σταύλου».  Ἡ νίκη τοῦ λαοῦ αὐτοῦ εἶναι σημεῖο παρήγορο καί γιά τήν Ἑλλάδα, δίνοντας τό μήνυμα ὅτι μέ συντονισμένη δράση Κλήρου, πιστοῦ λαοῦ, ἀλλά καί κάθε καλοπροαίρετου πολίτη εἶναι δυνατή ἡ ἀποτροπή εἰσαγωγῆς τῶν νέων ταυτοτήτων-φακέλων-καταδοτῶν.

Ἄς εὐχηθοῦμε ταπεινά καί ἐγκάρδια οἱ εὐχές τῶν συγχρόνων ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας καί πάντων τῶν ἁγίων καί οἱ πολλές πρεσβεῖες τῆς κυρίας Θεοτόκου νά μᾶς τονώνουν στήν ἐν Χριστῷ πνευματική ζωή καί νά σφυρηλατοῦν μέσα μας τό μαρτυρικό φρόνημα καί πρός τά ἔξω τήν καλή ἐν Χριστῷ ὁμολογία.