Νέα Ταυτότητα, Κάρτα του Πολίτη, ΑΜΚΑ,Ἠλεκτρονική Διακυβέρνηση

Τα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία περί των νέων ταυτοτήτων

nees taytothtes 01

Τα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία από όλη την Ελλάδα που υπογράφουν το κείμενο αυτό, εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους προς την Ελληνική Κυβέρνηση, για την προαναγγελλόμενη κυκλοφορία ψηφιακών ταυτοτήτων από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, έπειτα από περίπου 40 χρόνια σταθερής λαϊκής αποδοκιμασίας και απόρριψης παρομοίων κυβερνητικών προσπαθειών.

Ως πιστά μέλη τής Εκκλησίας, παραμένουμε πιστοί στις συνοδικές αποφάσεις τής Εκκλησίας της Ελλάδος (1993, 2626/1997, 2641/1998) και στην παρακαταθήκη των συγχρόνων σεβάσμιων και αγίων Γερόντων, οι οποίοι μας συνέστησαν να μην παραλάβουμε καμμία τέτοιου είδους ταυτότητα, με την οποία, όπως εξηγούμε παρακάτω, παραδίδουμε μετά βεβαιότητας τη θεόσδοτη ελευθερία μας στο ψηφιακό κράτος.

Ἐπίκαιρη ἀναδημοσίευση ἐν ὄψει νέων ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων

Εἰσαγωγικό

Tὸ κείμενο πού ἀκολουθεῖ ἀφορᾶ στὸν ΑΜΚΑ καὶ στὴν Κάρτα Πολίτη, ἀντίστοιχη μἐ τὴν ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα, τὴν ὁποία θέλει νά ἐπιβάλει στοὺς ἕλληνες πολίτες ἡ σημερινὴ κυβέρνηση.  Μέ φρόνημα ξεκάθαρο, δημοκρατικὸ, ὀρθόδοξο ὁ π. Σαράντης Σαράντος ἐκθέτει, μέ ἁπλᾶ λόγια στὸν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο τούς κινδύνους στοὺς ὁποίους θα ἐκτεθοῦν οἱ ἕλληνες ἀπὸ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ ΑΜΚΑ καὶ τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητα. Κινδύνους γιὰ τὴν θεόσδοτη ἐλευθερία πού προκύπτουν ἀπὸ τὴ διασύνδεση τῶν ἀρχείων ποὐ ἐπιχειρεῖται μέσω τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης, κινδύνους γιὰ τὸν ἀποκλεισμὸ ἀπό κάθε πτυχὴ τῆς ζωῆς, ὅσων ἀρνηθοῦν τὴν παραλαβὴ τῆς νέας ταυτότητας, κινδύνους γιά τὴ σωτηρία τους, καθόσον σειρὰ ὑπουργῶν παλαιοτέρων κυβερνήσεων παραδέχεται πλὴν τῶν ἄλλων καὶ τὴν ὕπαρξη τοῦ δυσωνύμου ἀριθμοῦ 666 στὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες.

Ὁ π. Σαράντης ἐξαντλεῖ τὸ ζήτημα τῶν ταυτοτήτων καὶ καρτῶν χρησιμοποιώντας τίς πηγές του σύμφωνα μὲ τά δεδομένα τοῦ 2010.  Ὅμως τό κείμενο αὐτὸ διατηρεῖ τὴν ἐπικαιρότητά του ἐπειδὴ δὲν ἔχει ἀλλάξει καθόλου τὸ σκεπτικὸ τῶν κυβερνώντων γιά τὴ χάλκευση ἠλεκτρονικῶν δεσμῶν στούς πολίτες ἔστω κι ἂν τό διεθνὲς σύστημα πού χειραγωγεῖ τὶς κυβερνήσεις δεν λέγεται Νέα Τάξη Πραγμάτων ἀλλά Μεγάλη  Ἐπανεκκίνηση.

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:
Ἡ "Κάρτα τοῦ Πολίτη" Τὸ κείμενο τῆς ἐπιστολῆς τοῦ π. Σαράντη Σαράντου πρὸς τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο.

«Δεν κάνω κάτι κακό! Γιατί να φοβάμαι την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ;»

Γράφει ο Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Αγγελόγλου

Πνευματικός και Λειτουργός του Ιερού Ησυχαστηρίου
"Παναγία, η Φοβερά Προστασία"


psifiaki tautotita 1Ενόψει της επικείμενης εκδόσεως των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων τον Σεπτέμβριο 2023, άρχισαν πάλι όσοι –δυστυχώς και ιερείς– παραμένουν παθητικοί έναντι κάθε ανελεύθερου συστήματος, να δικαιολογούν την προσωπική παθητική στάση τους, λέγοντας: «Εμένα δεν με πειράζει και δεν με φοβίζει να είναι η ζωή μου υπό αδιάλειπτη παρακολούθηση και ψηφιακή καταγραφή, διότι δεν κάνω κάτι κακό και δεν έχω κάτι να κρύψω».

Και εμείς, αδελφέ, σε θεωρούμε καλό άνθρωπο και ότι δεν κάνεις τίποτε κακό.

Το ότι όμως δεν φοβάσαι να παραδώσεις την ελευθερία σου, αυτό δεν πρέπει να εδράζεται και να συγκρίνεται με τον καλό εαυτό σου, αλλά με εκείνον στον οποίο παραδίδεις την ελευθερία σου.

Αν λοιπόν αυτός πού θα κατέχει όλα τα στοιχεία σου είναι καλός, τότε πράγματι η καλοσύνη σου δεν έχει να φοβάται τίποτε.

Σοφιστείες «προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις» πρός παραλαβήν τῆς κάρτας τοῦ πολίτη

Ἱερομονάχου Ἀρσενίου καί Μοναχοῦ Ἡσαΐα,
Ἱερόν Κελλίον «Παναγούδας», Ἅγιον Ὄρος

Εἰσαγωγικά

Ἀπό τριακονταετίας καί πλέον εἶχαν ξεκινήσει στήν Ἑλλάδα οἱ προσπάθειες καί οἱ σχεδιασμοί διά νά νομοθετηθῆ ἡ ἔκδοσις ταυτότητος περιεχούσης τόν ἀριθμόν τοῦ Ἀντιχρίστου (666), μέ στόχον στό ἀμεσώτατον μέλλον νά ἀντικατασταθῆ αὕτη ἀπό τό προφητευόμενον στήν Ἀποκάλυψη τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου χάραγμα στό σῶμα μας (Ἀποκ., ιγ΄, 16-18). [Τήν δολίαν μεθόδευσιν τῆς μεταλλαγῆς τῆς ταυτότητος στό σωματικόν χάραγμα τήν εἶχε προΐδει καί προείπει ἅγιος Παΐσιος ἀπό τότε (πρό τριακονταετίας), ἤδη δέ τήν βλέπομε πραγματοποιουμένην σέ χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ]. Μέ τήν χάριν καί τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ καί ὕστερα ἀπό τίς ἔντονες καί συνεχεῖς ἀντιδράσεις τῆς Ἱ. Συνόδου, τοῦ Ἁγίου Ὄρους, πολλῶν Ἱ. Μητροπόλεων, Ἱ. Μονῶν καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ, οἱ προσπάθειες τοῦ Πονηροῦ καί τῶν ὀργάνων του πρός ἐπιβολήν τῆς τοιαύτης ταυτότητος, καί παρά τίς ἐπανειλημμένες νομοθετήσεις, τροποποιήσεις, προαγγελίες κ.τ.τ., παραμένουν μέχρι στιγμῆς ἀτελεσφόρητες, ἄν καί τελευταίως ἔχουν ἐνταθῆ στό κατακόρυφο. 

Περισσότερα Άρθρα...