ΣΚΑΪ ἀνήμερα τό Πάσχα: «Ιησούς: η “αληθινή” ιστορία»

Anastasi1Πρωτοπρεσβυτέρου Βασιλείου Κοκολάκη,
ἐφημερίου Ἱ. Ν. Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Χολαργοῦ

Χριστός ἀνέστη!

Μέ ἀφορμή τήν ἀσεβεστάτη τηλεοπτική σάτιρα «Ιησούς: η “αληθινή” ιστορία» πού ἔδειξε ἡ ἑλληνική τηλεόραση μέσα ἀπό τό ΣΚΑΪ ἀνήμερα τό Πάσχα, εἶναι ἀνάγκη νά καυτηριάσουμε τό γενικότερο ἐφάμαρτο σκεπτικό ὅλων τῶν παρομοίων σειρῶν ἤ ἐκπομπῶν.

Κάθε χρόνο, τά τελευταῖα ἔτη, λίγο πρίν τά Χριστούγεννα ἤ τό Πάσχα θά βρεθοῦν κάποιοι ἄγνωστοι γνωστοί πού θά δηλητηριάσουν ἀκροατές καί τηλεθεατές μέ κάποια ἀτοπήματα ἱερέων ἤ μέ τή σπορά ἀμφιβολιῶν γιά θαύματα ἤ καί τήν ἴδια τή ζωή τοῦ Χριστοῦ. Τυχαῖο;

Λυσσᾶ βεβαίως ὁ διάβολος, ὅταν βλέπει ὅλο καί περισσότερο κόσμο στήν Ἐκκλησία, ἰδιαιτέρως στίς μεγάλες χριστιανικές γιορτές.

Ἔτσι λοιπόν καί ὁ κ. Διονύσης Ἀτζαράκης μαζί μέ τούς συνεργάτες του, ἔχοντας χάσει κάθε ἴχνος ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας καί τοῦ ἐλαχίστου ἀπαραιτήτου σεβασμοῦ πρός τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ - ὁ ὁποῖος ἔστω γιά τούς Χριστιανούς εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ πού δανείσθηκε τήν ἀνθρώπινη φύση γιά νά σώσει ὁ Μοναδικός μοναδικά τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν ἁμαρτία-τόλμησαν, ὡς μή ὤφειλε, νά διακωμωδήσουν γεγονότα καί τό κοσμοσωτήριο ἔργο Του καί νά διαστρεβλώσουν τούς λόγους Του μέ τόν χειρότερο ἐπαίσχυντο τρόπο (εἰρωνεῖες, κακόγουστο χιοῦμορ, συκοφαντίες, ψεύδη, χυδαία γλῶσσα τοῦ σώματος).

Τελικά δέν σταύρωσαν τόν Χριστό μόνο οἱ Ἐβραῖοι· ἀλλά καί κάποιοι Ἕλληνες μέ ἄλλον τρόπο συνεχίζουν νά Τόν σταυρώνουν καί σήμερα· καί γι᾿ αὐτούς ὅμως ὁ Χριστός, ἐπειδή εἶναι Η ΑΓΑΠΗ, θά ἔλεγε «Πάτερ ἄφες αὐτοῖς, οὐ γάρ οἴδασι τι ποιοῦσι» (Πατέρα συγχώρησέ τους, δέν γνωρίζουν, δέν καταλαβαίνουν τί κάνουν).

Θέλουμε στούς συγκεκριμένους (σεναριογράφο, σκηνοθέτη καί ἠθοποιούς) νά τούς δοῦμε ἐπιεικῶς, ὡς κάποιους πού ἐπιπόλαια ἔπεσαν στήν δαιμονική παγίδα τῆς γελοιοποιήσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί πού θά μποροῦσαν δημοσίως νά δηλώσουν τήν μετάνοιά τους, ἄν προβληματίζονταν μέ τά παρακάτω πέντε ἐρωτήματα πού τούς θέτουμε:

1) Θά ἀνεχόσασταν τήν κακόγουστη δημόσια ὑποτίμηση καί ξεφτιλισμό τοῦ ἑαυτοῦ σας ἤ ἑνός ὑπερβολικά ἀγαπημένου σας προσώπου, π.χ. τῆς μητέρας σας, ἀπό κάποιον συνάνθρωπό σας πού οὔτε κἄν τόν βλάψατε ποτέ ἤ θά τόν μηνύατε γιά τήν ἀδικαιολόγητη δημόσια προσβολή πού σᾶς ἔκανε;
2) Γνωρίζετε ὅτι ἡ προσβολή τῆς ἐπισήμου ἑλληνικῆς θρησκείας διώκεται ποινικά βάσει τοῦ ἄρθρου 14 παρ. 7 τοῦ ἑλληνικοῦ Συντάγματος;
3) Θυμόσαστε ὅτι ὅσοι ἔπαιξαν σοβαρά σέ ταινίες τόν ρόλο τοῦ Χριστοῦ εἶχαν ἄσχημο τραγικό τέλος; Πόσο περισσότερο τραγικό θά εἶναι γι᾿ αὐτούς πού Τόν διακωμώδησαν; Ὁ Κύριος καί Θεός, ἐνῶ ἀγαπᾶ ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἐπιτρέπει στούς ἀσεβεῖς τιμωρίες, πού προκάλεσαν οἱ ἴδιοι μέ τήν ἀσέβειά τους, συχνά μέ ἐπώδυνες καί ἀνίατες ἀσθένειες καί ἀνάλογο ἐπώδυνο θάνατο, γιά νά μετανοήσουν, ἄν μετανοήσουν. Π.χ. τραγικοί θάνατοι Καϊάφα, Ἄννα, Πιλάτου καί τόσων ἄλλων.
4) Ἄν εἶσθε τόσο ἀθεόφοβοι γιατί δέν τολμᾶτε νά ἀνεβάσετε ἀντίστοιχες παραστάσεις γελοιοποιήσεως, διαψεύσεως, συκοφαντήσεως, ὑποτιμήσεως ἤ παραποιήσεως τῆς ζωῆς τοῦ Μωάμεθ, τοῦ Γκάντι ἤ τοῦ Κομφουκίου; Μήπως χαρακτηρίζεσθε τελικά ἀπό θρασυδειλία;
5) Σέ ἐνδεχόμενη βαριά ἀσθένεια ἤ σέ ἄλλο δύσκολο περιστατικό τῆς ζωῆς σας σέ ποιόν ἄραγε ἀπευθυνθήκατε ἤ σέ ποιόν θά ἀπευθυνθεῖτε γιά βοήθεια;

Χριστός ἀνέστη!