ΕΠΙΛΟΓΟΣ ... Ἐδῶ φτάσαμε στὸ τέλος τῆς ἐκδήλωσης ποὺ ὀργάνωσε ἡ «Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν».

[ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» 31 Μαρτίου 2011, AULA ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ]

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

... Ἐδῶ φτάσαμε στὸ τέλος τῆς ἐκδήλωσης ποὺ ὀργάνωσε ἡ «Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν».

Οἱ ὁμιλητὲς ἀνάπτυξαν ἀναλυτικά, πολύπλευρα καὶ παραστατικά, τόσο στὶς θεολογικὲς ὅσο καὶ στὶς ἐπιστημονικὲς καὶ πολιτικὲς διαστάσεις τὸν ἐφιάλτη τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης, ὁ ὁποῖος συμπυκνώνεται στὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη.

Οἱ παρεμβάσεις τῶν φίλων ποὺ παρευρέθηκαν στὴν ἐκδήλωση καὶ ὁ γόνιμος διάλογος ποὺ ἀναπτύχθηκε χρωμάτισαν ἀκόμα πιὸ ἔντονα τὴν ἀγωνία πού μας διακατέχει ὅλους γιὰ τὸ νεοταξικὸ σκότος τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης καὶ τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη: Τὸ μεγάλο λουκέτο ποὺ θέλει νὰ κλειδώσει τὸ μυαλὸ καὶ τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου, νὰ τὸν μετατρέψει σὲ ἠλεκτρονικὸ ψηφίο καὶ νὰ τὸν ἀφανίσει...

Πιστεύουμε ὅτι ἡ «Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν» θὰ κλιμακώσει τὸν ὡραῖο αὐτὸ ἀγώνα ἀφύπνισης τῶν συνειδήσεων καὶ μὲ ἄλλες πρωτοβουλίες καὶ ἐκδηλώσεις.
Σήμερα ὁ φασισμὸς ποὺ ἐπελαύνει λέγεται: Νέα Τάξη, λέγεται ἐκλεπτυσμένο καὶ ὑπερσύγχρονο φακέλωμα τῶν λαῶν (γενικὸς ἠλεκτρονικὸς ἔλεγχος καὶ παρακολούθηση καὶ τῆς ἀναπνοῆς μας- Κάρτα τοῦ Πολίτη), λέγεται Παγκόσμια Διακυβέρνηση...

Αὐτὸς ὁ φασισμὸς ὁδηγεῖ τὶς κοινωνίες, τὰ ἔθνη καὶ τοὺς λαοὺς στὴ χρεοκοπία καὶ σὲ μία τέτοια ἐξαθλίωση καὶ καταστροφὴ χωρὶς ἱστορικὸ προηγούμενο. Στὴν Ἑλλάδα θὰ ζήσουμε αὐτὴ τὴ φρίκη πολὺ γρήγορα... Οἱ ἄρχοντες τῆς βαρβαρότητας καὶ τὰ πολιτικὰ τοὺς ἐκτελεστικὰ ὄργανα γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ ἐπιβάλλουν τὰ μακάβρια σχέδιά τους πρέπει πρῶτα νὰ καταστρέψουν (οἰκονομικά, κοινωνικὰ καὶ πνευματικά) τοὺς λαούς, νὰ τοὺς ἐξαθλιώσουν ἐντελῶς καὶ νὰ τοὺς διαλύσουν κυριολεκτικά.

Ὅταν φτάσουν σὲ αὐτὴ τὴ ζωώδη κατάσταση τοὺς λαοὺς τότε εὔκολά τους περνᾶνε καὶ τὶς ποικίλες χειροπέδες. Τότε εὔκολα κλειδώνουν τὸ μυαλὸ καὶ τὴν ψυχὴ τῶν λαῶν καὶ τοὺς ἐντοιχίζουν στὶς ὀρειχάλκινες πλάκες τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης...

Οἱ μέρες ποὺ ἔρχονται θὰ εἶναι ἀπὸ τὶς πιὸ μαῦρες της ἑλληνικῆς ἱστορίας, γὶ αὐτὸ πιστεύω ὅτι ὁ ἀγώνας ἐναντίον τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη (ὅπως ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν Πατρίδα, τὴν Παιδεία, τὴν Ἱστορία, κάθε ἀγώνας), συνδέεται ἄρρηκτα μὲ τὸν ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ, μὲ τὸν ἀγώνα νὰ μὴν ἰσοπεδωθεῖ ἡ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ καὶ ΕΘΝΙΚΗ μᾶς ὑπόσταση, νὰ μὴν ὁδηγηθεῖ ὁ λαὸς στὴν καταστροφή, στὴν ἐξαθλίωση, στὴ διάλυση, συνακόλουθα σὲ κάθε εἴδους ΥΠΟΤΑΓΗ...

Ὁ ἀγώνας λοιπὸν ἐναντίον τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη εἶναι ἄμεσα καὶ ἄρρηκτα συνδεδεμένος μὲ τὸν ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΟ καὶ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ἀγώνα ἐναντίον τῶν μαφιῶν τοῦ χρήματος καὶ τῶν πολιτικῶν τους ὑπαλλήλων ποὺ ὁδηγοῦν τὸν ἑλληνικὸ λαὸ στὰ τάρταρα τῆς γενικευμένης καὶ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗΣ καταστροφῆς, ἐξαθλίωσης καὶ διάλυσης.