ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κυριακή 23 Δεκ  στόν Ι.Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Ἀμαρουσίου 7μμ

Τήν Κυριακή 23 Δεκ  στόν Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου 7μμ
θά μιλήσει ὁ π.Ἰουστῖνος ἀπό τό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ.
Ἕνας μάχιμος σύγχρονος μάρτυρας τῆς Ἐκκλησίας μας