Νέα Ταυτότητα, Κάρτα του Πολίτη, ΑΜΚΑ,Ἠλεκτρονική Διακυβέρνηση

ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΣΙΠΑΚΙ ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΗΣ ΗΠΑ !

Πρῶτα ἐξαθλιώνουν τούς λαούς παγκοσμίως, γιά νά τούς «βοηθήσουν» μετά ΣΦΡΑΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ!

RFID-Emfiteuma

Τά τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια, οἱ ΗΠΑ καί τό Ὑπουργεῖο Γεωργίας ἔχουν ἐνεργά προσπαθήσει νά ἀναπτύξουν νέους τρόπους γιά νά μειώσουν τήν ἀπάτη στό ὁμοσπονδιακό πρόγραμμα κουπονιῶν τροφίμων, τό ὁποῖο καλύπτει ἐπί τοῦ παρόντος περίπου 50 ἑκατομμύρια Ἀμερικανούς καί προσθέτει περισσότερους ἀπό 10.000 νέους ἐγγεγραμμένους στίς τάξεις τοῦ καθημερινά, σύμφωνα μέ δημοσιεύματα.

«Ἔξυπνα» χαρτονομίσματα, μέ μικροσκοπικά τσίπ.

ΣΧΟΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ:
Τελικῶς, εἴτε μέ κάρτα πολίτη εἴτε χωρίς, εἴτε μέ ἀχρήματη κοινωνία ἤ «χρήματη» (συγχωρέστε τό ἅ-γραμματον λογοπαίγνιον) ... τό τσιπάκι «φοριέται» ἔτσι καί ἀλλοιῶς; Πόσες ἄλλες μεθόδοους παγκοσμιοποιημένης σκλάβο-παρακολούθησης θά εὐφεύρουν;

ExipnoXartonomisma

Κλάπηκαν 22 ἑκατομμύρια ὀνόματα χρηστῶν ἀπό τή Yahoo Ἰαπωνίας !

yahoo

Ἕνα ἀκόμα χτύπημα στήν ὑποτιθέμενη ἀσφάλεια τῆς Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης!

ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟ http://id-ont.blogspot.gr/: «Ἡ ἑταιρεία σημειώνει πώς ἔχει λάβει πρόσθετα μέτρα ἀσφαλείας ὥστε νά μήν ὑπάρξει ἀνάλογο συμβάν στό μέλλον.» Μπράβο Yahoo!!! Προπαντῶς αὐτό... Μία Ἑλληνική παροιμία λέει «ρώτα καί τόν ἀδερφό μου τόν ψεύτη» κι ἄλλη μία: «Ὅσα δέν φτάνει ἡ ἀλεποῦ τά κάνει κρεμαστάρια» ! Θέλετε κι ἄλλη; «Στάχτη στά μάτια»...

Ἡ Κίνα κατηγορεῖται γιά κακόβουλη διαδικτυακή ἐπίθεση (hacking) σέ Ἀμερική (Πεντάγωνο) καί Αὐστραλία !

PentagonHacked USChineseHacking1

Ἀναρωτιέται κανείς, πότε θά σταματήσουμε νά ἀρθογραφοῦμε γιά τήν δῆθεν ἀσφάλεια τοῦ διαδικτύου, τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης καί κατ’ἐπέκταση τῆς ὑποδομῆς συστημάτων ποῦ θά χρησιμοποιηθοῦν γιά τήν χρήση ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας, κάρτας τοῦ πολίτη«πλαστικοῦ χρήματος» (βαδίζοντας πρός τήν ἀχρήματη κοινωνία);

Ὁ Μεγάλος Ἀδελφός τοῦ Ὂργουελ εἶναι ἐδῶ: Ζητοῦν Βίντεο μέ τούς Ἐσωτερικούς χώρους τοῦ σπιτιοῦ μας !

BigBrother

Ὄπως ἀνακοινώθηκε στόν τύπο ἀρχίζει ἡ ἀντίστροφη μέτρηση γιά τό «ἠλεκτρονικό φακέλωμα» ὅλων τῶν ἀκινήτων της χώρας, κατ' ἀρχάς γιά πολεοδομικούς καί ἐν συνέχειᾳ γιά φορολογικούς καί ἄλλους σκοπούς.

Μέσα σέ αὐτή τήν ἀπόφαση περιλαμβάνεται ἕνας ἐξωφρενικός ὅρος πού ἀκόμη καί ἡ φαντασία τοῦ Ὄργουελ δέν θά μποροῦσε νά συλλάβει:

Γιά ὅλα τά κτήρια τηρεῖται ὑποχρεωτικά ἡ «ταυτότητα κτηρίου»... ἡ ὁποία περιλαμβάνει μεταξύ τῶν ἄλλων καί τό ἑξῆς στοιχεῖο:

" ..τό βίντεο, στό ὁποῖο ἀπεικονίζονται οἱ χῶροι καί οἱ ἐγκαταστάσεις τοῦ κτηρίου, ὅπου ἀναγράφεται ἡ ἡμερομηνία λήψης του.."!!