ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τετάρτη 15 Ἰανουαρίου στήν ὁμιλία τοῦ κ. Γεωργίου Σπανοῦ.

Omilia15Jan20A4

Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν σᾶς προσκαλεῖ

τήν Τετάρτη 15 Ἰανουαρίου καί ὥρα 6.30 μ.μ
στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου


στήν ὁμιλία τοῦ κ. Γεωργίου Σπανοῦ,

Ὁμοτίμου Καθηγητῆ Παιδαγωγικῆς καί Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν μέ θέμα:


«Ὁ γέρων Βησσαρίων ὁ Ἀγαθωνίτης·

ὁ ἐλεήμων μοναχός, ἄγρυπνος παιδαγωγός
καί ἀδελφός"