Νέα Ταυτότητα, Κάρτα του Πολίτη, ΑΜΚΑ,Ἠλεκτρονική Διακυβέρνηση

Τό Ἅγιον Ὅρος καταδίκασε τήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ «ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»


Ἐξ ἀφορμῆς τῆς προσφάτου καταθέσεως στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων τοῦ νομοσχεδίου «Γιά τήν Ἠλεκτρονική Διακυβέρνηση» καί τήν ἀπορρέουσα ἐκ τούτου μελ­λον­τική ἔκδοσι τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη», ἡ Ἱερά Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐπιθυμεῖ νά ἐπισημάνη τά ἀκόλουθα:

Κάρτα τοῦ Πολίτη: Ἐπιστολή πρός την Ἱερά Σύνόδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


[Αγγλικά English]
[Γαλλικά Français] [Γερμανικά Deutsch] [Αραβικά ص. عربي] [Σέρβικα Srpski] [Ρωσικά Pусский]


Πρός
Τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον
Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Σεβασμιωτάτους ἁγίους Ἀρχιερεῖς
τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαπιστώσεις καί τοποθετήσεις σχετικά μέ τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη.

Οἱ ὑπογεγραμμένοι ἱερεῖς, ἱερομόναχοι καί μοναχοί τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀνησυχοῦντες γιά τήν ἰδιάζουσα κατάσταση τῆς κρίσεως πού διέρχεται ἡ πατρίδα μας καί ἰδιαίτερα γιά τήν πρόθεση τῆς Κυβερνήσεως νά ἐφαρμόσει τόν νόμο ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης καί νά ἐκδώσει σάν ἐργαλεῖο της τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, ἔχοντας ὑπ’ ὄψιν τίς σχετικές κυβερνητικές ἐξαγγελίες δηλώνουμε τήν ἄρνησή μας νά παραλάβουμε τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη γιά τούς παρακάτω λόγους :

AMKA: Δευτερολογία γιὰ τὸν ΑΜΚΑ καὶ … τέλος.

Τό κείμενο πού ἀκολουθεῖ εἶναι ἕνα εἶδος ἀπαντήσεως σέ προηγούμενο κείμενο τοῦ καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μ. Γρηγορίου, στό ὁποῖο ἐγράφετο ὅτι «Ἀπὸ ποιμαντικὴ πάντως ἄποψη θὰ ἦταν ἄκαιρο νὰ ζητήσουμε ἀπὸ τόν καθέκαστα συνάνθρωπο μας, ὁ ὁποῖος ἔχει λόγους νὰ κινηθῆ μέσα στὴν σύγχρονη κοινωνία (θέματα ὑγείας, παιδείας, μετακινήσεως, δοσοληψιῶν κ.λπ.) χρησιμοποιώντας τὸν ΑΜΚΑ,  νὰ μὴ τὸν παραλάβει καὶ νὰ μπεῖ σὲ δοκιμασίες» (ΟΡΘΡΟΣ).

Σημ: Ἀρχικό κείμενο σε μονοτονικὸ – ἀκολουθεῖ πολυτονικὴ ἔκδοση.