Ἐπιστολή σέ βουλευτές γιά γάμο ὁμοφυλοφίλων

Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν ἀπέστειλε τήν παρακάτω ἐπιστολή
στούς 300 βουλευτές τοῦ Ἑλληνικού Κοινοβουλίου

τό πρωΐ τῆς Τρίτης 23 Ἰανουαρίου 2024. 

Ἀξιότιμε/η κ. βουλευτά

Ἐντός ὀλίγων ἡμερῶν θά κληθεῖτε νά ψηφίσετε γιά τή θεσμοθέτηση τοῦ γάμου καί τῆς υἱοθεσίας σέ ζευγάρια ἰδίου φύλου. Ἡ συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία, ἔρχεται λίγους μῆνες μετά τίς βουλευτικές ἐκλογές, παρότι δέν ὑπῆρχε στό προεκλογικό πρόγραμμα τοῦ κυβερνῶντος κόμματος, ἀλλά μόνο σέ ἐκεῖνο τοῦ κόμματος τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης καί ἴσως ἦταν ἕνας λόγος γιά τόν ὁποῖο τά ἐκλογικά ποσοστά του συρρικνώθηκαν σέ ἀπροσδόκητο βαθμό.

Τό θέμα εἶναι πολύ σοβαρό καί ἡ εὐθύνη σας τεράστια ἀπέναντι στό Θεό, στό ἔθνος, στό λαό, κυρίως στά ὀρφανά παιδιά, τά ὁποῖα πρώτη ἡ Πολιτεία ὀφείλει νά προστατεύει. Σκεφθεῖτε ἀνθρώπινα, μπεῖτε στή θέση τῶν παιδιῶν αὐτῶν πού θά βρεθοῦν μέ τήν ψῆφο σας νά μεγαλώνουν σέ τέτοιο περιβάλλον. Ἀντέχει ἡ συνείδησή σας;

Τό ἀξίωμα τοῦ βουλευτῆ δέν φέρει μόνο τιμή, ἀλλά καί εὐθύνη. Δέν ἐκπροσωπεῖτε τόν ἑαυτό σας. Ἐκπροσωπεῖτε ἐκείνους οἱ ὁποῖοι σᾶς ἔστειλαν ἐκπροσώπους τους στή Βουλή. Ὀφείλετε νά ἀκούσετε τήν ξεκάθαρη ἄρνηση τοῦ λαοῦ σέ τέτοιες νομοθετικές πρωτοβουλίες, οἱ ὁποῖες εἶναι κάθετα ἀντίθετες μέ τίς ἐθνικές ἀξίες καί τήν ἱστορία μας. Ὁρκιστήκατε στό Εὐαγγέλιο ἤ στή συνείδησή σας ὅτι θά ὑπηρετεῖτε τόν ἑλληνικό λαό. Μέ τήν ψήφιση αὐτοῦ τοῦ νόμου περιφρονεῖτε καί τό Εὐαγγέλιο καί τήν ἀνθρώπινη συνείδηση καί τόν ἑλληνικό λαό.

Ἡ προηγούμενη κυβέρνηση περιφρόνησε τό λαό στό θέμα τῆς Μακεδονίας καί τό πλήρωσε ἀκριβά. Καί ἡ παροῦσα κυβέρνηση, ὅσο καί νά αἰσθάνεται ἰσχυρή, θά σκοντάψει στήν ἀλαζονεία της καί στόν εὐθύ πόλεμο ἀπέναντι στήν ὀρθόδοξη πίστη τοῦ λαοῦ. Εἶναι βέβαιο ὅτι τό προσωπικό πολιτικό κόστος σας ἀπό τυχόν ψήφιση τοῦ νόμου, εἴτε εἶστε συμπολίτευση εἴτε ἀντιπολίτευση, θά εἶναι πολύ μεγαλύτερο ἀπό αὐτό πού ὑπολογίζετε. Ἀλλά καί ὅσοι θά ψηφίσετε ἐμμέσως διά τῆς παροχῆς ψήφου ἐμπιστοσύνης στήν κυβέρνηση, ἐνδεχομένως νά γλιτώσετε ἀπό τίς ἀποδοκιμασίες τοῦ λαοῦ στήν ἐπαρχία σας, ἀλλά δέν θά γλιτώσετε ἀπό τόν ἔλεγχο τῆς συνειδήσεως καί ἀπό τήν ψυχική κατάρρευση, πού συνοδεύουν ἀναπόφευκτα κάθε ἔγκλημα κατά τοῦ πλησίον, πολύ περισσότερο κατά ἀνυπεράσπιστων παιδιῶν.

Γιά τούς χριστιανούς οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος, θά εἶναι πνευματικά ἀνεπίτρεπτο νά ξαναψηφίσουν ὅσους ψήφισαν αὐτή τή ρύθμιση εἴτε ἄμεσα, εἴτε ἔμμεσα διά τῆς ψήφου ἐμπιστοσύνης στήν κυβέρνηση, διότι θά καθίστανται συνένοχοι, χωρίς καμία δικαιολογία ὅτι δέν ἤξεραν.

Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης προειδοποίησε: «Ὅταν ἕνας ἄνθρωπος παραβαίνει μία ἐντολή τοῦ Εὐαγγελίου, εὐθύνεται μόνον αὐτός. Ὅταν ὅμως κάτι πού ἀντίκειται στίς ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου γίνεται νόμος ἀπό τό ἴδιο τό κράτος, τότε ἔρχεται ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ σέ ὅλο τό ἔθνος, γιά νά παιδαγωγηθεῖ».

Στῶμεν καλῶς!

Μετά τιμῆς

Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν