ὁμιλία μέ θέμα: «Ἡ πλάνη τῆς θεϊστικῆς ἐξελίξεως»

ProsklisiXasourosἩ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν

σᾶς προσκαλεῖ τήν

Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018 στίς 6.00΄ μ.μ. στόν

Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου

στήν ὁμιλία μέ θέμα:

«Ἡ πλάνη τῆς θεϊστικῆς ἐξελίξεως»

Θά μιλήσει ὁ καθηγητής Βιολογίας
Μέσης Ἐκπ/σεως
κ. Γεώργιος Χασοῦρος