Νέα Ταυτότητα, Κάρτα του Πολίτη, ΑΜΚΑ,Ἠλεκτρονική Διακυβέρνηση

Παγκόσμια συμμορία ἔκλεψε ἀπό ΑΤΜ τραπεζῶν σέ ὅλο τόν κόσμο 45 ἑκατομμύρια δολάρια!

ΣΧΟΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ:
Τελικῶς, ὄντως ἴσως ἰσχύει τό ... «Λεφτά ὑπάρχουν», (κατά μία ἔννοια) αὐτό πού δέν ἰσχύει εἶναι τό «Ἀσφαλής Ἠλεκτρονική Διακυβέρνηση: ὑπάρχει»!

Listeia45Ek

Διαβάζουμε στο "NewsIT"

Τό FBI ψάχνει τούς χάκερς πού... τίναξαν τόν Λευκό Οἶκο στόν ἀέρα!

ΣΧΟΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ:
Ἕνα ἀκόμα κτύπημα στόν μύθο τῆς ἀσφάλειας δεδομένων ... ἄν οἱ χάκερς μποροῦν τόσο εὔκολα νά κάνουν ὅτι θέλουν στό Λευκό Οἶκο... ἀλλοίμονον στούς «λοιπούς οἴκους»...

FBIWhiteHouse

Λάθος ὑπαλλήλου μπλόκαρε τό ΤΑΧΙS σέ 27 Δ.Ο.Υ.

ΣΧΟΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ:
Μπορεῖ ἤ ἔμφαση τῶν τελευταίων ἡμερῶν στήν ἰστισελίδα μας νά εἶναι γύρω ἀπό τήν ἡμερίδα γιά τίς μεταμοσχεύσεις, ἀλλά ... ἅς μήν ξεχνιώματε - Μύθος τῆς ἀσφαλοῦς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης «ξανακτυπᾶ»!

TAXISNET-Chaos

Ἡ ἀναπνοή «ἀποτύπωμα» τοῦ κάθε ἀνθρώπου

Διαβάζουμε στό ID-ONT Blogstpot:
Νά κάτι πού φτιάχνεται γιά τό καλό μας, ἀλλά δέν ὑπάρχει περίπτωση νά μήν χρησιμοποιηθεῖ καί γιά τό κακό μας: Ἀνιχνευτές ἀναπνοῆς θά μποροῦν νά καταγράφουν τούς διερχόμενους μέ βάση τήν ...ἀναπνοή! Ἄλλωστε σύμφωνα μέ τό Ἑλβετικό Ἰνστιτοῦτο ἡ ἀναπνοή συνιστᾶ βιομετρικό στοιχεῖο.

 AnapnoiID

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΜΕ RFID ΗΡΘΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ἡ Τράπεζα EUROBANK ἀνακοίνωσε ἐδῶ καί λίγο καιρό στήν ἰστοσελίδα της (http://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=1027&mid=961&lang=gr) (γιά νά σᾶς ἀνοίξει ἡ σελίδα θά πρέπει νά ἀντιγράψετε τό λίνκ στό πρόγραμμα περιήγησης) τίς νέες πιστωτικές κάρτες τῆς τεχνολογίας PayPass ἤ στά ἑλληνικά «ἀνέπαφων συναλλαγῶν».

AustraliaRFID

Περισσότερα Άρθρα...