ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: ἀπαραίτητη, περιττὴ ἢ ἐπικίνδυνη; (Στάθη Ἀδαμοπούλου )

[ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» 31 Μαρτίου 2011, AULA ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ]

Σήμερα θα εξετάσουμε τα εξής:

 1. Τί γνωρίζουμε γιὰ τὴν ΚτΠ,
 2. Τί γνωρίζουμε γιὰ τὶς ἄλλες Κάρτες ποὺ θὰ ἐκδοθοῦν,
 3. Tί πληροφορίες ἔχουμε ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό,
 4. Ποιὲς ἐνστάσεις μποροῦμε νὰ διατυπώσουμε.

1.           Τί γνωρίζουμε γιὰ τὴν ΚτΠ;

ΔΕΘ, Σεπτέμβριος 2010:

Κάρτα Πολίτη ἀντὶ ἀστυνομικῆς ταυτότητας «γιὰ πλῆθος συναλλαγῶν μὲ τὴ δημόσια διοίκηση, χωρὶς νὰ ἀπαιτεῖται κανένα ἄλλο ἔγγραφο», ἀνέφερε ὁ πρωθυπουργός.

1η Διαβούλευση: γιὰ τὴν ΚτΠ, Νοε-Δεκ 2010:

 • Θὰ περιέχει πλινθίο (τσιπάκι),
 • Προαιρετικὰ θὰ δοθεῖ τὸ δικαίωμα ψηφιακῆς ὑπογραφῆς,
 • Θὰ υἱοθετηθοῦν «καλὲς πρακτικές» ἀσφαλείας,
 • Θὰ μοιάζει μὲ τὶς χρεωστικές/πιστωτικὲς κάρτες,
 • «Δὲν θὰ περιληφθοῦν στὴν Κάρτα δεδομένα ὑγείας ἢ ἄλλα εὐαίσθητα δεδομένα καὶ στοιχεῖα».

2η Διαβούλευση: γιὰ τὴν Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση, Ἰαν 2011:

 • Ἄσχετη μὲ τὴν ΚτΠ;
 • Φαινομενικά! Δὲν περιέχει καμία ἀναφορὰ στὴν ΚτΠ.
 • Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση=Ἠλεκτρονικὴ κλειδαριά.
 • Κάρτα τοῦ Πολίτη=Ἠλεκτρονικὸ Κλειδὶ ποὺ «ξεκλειδώνει» αὐτὴ τὴν κλειδαριά.

Στὴ συνέντευξη τύπου ποὺ ἔδωσε ὁ κος Ὑπουργὸς γιὰ τὸ προσχέδιο νόμου τῆς Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης μάθαμε:

 • ὲν θὰ περιέχει ὅλα τὰ στοιχεῖα τῶν κατόχων ἀλλὰ τὸν ἀριθμὸ κτηματολογίου, τὸ ΑΦΜ, τὸν ΑΜΚΑ καὶ τὸ δελτίο ταυτότητας τὸ ὁποῖο καὶ θὰ ὑποκαταστήσει.
 • Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἡ κάρτα θὰ ἐπιτρέπει τὴν πρόσβαση πρὸς ὅλες τὶς ἠλεκτρονικὲς βάσεις δεδομένων τοῦ κράτους.
 • Πρόσθεσε ὅτι σὲ αὐτὴ τὴν κάρτα θὰ ἐνσωματωθοῦν καὶ ἄλλες κάρτες ποὺ θὰ ἐκδοθοῦν στὸ μεταξύ.

Συμπέρασμα:

 • Ἕνα μικρὸ «ἐργαλεῖο», μὲ ἐλάχιστα στοιχεῖα, τὸ ὁποῖο θὰ κάνει τὰ πάντα ὅσον ἀφορᾶ τὴν ζωή μας! ΑΝΤΙΦΑΣΗ; ΌΧΙ!
 • α) «Ξεκλειδώνει» ἠλεκτρονικὲς βάσεις δεδομένων, ἀπὸ ἄλλους Η/Υ
 • β) Σὲ ἑπόμενο στάδιο, θὰ μπορεῖ νὰ «φορτωθεῖ» μὲ ὅλα τὰ δεδομένα τῶν πολιτῶν. Ὁπότε δὲν θὰ χρειάζεται νὰ ἐπικοινωνεῖ μὲ βάσεις δεδομένων, ἀλλὰ ἁπλὰ νὰ «κουβαλάει» τὰ δεδομένα μας.

 

 

 

2. Ἄλλες κάρτες ποὺ θὰ ἐνσωματωθοῦν στὴν ΚτΠ

ΚΑΡΤΑ ΑΓΟΡΩΝ – πρόβλεψη νέου φορολογικοῦ νομοσχεδίου

Τί μᾶς λένε:

 • Ὅπως ἡ χρεωστικὴ τῶν τραπεζῶν,
 • Θὰ χρησιμοποιεῖται στὰ μηχανήματα POS τῶν καταστημάτων,
 • Δὲν θὰ φέρει barcode, μετὰ τὴν ἐμπλοκὴ τῶν Τραπεζῶν στὸ project. Μὲ barcode EAN-13 εἶχε ἐξαγγελθεῖ στὴν διαβούλευση τὴν ἄνοιξη,
 • Θὰ μᾶς «γλυτώσει» ἀπὸ τὸν βραχνὰ νὰ ἀθροίζουμε ἀποδείξεις γιὰ νὰ πιάσουμε τὸ ἀφορολόγητο.
 • Θὰ χορηγηθοῦν ἀπὸ τὶς τράπεζες καὶ θὰ εἶναι ἀνώνυμες,
 • Οἱ τράπεζες θὰ συλλέγουν τὶς «ἀνώνυμες» συναλλαγὲς καὶ θὰ τὶς στέλνουν στὸ ΥΠΟΙΚ. Ὁπότε οἱ τράπεζες δὲν θὰ γνωρίζουν τὸν κάτοχο, ἀλλὰ μόνο τὸ ΥΠΟΙΚ στὸ ὁποῖο καὶ θὰ «χτίζεται» ἡ βάση δεδομένων τῶν ἀγορῶν τοῦ κάθε χρήστη-καταναλωτῆ.

Τί ΔΕΝ μᾶς λένε:

 • Ἐὰν ἔχει κάποιος καὶ Κάρτα Ἀγορῶν καὶ Πιστωτικὴ ἢ Χρεωστικὴ ἡ Τράπεζα μπορεῖ νὰ κάνει ταυτοποίηση μέσω τῶν μηχανημάτων POS.
 • Κατὰ συνέπεια ἀπὸ τὶς βάσεις τῶν Τραπεζῶν, ἀλλὰ καὶ τοῦ ΥΠΟΙΚ, μπορεῖ νὰ ἐξαχθεῖ μαζικά, καθολικὰ τὸ καταναλωτικὸ προφὶλ τῶν πελατῶν.
 • Ὑπάρχουν φορεῖς στοὺς ὁποίους θὰ ἦταν χρήσιμη αὐτὴ ἡ πληροφορία;
 • Γι’ αὐτὸ ἡ ΑΠΔΠΧ στὴ γνωμάτευσή της εἶπε ΌΧΙ σὲ αὐτὸ τὸ σύστημα.
 • Βεβαίως ἡ ΑΠΔΠΧ πρότεινε κάτι …χειρότερο ὡς λύση. Κάρτα μὲ τσιπάκι !!!

 

ΚΑΡΤΑ Ἐργαζομένου

Philosoph9Τί μᾶς λένε:

 • Θὰ τὴν «χτυπάει» κάποιος μπαίνοντας στὴν ἐργασία του (ἰδιωτικὲς ἑταιρεῖες) καὶ θὰ ἐνημερώνεται αὐτόματα τὸ Ὑπουργεῖο Ἐργασίας.
 • Ξεκινάει ἀπὸ τὸ καλοκαίρι προαιρετικὰ σὲ ὅποια ἐπιχείρηση ἐπιθυμεῖ μὲ ἔκπτωση 25% στὶς ἐργοδοτικὲς εἰσφορές.
 • Ἀργότερα θὰ γίνει ὑποχρεωτικὴ γιὰ ὅλες τὶς ἐπιχειρήσεις.
 • Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο θὰ «χτυπηθεῖ» ἡ μαύρη ἐργασία !!!

 

Τί ΔΕΝ μᾶς λένε:

 • Ὅτι αὐτὰ τὰ συστήματα μποροῦν νὰ παραβιαστοῦν. Πόσο δύσκολο εἶναι νὰ «χτυπάει» τὴν κάρτα του ὁ ἐργαζόμενος   καὶ τὸ σύστημα τοῦ «πονηροῦ» ἐργοδότη   νὰ μὴν ἐνημερώνει τὸ Ὑπουργεῖο Ἐργασίας;
 • Ἔτσι καὶ μαύρη ἐργασία θὰ ἔχουμε καὶ τὸ σύστημα θὰ χάσει τοὺς πόρους τῆς ἔκπτωσης !!!
 • Ὁ φυσικὸς ἔλεγχος ἀπὸ τὸ Σῶμα Ἐπιθεώρησης Ἐργασίας εἶναι ὁ ἀποτελεσματικὸς τρόπος ἐλέγχου τῆς παράνομης ἐργασίας καὶ ὄχι τὸ καθολικὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα.

Ἄλλες κάρτες

ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ

 • Πρόσβαση σὲ δημοτικὲς ὑπηρεσίες.

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

 • Ἀρχικὰ ἐννοεῖται ἡ «ἠλεκτρονικὴ συνταγογράφηση» καὶ ἀργότερα πρόσβαση στὸν ἠλεκτρονικὸ φάκελο τοῦ ἀσθενοῦς.

ΚΑΡΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ

 • Ξεκινάει ἀπὸ ἕνα «εὐαίσθητο» τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ ποὺ ἔχει ἡ χώρα μας καὶ ἐκ θέσεως δὲν μπορεῖ νὰ ἐκφέρει ἀντιρρήσεις, ἐὰν ἔχει. Θὰ περιέχει RFID πλινθίο σύμφωνα μὲ τὴν ἐγκύκλιο τοῦ ΥΠΕΣ.
 • Ποῦ εἶναι οἱ ΜΚΟ-ἀντιρατσιστικὲς ὀργανώσεις σὲ αὐτὸ τὸ θέμα;

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ

Ἑλλάδα: Μέθοδος τῆς «σαλαμοποίησης» κάθετα καὶ ὁριζόντια.

Κάθετη τμηματοποίηση:

 • Πρῶτα ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση καὶ μετὰ Κάρτα τοῦ Πολίτη
 • Πρῶτα «κάρτες – ὀρεκτικά» καὶ μετὰ «Κάρτα – κυρίως πιάτο»

Ὀριζόντια τμηματοποίηση:

 • Πρῶτα σὲ ἕνα τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ μὲ ἐξ ἀντικειμένου μειωμένες ἀντιστάσεις (μετανάστες) καὶ στὴ συνέχεια στοὺς γηγενεῖς.
 • Παρατηροῦμε δηλ. ἀσκήσεις ἐξοικείωσης μὲ τὶς Κάρτες δορυφόρους, πρὶν τὴν ἔκδοση τῆς ΥΠΕΡ-Κάρτας.
 • Γιατί γίνεται αὐτό;
 • Μὰ προφανῶς γιὰ νὰ ἀποπροσανατολισθοῦν οἱ ἀντιδρῶντες καὶ νὰ ὑπάρξει σταδιακὴ διείσδυση τῶν Καρτῶν στὴ ζωὴ τῶν πολιτῶν.

 

3. Τί γίνεται στὸ ἐξωτερικὸ

ΑΓΓΛΙΑ

Καταργήθηκε. Τὸ σχετικὸ νομοσχέδιο κατάργησής της εἶναι σέ ἰσχὺ ἀπὸ 21/1/2011.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ:

Σὲ ἰσχὺ ἀπὸ 1/11/2010

ΡΟΥΜΑΝΙΑ:

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ λόγῳ ἔλλειψης χρημάτων ἀλλὰ καὶ λόγῳ ἀντιδράσεων

ΓΙΑ ΆΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙ Η ΕΚΘEΣΗ ΤΗΣ DEUTSCHE BANK

Philosoph13a

 

Philosoph13

Reuters, 2/11/10, Μία ἡμέρα μετὰ τὴν εἰσαγωγὴ τῆς Γερμανικῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη τοὺς ξυπνάει μνῆμες ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Στάζι καὶ τῆς Γκεστάπο.

ΡΩΣΙΑ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ἀπὸ 2012

Τὰ κάνει ὅλα ἐξ’ἀρχῆς.

Philosoph14

 


 

4.           Ἀντιρρήσεις

α) Λανθασμένοι ἰσχυρισμοί:

Ἰσχυρισμός: ΚτΠ = Ἐξυπηρέτηση τοῦ Πολίτη

ΛΑΘΟΣ!

Σύμφωνα μὲ τὴν 1η Διαβούλευση καὶ τὴν 2η Διαβούλευση ἡ Κάρτα θὰ περιέχει τὰ ἐλάχιστα ἀπαιτούμενα στοιχεῖα.

Ὁ κ. Ραγκούσης ἀναφερόμενος στὴν κάρτα τοῦ πολίτη εἶπε ὅτι αὐτὴ δὲν θὰ περιέχει ὅλα τὰ στοιχεῖα τῶν κατόχων ἀλλὰ τὰ «κλειδιά» θὰ ἀνοίγουν τὰ ἠλεκτρονικὰ δεδομένα τοῦ δημοσίου, θὰ περιέχει τὸν ἀριθμὸ κτηματολογίου, τὸ ΑΦΜ, τὸν ΑΜΚΑ καὶ τὸ δελτίο ταυτότητας τὸ ὁποῖο καὶ θὰ ὑποκαταστήσει.(Καθημερινὴ 4/1/11).

ΜΙΛΑΜΕ ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ…

Τί περισσότερο ὅμως θὰ προσθέσει ἕνα νέο ἔντυπο ταυτοποίησης ἐὰν δέν:

 • Ὀργανωθεῖ τὸ Δημόσιο;
 • Γίνει ὀρθολογικὴ χρήση τοῦ προσωπικοῦ;
 • Δοθοῦν χρήματα στὴν ἐκπαίδευση- ἀνάπτυξη προσωπικοῦ;
 • Δοθοῦν χρήματα στὸν σχεδιασμὸ καὶ στὴν ἀνάπτυξη τῶν ὑποδομῶν τῶν ὑπηρεσιῶν του;

Ἐὰν ΔΕΝ γίνουν τὰ ἀνωτέρω τί νὰ τὸ κάνω ἕνα νέο ἔντυπο ταυτοποίησης; Ἐὰν ὅμως γίνουν τὰ ἀνωτέρω, τότε ἄνετα μπορῶ νὰ ἐξυπηρετηθῶ καὶ ἀπὸ τὸ ὑφιστάμενο δελτίο ταυτότητας. Δὲν χρειάζεται νὰ μοῦ χορηγηθεῖ καινούργιο.

 • Τὸ πρόβλημα τοῦ δημοσίου δὲν εἶναι νὰ μὲ ἀναγνωρίσει μὲ ἕνα νέο Δελτίο Ταυτότητας (ΚτΠ).
 • Ἡ ὀργάνωση τοῦ Δημοσίου πρέπει νὰ γίνει ἀσχέτως μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τῆς ΚτΠ
 • Δὲν εἶναι προϋπόθεση τῆς ὀργάνωσης τοῦ Δημοσίου ἡ ΚτΠ.  Πρέπει νὰ γίνει οὕτως ἢ ἄλλως.! Αὐτὸ εἶναι σημαντικὸ νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε, γιατί  δὲν λύνει ἡ ΚτΠ.

β) Δοκιμασμένη καὶ ἀποτυχημένη-μὴ ἀσφαλὴς τεχνολογία.

Philosoph15

 • Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 διευθύντρια τῆς Ἐθνικῆς Ὑπηρεσίας Ἀσφαλείας (NSA) τῶν ΗΠΑ δήλωσε γιὰ τὶς βάσεις δεδομένων τῆς NSA πώς:
 • Δὲν ὑφίσταται πλέον ἡ ἔννοια «ἀσφάλεια»,
 • Οἱ πλέον ἐξελιγμένοι ἀντίπαλοι πρόκειται νὰ παραμείνουν ἀπαρατήρητοι στὰ δίκτυα μας,
 • Πρέπει πλέον νὰ οἰκοδομήσουμε τὰ συστήματά μας μὲ τὴν παραδοχὴ ὅτι οἱ ἀντίπαλοι θὰ τὰ παραβιάσουν (will get in),
 •  Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες δὲν μποροῦν νὰ ἐμπιστευτοῦν «τὰ διαφορετικὰ μέρη ἑνὸς συστήματος ποὺ μπορεῖ ἤδη νὰ ἔχουν παραβιαστεῖ» κ.ἄ.

 

Philosoph16

DW, 23/9/10:Philosoph17

 

«Ἔσπασαν» τὴν ΚτΠ live σὲ τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ

Philosoph18

 

 

DW, 10/11/10: (10 ἡμέρες μετὰ τὴν εἰσαγωγή της)

Ἀνακαλύφθηκε κενὸ ἀσφαλείας στὸ λογισμικὸ τῆς ΚτΠ

Philosoph19.jpg

DW, 19/1/11:

Κι ἄλλο κενὸ ἀσφαλείας στὸ λογισμικὸ τῆς ΚτΠ.

Philosoph20

Ἀμὰν αὐτοὶ οἱ Γερμανοί! Οὔτε μία Κάρτα τοῦ Πολίτη δὲν εἶναι ἱκανοὶ νὰ φτιάξουν!

 

Νοέμβριος 2010:

 • ΤΟ ΒΗΜΑ: Διὰ στόματος Ἀχμαντινετζάντ: Τὸ Ἰράν παραδέχεται ὅτι τὸ «ἠλεκτρονικὸ σκουλῆκι» Stuxnet προκάλεσε προβλήματα στὸ πυρηνικό του πρόγραμμα.
 • www.in.gr: Στὴν Gawker Media, μία μεγάλη ἑταιρεία διαδικτυακοῦ κουτσομπολιοῦ καὶ φιλοξενίας ἱστολογίων, ἄγνωστοι χάκερς εἰσέβαλαν στὴ βάση δεδομένων μὲ τὰ στοιχεῖα τῶν χρηστῶν της καὶ ἀπέκτησαν πρόσβαση σὲ 1,3 ἑκατ. κωδικοὺς πρόσβασης.

Δεκέμβριος 2010:

 • tech.in.gr: ΕΕΤΤ: Χάκερ σὲ PABX: χιλιάδες € κόστισαν πανάκριβες κλήσεις ἀπὸ ψηφιακὰ τηλεφωνικὰ κέντρα.

Ἰανουάριος 2011:

 • ΤΑ ΝΕΑ: Θύμα χάκερ ἔπεσε ὁ ἱδρυτὴς τοῦ Facebook: Ὁ Μὰρκ Ζάκερμπερκ δέχθηκε ἐπίθεση στὴ σελίδα ποὺ διατηρεῖ στὸ Facebook.
 • TO BHMA: Νικολὰ Σαρκοζί: Ὁ πρόεδρος δέχθηκε... ἐπίθεση στὸ Facebook. Λίγες ὧρες ἀργότερα, ὁ ἴδιος ὁ Γάλλος πρόεδρος προχώρησε σὲ νέα ἀνάρτηση ὅπου δήλωνε ὅτι «κανένα σύστημα δὲν εἶναι ἀπρόσβλητο σὲ ἐπιθέσεις» καὶ ὅτι καλὸ θὰ ἦταν οἱ Γάλλοι «νὰ μὴν προχωροῦν σὲ βιαστικὰ συμπεράσματα».
 • www.in.gr: Μαύρη ἀγορὰ δεδομένων - Κυβερνοαπατεῶνες ἁλωνίζουν στὸ εὐρωπαϊκὸ Διαδίκτυο, προειδοποιεῖ ἡ Europol.

ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ :

 • Τὸ γαλλικὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν καὶ Ἐθνικῆς Οἰκονομίας ἐπιβεβαίωσε πὼς ἔπεσε θύμα μίας «πρωτόγνωρης» ἠλεκτρονικῆς ἐπίθεσης, μὲ κύριο στόχο τὸ τμῆμα ἐσόδων καὶ τὰ ἔγγραφα γιὰ τὴν G20,
 • Χάκερς ἀπέκτησαν πρόσβαση σὲ μυστικὲς πληροφορίες τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβέρνησης τοῦ Καναδᾶ παραβιάζοντας τὶς βάσεις δεδομένων τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν καὶ τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Οἰκονομίας
 • Χάκερς ἔσπασαν τὶς βάσεις δεδομένων τῶν 6 μεγαλύτερων ἑταιρειῶν πετρελαίου: BP, EXXON, SHELL, Marathon Oil Corp., ConocoPhillips καὶ Baker Hughes Inc. Οἱ χάκερς παρέμεναν στὰ συστήματα τῶν ἑταιρειῶν ἀπαρατήρητοι τὰ τελευταῖα 1-3 χρόνια. Ὑποκλάπηκαν νομικὲς πληροφορίες, πληροφορίες σχετικὰ μὲ ἐπιχειρηματικὲς συμφωνίες καθὼς καὶ οἰκονομικά δεδομένα. Πρακτικὰ δηλ. τὶς εἶχαν κατακλέψει.
 • Ἄγνωστοι χάκερς παραβίασαν τὰ συστήματα τοῦ χρηματιστηρίου τοῦ Λονδίνου, πιθανῶς γιὰ νά ἀποσταθεροποιήσουν οἰκονομικά ἱδρύματα καὶ νὰ σπείρουν τὸν τρόμο στὶς ἀγορές, ἔγραψαν οἱ Times, κάνοντας λόγο γιὰ τρομοκρατικὴ ἐπίθεση.
 • Στὸ Ἀμερικανικὸ Χρηματιστήριο NASDAQ οἱ χάκερς «ἁλώνιζαν» στὸ σύστημά του  πάνω ἀπὸ ἕνα χρόνο.
 • Μόλις τὴν προηγούμενη Πέμπτη 24/3 διαβάσαμε στὸ BBC ὅτι ἄγνωστοι εἰσέβαλαν στοὺς Ἠλεκτρονικοὺς Ὑπολογιστὲς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς.

 

Ὑπάρχει ΜΙΑ βάση δεδομένων πού νὰ εἶναι ἀσφαλὴς στὸν κόσμο;

Καὶ ἐὰν ὑπάρξει αὐτὴ θὰ εἶναι ἡ βάση δεδομένων …τῆς Ἑλληνικῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη;

 

Γ) Ποιὸς θὰ μᾶς φυλάξει ἀπὸ τοὺς φύλακες;

 

Philosoph21

 

FALCIANI: Ὁ Διαχειριστὴς

Philosoph22

Ὁ 38χρονος Herve Falciani, ἀπὸ τὸ Μονακό, ἐργαζόταν ἀπὸ τὸ 2000 στὸ τμῆμα Πληροφορικῆς στὸν τομέα τῆς ἀσφάλειας δεδομένων.

Ἀπὸ τὸ 2006, ποὺ πῆρε προαγωγὴ καὶ μεταφέρθηκε στὰ κεντρικά τῆς HSBC στὴ Γενεύη, ὡς τὸ 2008, ἔκλεβε δεδομένα ἀπὸ λογαριασμοὺς πελατῶν τῆς τράπεζας, ἂν καὶ εἶναι ἀκόμα ἀσαφὲς πῶς τὸ κατάφερνε.

Ὁ ἴδιος ἰσχυρίζεται ὅτι ὁ στόχος του ἦταν νὰ ἀποκαλύψει τὴ φοροδιαφυγή, ἀλλά, σύμφωνα μὲ τὶς γερμανικὲς ἀρχές, ἔβγαλε στὴ γύρα πρὸς πώληση τὴ λίστα, ζητώντας μεγάλα ποσά.

Ἤδη τὴν «ἀγόρασαν» ἡ Γαλλία, ἡ Ἰταλία καὶ ἡ Γερμανία.

 

Philosoph23

 

Τί ἔπαθε ἡ Vodafone Αὐστραλίας;

Σύμφωνα μὲ τὸ δημοσίευμα τοῦ ABC Αὐστραλίας, ἀπὸ ἕναν ὑπάλληλο ἢ ἕναν dealer διέρρευσε τὸ password τῆς βάσης δεδομένων τῶν πελατῶν της γιὰ λίγες ἡμέρες.

Philosoph24

Ἀποτέλεσμα;

 • Σύμφωνα μὲ τὶς ἐφημερίδες Fairfax, ἐγκληματικὲς ὁμάδες πληρώνουν γιὰ τὶς προσωπικὲς πληροφορίες ὁρισμένων πελατῶν μαζὶ μὲ τὶς διευθύνσεις τῆς κατοικίας τους καὶ τὰ στοιχεῖα τῶν πιστωτικῶν τους καρτῶν.
 • Ἄλλοι ἔχουν ἀποκτήσει, ἐπίσης, τὰ στοιχεῖα σύνδεσης γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν ἐπικοινωνιῶν τῶν συζύγων τους.
 • Οἱ λεπτομέρειες εἶναι σύμφωνα μὲ πληροφορίες προσβάσιμες ἀπὸ ὁποιονδήποτε ὑπολογιστή, ἐπειδὴ διατηροῦνται σὲ μία ἱστοσελίδα καὶ ὄχι στὸ ἐσωτερικὸ σύστημα τῆς Vodafone.
 • Ἀντιπρόσωποι κινητῶν τηλεφώνων ἔχουν ἐπίσης παραδεχτεῖ ὅτι ὁ καθένας μὲ πλήρη πρόσβαση στὸ σύστημα μπορεῖ νὰ κοιτάξει τοὺς λογαριασμοὺς ἑνὸς πελάτη καὶ νὰ κάνει ἀλλαγὲς στοὺς λογαριασμούς.

ΑΠΔΠΧ: ΑΠΟΦΑΣΗ 83/2009, Ἀθήνα, 10-12-2009:

            ἔριξε πρόστιμο 65.000€ σὲ ἑλληνικὴ ἑταιρεία πού πούλησε τὸ 2004 προσωπικὰ δεδομένα (ὀνοματεπώνυμο, διεύθυνση, ἐπάγγελμα, τηλέφωνο, e-mail) 5.500.000 Ἑλλήνων στὴν Ἀμερικανικὴ Κυβέρνηση ἀντὶ 170.000€.

Ποῦ τὰ βρῆκε τὰ στοιχεῖα ἡ ἑταιρεία αὐτή:

            α) Μὲ εἰδικὸ software ποὺ δημιούργησε ἔμπαινε σὲ δημόσιες βάσεις δεδομένων φορέων καὶ ἐπιχειρήσεων ἔκανε «μηχανογραφημένες» αὐτόματες ἐρωτήσεις, οἱ βάσεις «ἀπαντοῦσαν» καὶ τὸ software ἀποθήκευε αὐτὰ τὰ στοιχεῖα.

            β) πολλοὶ σύλλογοι πουλοῦσαν τὰ δεδομένα τῶν μελῶν τους ἔναντι ἀμοιβῆς, ἢ ἀκόμη τὰ ἔδιναν δωρεὰν γιὰ τὴν προώθηση τῶν μελῶν τους.

Σεπτέμβριος 2010:

ΤΟ ΒΗΜΑ: Ἡ ἀστυνομία συνέλαβε 57χρονο ὁ ὁποῖος ἔβγαλε στὸ παζάρι τὰ προσωπικὰ στοιχεῖα μας.

Βάσεις δεδομένων μὲ τὰ στοιχεῖα σχεδὸν α) ὅλων τῶν Ἑλλήνων καὶ ἑκατοντάδων χιλιάδων ἀλλοδαπῶν ποὺ ζοῦν καὶ ἐργάζονται στὴ χώρα μας, β) ἐπιχειρήσεων, γ) αὐτοκίνητων, δ) ἀκινήτων καὶ ἄλλα προσωπικὰ δεδομένα γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ διαφόρων πολιτῶν ἐπεχείρησε νὰ πουλήσει σὲ ὑπάλληλο ἰδιωτικῆς ἐπιχείρησης παροχῆς ὑπηρεσιῶν ἀσφαλείας ἕνας 57χρονος ὁ ὁποῖος συνελήφθη στὴν ὁδὸ Πελασγίας στὸ Περιστέρι.

Σύμφωνα μὲ πληροφορίες, ὁ 57χρονος ἄεργος εἶχε προσεγγίσει ὑπαλλήλους ὑπουργείων καὶ εἶχε καταφέρει νὰ συγκεντρώσει τὶς λίστες. Ἀκολούθως προσπαθοῦσε νὰ βρεῖ ὑποψήφιους ἀγοραστὲς ἀνάμεσα σὲ ἑταιρεῖες ποὺ προωθοῦν διάφορα προϊόντα, σὲ εἰσπρακτικὲς ἑταιρεῖες ποὺ ἀναζητοῦν «ἐξαφανισμένους» πελάτες ποὺ χρωστοῦν σὲ τράπεζες κ.ἄ. Τελικὰ τὸν ἀγοραστὴ τὸν βρῆκε στὸ πρόσωπο τοῦ ὑπαλλήλου ἀπὸ τὸν ὁποῖο ζήτησε νὰ τοῦ δώσει 70.000 εὐρὼ γιὰ νὰ τοῦ παραδώσει τὰ στοιχεῖα ποὺ εἶχε στὴ διάθεσή του.

Οἱ ἀστυνομικοὶ δήλωσαν χαρακτηριστικά: «βλέπαμε τὰ στοιχεῖα ὅσων διαμένουν στὴν Ἑλλάδα σήμερα».

δ) Δυνατότητα παρακολούθησης τοῦ ἀτόμου καὶ συνακόλουθοι κίνδυνοι.

 

Philosoph25

 

Σύμφωνα μὲ τὴν 1η  διαβούλευση ἡ ΚτΠ θὰ φέρει «πλινθίο».

Ὅπως μᾶς ἐξήγησε ὁ κος Φωτεινάκης αὐτὸ ποὺ συνηθίζεται εἶναι νά χρησιμοποιεῖται RFID πλινθίο. Ἄλλωστε RFID πλινθίο ἔχει καὶ ἡ Κάρτα τοῦ Μετανάστη. Εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν ἔχει ἡ Κάρτα τοῦ Ἕλληνα;

Philosoph26

 

RFID πλινθίο

 • Ἀπὸ ἀπόσταση θὰ ἀφήνουμε ἠλεκτρονικὰ ἴχνη (ἀποτυπώματα) σὲ βάσεις δεδομένων
 • Κατάλληλος συνδυασμὸς ὅλων τῶν ἀποτυπωμάτων ἀπὸ ὅλες τὶς βάσεις δεδομένων καὶ ἑνοποίηση αὐτῶν, ὁδηγεῖ στὴν ἐξαγωγὴ τοῦ πλήρους προφὶλ τῶν πολιτῶν.
 • Ἡ δυνατότητα παρακολούθησης ποὺ προσφέρει ἡ τεχνολογία RFID λέγεται καὶ ἀπὸ ἐπίσημα χείλη;

 

Philosoph27

 

Philosoph28

«Σὲ ἀντάλλαγμα, μὲ μία μοναδικὴ ταυτότητα, ἡ κυβέρνηση θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ παρακολουθεῖ τὶς φυσικὲς κινήσεις κάθε πολίτη ἀλλὰ καὶ τὴν ψηφιακὴ (ἠλεκτρονική) τοῦ δραστηριότητα σὲ καθημερινὴ βάση.»

 

Η Frost & Sullivan τὸ 2009 δημοσίευσε μία μελέτη μὲ τὸν τίτλο:

Philosoph29

 


 

Ποῦ ἀλλοῦ χρησιμοποιεῖται ἡ τεχνολογία RFID;

Στὸ ἐξωτερικὸ ἡ χρήση τους ἔχει ἤδη ἐπεκταθεῖ σὲ πάρα πολλοὺς τομεῖς.

Γιὰ παράδειγμα ἐνσωματώνονται σὲ κατοικίδια ζῶα ἢ σὲ ζῶα σὲ κτηνοτροφικὲς μονάδες, καθὼς καὶ σὲ βραχιόλια ποὺ φοροῦν ἀσθενεῖς ποὺ πάσχουν ἀπὸ τὴ νόσο τοῦ Ἀλτζχάιμερ, τρόφιμοι σωφρονιστικῶν ἢ ἄλλων ἱδρυμάτων, ἀκόμη καὶ σὲ παιδιὰ ποὺ νοσηλεύονται γιὰ τὴν ἀποφυγὴ ἀπαγωγῶν.

ΑΥΡΙΟ μὲ τὴν πρόοδο τῆς τεχνολογίας, θὰ μποροῦμε νὰ ἐντοπίσουμε τούς …«χαμένους» ἀνθρώπους; Τοὺς ἀνθρώπους πού θέλει νὰ βρεῖ τὸ σύστημα; Τοὺς ἀνθρώπους πού «ἀντιπαθεῖ» τὸ σύστημα;

Philosoph30

Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ πολίτης μὲ τὴ χρήση τῆς ΚτΠ στὸ πλαίσιο τῆς Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης ἀφήνει ἠλεκτρονικὰ ἴχνη, οἱ κίνδυνοι εἶναι πολὺ μεγάλοι.

Ἂς δοῦμε μερικοὺς κινδύνους ὅπως τοῦ περιγράφει στὸ ἐξαιρετικό του κείμενο μὲ τίτλο «Βιομετρία καὶ Βιοπολιτική» ὁ κος Π.Μαντζούφας, καθηγητὴς Νομικῆς στὸ ΑΠΘ.

Τὰ δεδομένα ποὺ συλλέγονται καί μπορεῖ νὰ ἀφοροῦν σὲ ἀρνητικὰ γεγονότα τοῦ παρελθόντος, (π.χ παράνομες πράξεις ποὺ ἔχουν παραγραφεῖ, ἔκτιση ποινῆς γιὰ ποινικὰ ἀδικήματα, καταδικαστικὲς ἀποφάσεις γιὰ χρέη ποὺ τελικὰ ἐξοφλήθηκαν, ποινικὲς κατηγορίες γιὰ τὶς ὁποῖες ὁ κατηγορούμενος ἀθωώθηκε κλπ.) γίνονται ἀντικείμενο ἀρχειοθέτησης καὶ ἠλεκτρονικῆς ἐπεξεργασίας καὶ διατηροῦνται σὲ τράπεζες πληροφοριῶν.

Οἱ πληροφορίες αὐτὲς μποροῦν νὰ ἀνασυρθοῦν σὲ ὁποιαδήποτε στιγμὴ τοῦ βίου τοῦ ἀτόμου καὶ νὰ ἀποτελέσουν μεγάλο πρόσκομμα στὴν προσπάθειά του νὰ ἀναπτύξει τὴν προσωπικότητά του. Ἔτσι τὸ ἄτομο ἐγκλωβίζεται σὲ μία εἰκόνα τοῦ παρελθόντος, ἀπὸ τὴν ὁποία ἐνδέχεται νὰ ἐπιθυμεῖ νὰ ἀπομακρυνθεῖ καὶ ἡ ὁποία ὅμως, ἀκόμα τὸν καταδυναστεύει, στερώντας του κάθε αὐθορμητισμό.

Ἐπιπλέον, μὲ τὴ συνεχῆ ἐπεξεργασία καὶ δημοσιοποίηση γεγονότων ἀπὸ τὰ ἀρχεῖα, τὸ ἄτομο (ἰδίως τὸ θεωρούμενο ὡς δημόσιο πρόσωπο) ἔχει περιορισμένες δυνατότητες νὰ μεταβάλει τὶς ἐπιλογές του καὶ νὰ ἀξιοποιήσει εὐκαιρίες ποὺ τοῦ παρουσιάζονται, καθὼς ὁ φόβος τῆς δημοσιογραφικῆς «ὑπενθύμισης» ἀρνητικῶν στιγμῶν τοῦ παρελθόντος, τὸν καθηλώνει στὴν ἀπομόνωση. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ παραβλάπτεται ἡ δυνατότητα τοῦ ἀτόμου νὰ ἀπομακρύνεται ἀπὸ σφάλματα τοῦ παρελθόντος, καὶ νὰ διεκδικεῖ τὴν κοινωνική του ἐπανένταξη.

Εἰδικὰ ὅταν τὰ ἀρχεῖα προσωπικῶν δεδομένων συλλέγονται γιὰ τὶς ἀνάγκες δημοσιογραφικῆς ἔρευνας, ἀποτελοῦν δηλαδὴ σύνθεση διάσπαρτων πληροφοριῶν ἀπὸ ποικίλες χρονικὲς στιγμὲς κατὰ τὴν ὑποκειμενικὴ κρίση τοῦ συλλέκτη τους, ὁδηγοῦν συχνὰ σὲ μία παραπλανητικὴ συνολικὴ εἰκόνα τοῦ ἀτόμου, ἡ ὁποία λόγω τῆς δύναμης τῶν ΜΜΕ, ὑποβάλλεται στὸ κοινὸ καὶ προσδιορίζει καθοριστικὰ τὴν κοινωνική του εἰκόνα. Ἔτσι, τὸ ἄτομο χάνει τὴν δυνατότητα νὰ αὐτοπροσδιορίζεται κοινωνικά, νὰ ἀναπτύσσει μὲ τὸ κοινωνικό του περιβάλλον σχέσεις ποὺ νὰ ἐξαρτῶνται ἀπὸ δικές του ἐπιλογές, καὶ νὰ μὴν μετατρέπεται σὲ πληροφοριακὸ δεδομένο ἀπὸ τρίτα πρόσωπα.

Δὲν ἰσχυρίζεται κανεὶς ὅτι αὐτὲς εἶναι αὐτόματες διαδικασίες.

 • Σήμερα ξεκινᾶνε μὲ ἀθῶο προσωπεῖο: ἐκσυγχρονισμός, ἐξάλειψη γραφειοκρατίας, ἐξυπηρέτηση τοῦ πολίτη.
 • Ποῦ καταλήγουν ὅμως; Ποιὸ εἶναι τὸ τίμημα; Τί κόσμο θὰ παραδώσουμε στὶς ἑπόμενες γενιές;
 • Ὅσοι ὑποστηρίζουν τὴν ΚτΠ, μποροῦν νὰ σταθοῦν μερικὰ λεπτὰ καὶ νὰ ἀναλογιστοῦν τὴν Ἑλλάδα, τὸν κόσμο σὲ 50 χρόνια ἀπὸ σήμερα, μὲ τὸν τρόπο πού καλπάζει ἡ τεχνολογία;
 • Αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ τέλεια ἠλεκτρονικὴ φυλακὴ στὴν ὁποία θὰ ζοῦν «ἐλεύθεροι» οἱ ἠλεκτρονικὰ μαρκαρισμένοι ἄνθρωποι;

 


 

Συμπέρασμα-Πρόταση.

Philosoph31α) ΔΕΝ χρειάζεται ἡ ΚτΠ γιὰ νὰ ὀργανωθεῖ τὸ Δημόσιο καὶ νὰ μᾶς ἐξυπηρετεῖ ὅπως ἁρμόζει σὲ μία πολιτισμένη κοινωνία.

β) ΔΕΝ ὑπάρχει καμιὰ ἀσφάλεια στὶς διασυνδεδεμένες Βάσεις Δεδομένων ποὺ θὰ δημιουργηθοῦν γιὰ νὰ ὑποστηρίξουν τὴν ΚτΠ.

γ) Τὸ μεγαλύτερο «κονέ» στὴν ἐποχὴ τῆς ΚτΠ θὰ εἶναι ὁ «διαχειριστής» τῶν Βάσεων Δεδομένων: Πιτσιρικάδες Πληροφορικάριοι μὲ μία ἀτομικὴ βόμβα στὰ χέρια τους!

δ) Θὰ παρακολουθεῖται διαρκῶς ἡ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων μὲ ὅ, τι αὐτὸ συνεπάγεται στὴν ψυχική τους καὶ ὄχι μόνο ὑγεία.

ε) ΠΟΣΟ ΘΑ ΚΟΣΤΙΣΕΙ;

 

 

 

 • Philosoph32Στὴν Ἀγγλία ἦταν τὸ βασικὸ ἐπιχείρημα ποὺ χρησιμοποίησαν οἱ «ἀντίπαλοι» τῆς Ἀγγλικῆς ΚτΠ καὶ τὸ ὁποῖο ἔγινε εὐρύτερα ἀποδεκτὸ ἀπὸ τοὺς πολίτες.
 • Στὴν Ἑλλάδα θὰ κοστίσει ὅσο θὰ μᾶς ποῦν ἀρχικὰ ἢ ὑπάρχει περίπτωση ἀναθεώρησης τοῦ προϋπολογισμοῦ ὅσο θὰ προχωράει ἡ ἐκτέλεση τοῦ ἔργου; (βλ. Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες…)
 • Δὲν εἶναι μόνο κόστος ἐκτύπωσης τῆς Κάρτας (5-6€ ἀνὰ κάρτα σύμφωνα μὲ τὴν Καθημερινή της Κυριακῆς- 23/1)
 • Εἶναι καὶ τὸ κόστος δημιουργίας τῆς ὑποδομῆς (ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση)
 • Τὸ κόστος γιὰ τὴν ὀργάνωση τοῦ Δημοσίου πρέπει νὰ τὸ ἀναλάβουμε γιὰ τὰ μακροπρόθεσμα ὀφέλη.
 • Τὴν ΚτΠ καί τό κόστος της (οἰκονομικό, ἠθικό, κοινωνικό, θρησκευτικό κλπ) πρέπει νά τό ἀρνηθοῦμε.

Philosoph34

 

Πρόταση:

 • Δημιουργία πιό ἀσφαλοῦς δελτίου ταυτότητας: ΝΑΙ, ἐάν ὑπάρχει ἀνάγκη
 • Τσιπάκια, νουμεράκια, πραγματάκια πού φυλακίζουν τήν ἐλευθερία μας: ΟΧΙ.
 • Βάσεις δεδομένων γιά νά μπορεῖ νά ἐξυπηρετηθεῖ ὁ πολίτης πιό εὔκολα; Σέ αὐτόνομες, ἀνεξάρτητες, μή διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων ΝΑΙ.
 • ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΕΝΙΑΙΟ ΚΩΔΙΚΟ (βλ ΑΜΚΑ); ΟΧΙ

 

Ἐνέργειες

Philosoph36

 

 

 • Συλλογὴ ὑπογραφῶν – ΠΡΑΟΣ: Πλησιάζουμε τὶς 60.000 ὑπογραφές,
 • Ἄσκηση πίεσης σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδο,
 • Νομικὲς ἐνέργειες, συλλογικὲς ἀγωγές,
 • Κατὰ τόπους ὀργάνωση – ἐνημέρωση,
 • Ἡμερίδες, παρουσιάσεις, συνεντεύξεις.

 

 

 


 

 

Philosoph37Philosoph38

 

 

Philosoph39   Philosoph40

 

Philosoph41Philosoph42

 

Philosoph43