Ἀπό τήν Εἰσήγηση τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ (ἀπομαγνητοφωνημένη)

Ἡμερίδα μέ θέμα: «Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ἤ ἀφαίρεση ζωῆς;»
Σάββατο 20-4-2013 καί ὥρα 4 ἕως 9 μ.μ. στό Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας
ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν καί Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱ.Μ.Πειραιῶς σέ συνεργασία μέ τήν Ἱ.Μ.Γλυφάδας.

TΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ - ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Peiraiws1Σεβ/τος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ εἶπε μεταξύ ἄλλων στήν εἰσήγησή του ὅτι ἡ ψυχή κατά τόν ἅγ. Ἰωάννη Δαμασκηνό εἶναι «οὐσία ζῶσα, ἁπλή, ἀσώματος, σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς κατ' οἰκείαν φύσιν ἀόρατος, λογική τε καί νοερά, ἀσχημάτιστος, ὀργανικῷ κεχρημένη σώματι καί τούτῳ ζωῆς αὐξήσεώς τε καί αἰσθήσεως καί γεννήσεως παρεκτική... αὐτεξούσιος, θελητική τε καί ἐνεργητική, τρεπτή ἤτοι ἐθελότρεπτος, ὅτι καί κτιστή».

Ἡ ψυχή δέν εἶναι ἁπλή βιολογική ἐνέργεια. «Ἅμα δέ τό σῶμα καί ἡ ψυχή πέπλασται» λέει πάλι ὁ προαναφερθείς ἅγιος.

«Ἐξ ἄκρας συλλήψεως» εἶναι ἄρρηκτα δεμένα μεταξύ τους ἡ ψυχή μέ τό σῶμα μᾶς λέει ἡ Γ΄Οἰκουμενική Σύνοδος.

Ὁ ἄνθρωπος ἀκόμη καί ὅταν βρίσκεται σέ κατάσταση παντελοῦς ἐλλείψεως ἐγκεφάλου, δέν παύει νά εἶναι ἔμψυχο ζωντανό ὄν.

Ἡ ψυχή, διδάσκει ὁ ἅγ. Γρηγόριος Παλαμᾶς βρίσκεται σέ ὅλα τά σημεῖα τοῦ σώματος.

Ἡ διακοπή τῆς ὑποστηρικτικῆς λειτουργίας ἀποτελεῖ ἐνεργητική πρόκληση θανάτου, δηλ. φόνο.

Ὁ ἅγ. Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής λέει πώς ἡ ψυχή ἐνεργεῖ στά μέλη τοῦ σώματος.

Ὅταν ὑποστεῖ βλάβη ἕνα ὄργανο, παύει ἡ ἀντίστοιχη λειτουργία τῆς ψυχῆς στό συγκεκριμένο ὄργανο, ἀλλά δέν φεύγει ἀπό ὅλο τό σῶμα.

Τό περιεχόμενο τῆς συνειδήσεως παραμένει στόν ¨ἐγκεφαλικά νεκρό¨.

Δέν ὑπάρχει ἀπόλυτη ὁμοφωνία τῶν γιατρῶν περί τῆς ἐννοίας τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου.

Ἡ ζωή ἀποτελεῖ ἀγαθό ὑπέρτατης ἀξίας. Οἱ γιατροί ὀφείλουν νά ἐργάζονται ἕως τέλους.

Ἡ ἀσθένεια παίζει παιδαγωγικό καί σωτηριολογικό ρόλο.

Ἡ εἰκαζόμενη συναίνεση ἀποτελεῖ κατάλυση τῆς ἀνθρωπίνης προσωπικότητας. Ἡ δωρεά ὀργάνων πρέπει νά εἶναι αὐτόβουλη πράξη. Τώρα ὅμως, σύμφωνα μέ τό νέο Νόμο, πρόκειται γιά αὐθαίρετη ἀφαίρεση, ἔκφραση ἐκκοσμικεύσεως, θεοποίηση τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας, πού ὁδηγεῖ πρός τήν μηχανιστική λεγομένη ἀνθρωπολογία, ἀντί τῆς ὀρθοδόξου.

Ὁ θάνατος πιστοποιεῖται καί δέν διαγιγνώσκεται.

Νά εὐχαριστήσω τόν ἀκάματο δόκιμο διάκονο τοῦ Εὐαγγελίου, πανοσιολογιώτατο Ἀρχ/τη π. Σαράντη Σαράντο, τόν ὁποῖο καί καλῶ νά κηρύξει ἔναρξη τῆς ἡμερίδος.


[Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ]