ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΜΙΛΙΑ: “Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ”

Δευτερα 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ωρα 19.00

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: πρωτ. Ἰωάννης Φωτόπουλος Νομικός Θεολόγος,
ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς

621