Τουρκία

Ἡ Ἑλληνοτουρκική «Ναυμαχία» τῆς ἁλιείας στό Θρακικό: Ὑπάρχει πολιτική βούληση νά σταματήσει;

Ὑπνχου Νικολάου Παπανικολόπουλου

Τό πρόσφατο περιστατικό, στίς 28 Ἰανουαρίου 2018, μέ τήν παρουσία δεκάδων τουρκικῶν ἁλιευτικῶν, στό Θρακικό Πέλαγος, ἀπό τήν Ἀλεξανδρούπολη μέχρι καί τίς ἀνατολικές ἀκτές τῆς Θάσου, ἔφερε γιά μία ἀκόμη φορά στό προσκήνιο τά προβλήματα καί τούς κινδύνους πού ἀντιμετωπίζουν οἱ Ἕλληνες ἁλιεῖς στό Θρακικό.

Τό θέμα ἀπασχόλησε τά ΜΜΕ τῆς Περιφέρειας ΑΜ-Θ καί τρεῖς βουλευτές (Ἔβρου, Καβάλας καί Δράμας) τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης κατέθεσαν σχετική Ἐρώτηση στή Βουλή πρός τούς Ὑπουργούς Ἐξωτερικῶν, Ἐθνικῆς Ἄμυνας, Ναυτιλίας καί Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης.

Δυστυχῶς, τό θέμα ἀναδεικνύεται μόνο ὅταν προκύπτει καί μόνο γιά λίγο. Στή συνέχεια, «χάνεται» μέσα στά εὐχολόγια τῶν Ὑπουργῶν, τίς ἀνταλλαγές…ὑπηρεσιακῶν ἀπόψεων καί μετά… ἐπικρατεῖ… «σιγή ἰχθύος»…

Τί συμβαίνει μέ τήν ἁλιεία στό Θρακικό Πέλαγος.