ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΣΕ ΟΜΙΛΙΑ: «Ἡ ἐπανάσταση τοῦ ἀνθρώπου ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, στόν παπισμό»

Prosklisi Brang

 

Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν σᾶς προσκαλεῖ

τήν Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στίς 11.30΄π.μ.

 

στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Δημαρχείου Ἀμαρουσίου στήν ὁμιλία μέ θέμα:

 

«Ἡ ἐπανάσταση τοῦ ἀνθρώπου ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, στόν παπισμό»

 

Ὁμιλητής ὁ Λέων Μπράνγκ, Δρ. Θεολογίας