Συνεντεύξεις

Ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου και Πρωτοπρ. π. Ἰωάννου Φωτοπούλου.

Ακολουθούν συνεντεύξεις που δόθηκαν μετά το πέρας της ημερίδος.

 [ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ]

Π. ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΑΡΑΝΤΟΥ

 

Π. ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ